Hei!

Yhdistystorin ylläpito on tehnyt syyskuun töitä kuntasivujen rakentamisen, saavutettavuusselosteen ja STEAn rahoitushakemuksen kanssa, ja puolenkuun uutiskirjeen postitus jäi muun tekemisen takia ihan unohduksiin. Siksipä tässä tuleekin juttuja jonkin verran normaalia enemmän. 

Kuntasivuista on lähes valmiina jo Jyväskylän, Petäjäveden, Uuraisten ja Jämsän alueet, loput valmistuvat lokakuun aikana. Kuntasivut nousevat etusivun valikkoihin Yhdistystorin etusivun uudistuksen yhteydessä lokakuun aikana, mutta ne löytyvät suoraan osoitteella jo sitä ennen. Esimerkiksi näin: https://www.yhdistystori.fi/petajavesi/

---
Sadan pisteen TVS!

Lähes jokainen sote-järjestötyöntekijä tulee tutuksi STEAn tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen (TVS), arvioinnin, seurannan, tulosten, tavoitteiden, mittareiden ja lopulta rahoittajan TVS:stä antamien pisteiden kanssa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA kerää erityisesti TVS:n ja väliraporttien kautta avustuksensaajilta tietoa siitä, mitä avustettavalla toiminnalla saadaan aikaan. Millainen väliraportin tai TVS:n tulisi olla, että siitä saisi täydet pisteet?  Pisteytys on työkalu, jonka avulla rahoittaja voi vertailla …

Lue lisää.

---
Kurkkaa tutkaan: järjestöpositiivisuutta näkyvissä Keski-Suomen kunnissa

”Meillä Keski-Suomessa järjestöyhteistyötä tekevien henkilöiden määrä kunnissa on kasvanut huimasti parin viime vuoden aikana.”, iloitsee Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeesta. Vuonna 2017 yhdistysten kanssa yhteistyötä tekeviä viranhaltijoita oli seitsemässä kunnassa ja nyt heitä on jo 22 kunnassa. Tieto pohjautuu tänä syksynä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeessa koottuun Järjestöpositiivisuuden kuntatutkaan. Järjestöyhdyshenkilöiden määrän kasvun lisäksi myönteistä on se, …

Lue lisää.

---
KYT & KOSKE: Keski-Suomeen Meijän sote-keskus

Uudessa hallitusohjelmassa puhutaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista, joissa asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen yhdestä paikasta. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ovat yhdessä visioineet Meijän sote-keskusta, jossa korostetaan aidon ihmistyön näkökulmaa, ja jonka toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa kansalaiset ovat mukana. Lue yhteinen julkilausuma alta. ”Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (KOSKE) asiantuntijat kantavat yhdessä huolta maakunnan asukkaiden hyvinvoinnista …

Lue lisää.

---
Järjestöt näkyvillä sairaalan Valoviikot -tapahtumassa

Jo perinteeksi muodostunut tapahtuma tulee taas! Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tekee yhteistyötä maakunnan potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen kanssa ja nämä ovat näkyvästi esillä syksyisin järjestettävillä ”Valoviikot – järjestöt sairaalassa” -tapahtumassa. Tapahtuman nimi "Valoviikot" kuvaa sitä, miten järjestöjen tarjoama vertaistuki parhaimmillaan tuo valoa potilaan ja läheisen elämään. Järjestötoiminnan kautta potilaille mahdollistuu arjen tuki sairauden kohdatessa.  Valoviikot järjestetään tänä vuonna 19.9.-9.10.2019 välisenä aikana. Valoviikoilla järjestöt esittelevät  …

Lue lisää.

---
Osallistu verkkokeskusteluun kansalaistoiminnasta - vaikuta yhdistyslakiin!

Nyt on tuhannen taalan paikka vaikuttaa tulevaisuuden kansalaistoimintaan ja yhdistyslakiin! Osallistu Oikeusministeriön avaamaan verkkokeskusteluun 8.10. mennessä. Auki oleva verkkokeskustelu on osa Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -hankkeen toimintaa, jonka tavoitteena on selvittää ja tehdä ehdotukset kansalaistoimintaa helpottaviksi muutoksiksi yhdistyslakiin ja muun kansalaistoiminnan yhteisömuotoisen harjoittamisen helpottamiseksi Ota kantaa jo esillä oleviin ehdotuksiin tai tuo keskusteluun oma ehdotuksesi yhdistyslain kehittämiseksi. Osallistu verkkokeskusteluun 8.10. mennessä …

Lue lisää.

---
Järjestöjen ja kuntien yhteistyöllä kohti asiakaslähtöisiä palveluiden hankintoja

Kilpailutus uhkaa heikossa sosiaalisessa asemassa olevien ihmisten palveluja ja niitä tuottavia järjestöjä Haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille palveluja tuottavien järjestöjen perinteiset vahvuudet kuten yleishyödyllisyys, kansalaislähtöisyys ja heikompien auttamishalu ovat joutuneet ahtaalle ja muuttuneet palvelutuotantomarkkinoilla rasitteeksi. Palvelujen kilpailutus pirstoo palveluja, katkoo hoitoketjuja, uhkaa palvelujen laatua ja jättää ihmisiä palvelujen ulkopuolelle. Palvelujen laatu on heikentynyt eikä asiantuntijuutta ole kyetty tarjoamaan. Kun palvelu on …

Lue lisää.

---
Yhdistysrekisteri uudistui - kaikilla yhdistyksillä nyt Y-tunnus

Patentti- ja rekisterihallituksen tiedote (https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2019/P_18875.html) Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisteri on uudistunut 18.9.2019. Uudistuksen yhteydessä kaikki yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat saivat Y-tunnuksen. Lisäksi kaikki tietojärjestelmät ja palvelut uudistettiin. Kaikki yhdistykset saivat Y-tunnuksen Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus korvaa yhdistyksille annetun rekisterinumeron. PRH on antanut Y-tunnuksen kaikille yhdistyksille automaattisesti. Jos yhdistyksellä oli jo ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus säilyy. Y-tunnus on …

Lue lisää.

---
Valkolan nuorisoseurantalolla on vilkas syksy edessä! :)

Talolla tapahtuu niin paljon ettei meinaa ehtiä mukaan ollenkaan.. ;)   Tervetuloa mukaan! :) Alla mainokset tapahtumistamme        

Lue lisää.

---
Järjestöjen sote-tulevaisuuskiertueen hedelmiä

Järjestöjen sote-tulevaisuuskiertue rantautui Jyväskylään 16.9. Keskusteluteemat olivat isoja ja tunnelma tiivis. Yhdessä lähes 60 järjestötoimijan kanssa etsittiin vastauksia siihen, mitä edellisen hallituskauden sote-uudistuksesta on opittu, mitä opeista tulisi ottaa mukaan tällä hallituskaudella ja missä asioissa voisi konkreettisesti mennä eteenpäin. Pohdittiin myös, mistä haluamme jatkossa luopua. Tilaisuuden järjestivät SOSTE ja STEA yhdessä KYTin sekä KYTin hallinnoiman KS vaikuttavat järjestöt -hankkeen kanssa. …

Lue lisää.

---
Nyt on Keski-Suomen järjestöstrategian aika!

Keski-Suomen Järjestöareenan tapaamisessa 13.9.2019 oli paikalla noin 30 järjestöjen edustajaa keskustelemassa keskisuomalaisen järjestöstrategian tarpeellisuudesta. Pohdinnan tueksi maakuntajohtaja Tapani Mattila nosti alustuksessaan esille näkökulmia järjestöjen roolista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaakunnan rakentamisessa. Oleellista on näkökulman muuttaminen pahoinvoinnin poistamisesta hyvinvoinnin kasvattamiseen. Kansalaisyhteiskunta ja siinä toimivat 3. sektorin toimijat ovat ihmisen osallisuuden, elinvoiman ja elämänhallinnan lisääjinä oleellisia toimijoita näkökulman muuttamisessa. Järjestöt ja yhdistykset …

Lue lisää.

---
Keski-Suomen ruokakartta kutsuu tutustumaan lähellä tuotettuun ruokaan

Keski-Suomen ruokakarttaan on koottu esimerkkejä Keski-Suomessa tuotettavista raaka-aineista ja elintarvikkeista, joita voi ostaa suoramyyntitiloilta tai kauppojen hyllyiltä. Ruokakartan avulla halutaan esitellä maukasta ja monipuolista ruokamaakuntaamme. - Keski-Suomesta löytyy runsaasti mahtavia tuotteita ja raaka-aineita, joita kannattaa ehdottomasti hyödyntää päivittäin. Lähellä tuotettua ja jalostettua ruokaa käyttämällä luodaan työtä ja toimeentuloa maakuntaan, kertoo projektipäällikkö Leena Pölkki Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimasta Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 …

Lue lisää.

---

Järjestöt ja yhdistykset halutaan mukaan maakunnalliseen päihde- ja mielenterveyspalveluiden malliin! Päihde- ja mielenterveyspalveluissa  palvelutarpeet ovat moninaisia; päihteiden käytön hallinta, syömishäiriöt, kriisitilanteet, surutyö, henkinen ja fyysinen väkivalta, kivut, työelämään paluun haasteet jne. Kutsumme mukaan kaikkia niitä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, joilla on tarjota apua ja tukea mielenterveys- ja päihdeongelmaisille ihmisille. Tässä kehittämistyössä on kyse siitä, että erilaisten järjestöjen ja yhdistysten tarjoamasta avusta …

Lue lisää.

---
Johtajaylilääkäri Kataja: ”Potilasjärjestötyö on äärimmäisen tärkeää”

Näillä otsikon sanoilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Vesa Kataja totesi, että sairaala tarvitsee järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n järjestämä OLKA-ilta 29.8.2019 toi esiin jälleen sen tosiasian, että järjestöjen toiminta ja niiden tarjoamat palvelut ovat todella tärkeässä osassa sairastuneen hoitopolun aikana ja vielä sen jälkeenkin. Katajan mukaan erityisesti hoitoketjuihin liittyvään työhön tarvittaisiin lisää potilasjärjestötyötä ja -osaamista. Tulevaisuudessa tavoitteena on, …

Lue lisää.

---
Uusi PAIKKO® osaamistodistus julkaistu!

Suomen ensimmäinen selainpohjainen, ohjattuun toimintaan tarkoitettu osaamistodistustyökalu julkaistaan 30.8.2019. Osaamistodistus kuvaa havaitut taidot ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaisesti ja se on positiivinen palaute työpaikalla osoitetusta osaamisesta. Osaamistodistustyökalu toimii paikko.fi-sivustolla ja käyttöoikeudet työkaluun myönnetään kaikille organisaatioille, joilla on PAIKKOmallin mukaisesti tunnistettuja oppimisympäristöjä. Uudistettu työkalu varmistaa, että laadittavat todistukset perustuvat aina voimassa oleviin tutkintojen perusteisiin ja kertovat ajanmukaisesti saajansa osaamisesta. Selainpohjaisuus pienentää tietoturvariskejä …

Lue lisää.

---
---