Kurkkaa tutkaan: järjestöpositiivisuutta näkyvissä Keski-Suomen kunnissa

Kurkkaa tutkaan: järjestöpositiivisuutta näkyvissä Keski-Suomen kunnissa

”Meillä Keski-Suomessa järjestöyhteistyötä tekevien henkilöiden määrä kunnissa on kasvanut huimasti parin viime vuoden aikana.”, iloitsee Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeesta. Vuonna 2017 yhdistysten kanssa yhteistyötä tekeviä viranhaltijoita oli seitsemässä kunnassa ja nyt heitä on jo 22 kunnassa.

Tieto pohjautuu tänä syksynä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeessa koottuun Järjestöpositiivisuuden kuntatutkaan. Järjestöyhdyshenkilöiden määrän kasvun lisäksi myönteistä on se, että kaikki kunnat myöntävät yhdistyksille yleis- tai kohdeavustuksia. Lähes kaikissa kunnissa on ainakin joitain tiloja maksutta yhdistysten käytössä. Näiden lisäksi suurimmassa osassa kuntia on tarjolla erilaisia tukipalveluita yhdistyksille. ”Esimerkiksi kunnan tarjoama markkinointiapu, esiintymislava tai teltat mahdollistavat erilaisten tapahtumien järjestämisen ja voivat olla rahallisesti isoja panoksia yhdistystoimintaan.”, kuvailee Hätinen.

Kehittämiskohteitakin löytyy. Yksi on yhdistysten ja niitä koskevan tiedon löytyminen kunnan nettisivuilta. Tällä hetkellä tieto saattaa vielä puuttua kunnan sivuilta tai se on hajanaisesti ja vaikeasti löydettävissä. ”Asukkaiden osallisuutta edistetään ja yhteistyön tekemistä helpotetaan osaltaan sillä, että kaikki yhdistyksiä koskeva tieto on koottu yhteen, helposti löydettävään paikkaan.”, muistuttaa Hätinen ja vinkkaa Yhdistystori.fi-palvelusta.

Yhdistystori.fi on helppo kanava yhdistyksiä koskevan tiedon kokoamiseen Keski-Suomessa. Palvelu on ilmainen ja se on tarkoitettu niin yhdistysten, kuin kuntienkin käyttöön. ”Jokainen yhdistys voi syöttää Yhdistystorille haluamansa tiedot toiminnastaan. Palvelu perustuu avoimeen dataan, ja kunnat voivat nostaa kätevän rajapinta-työkalun avulla valmista sisältöä suoraan omille sivuilleen. Yhdistystorilta löytyy pian myös valmiita kuntasivuja.”, kertoo Katariina Luoto KYT-järjestöpalveluista.

Lue lisää kuntatutkan tuloksista Yhdistystorin Järjestötietopankista.