Nyt on Keski-Suomen järjestöstrategian aika!

Nyt on Keski-Suomen järjestöstrategian aika!

Keski-Suomen Järjestöareenan tapaamisessa 13.9.2019 oli paikalla noin 30 järjestöjen edustajaa keskustelemassa keskisuomalaisen järjestöstrategian tarpeellisuudesta. Pohdinnan tueksi maakuntajohtaja Tapani Mattila nosti alustuksessaan esille näkökulmia järjestöjen roolista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaakunnan rakentamisessa. Oleellista on näkökulman muuttaminen pahoinvoinnin poistamisesta hyvinvoinnin kasvattamiseen. Kansalaisyhteiskunta ja siinä toimivat 3. sektorin toimijat ovat ihmisen osallisuuden, elinvoiman ja elämänhallinnan lisääjinä oleellisia toimijoita näkökulman muuttamisessa. Järjestöt ja yhdistykset rakentavat osaltaan hyvinvoinnin mallimaakuntaa avoimuudella, verkostojen verkostona, tekemällä yhteisissä puitteissa, toteaa Tapani Mattila.

Keski-Suomi 2021 -projektin projektipäällikkö Pirjo Peräaho korosti hyvinvointityön näkyväksi tekemistä. Erityisesti järjestöjen ja yhdistysten hyte-työn jäsenteleminen ja sen tuominen sopivina palasina esim. julkisen organisaation koneistoon on kehittämistyötä, jota niiden on hyvä tehdä nykyisessä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Näiden Keski-Suomen liiton viestien siivittämänä Järjestöareenan väki kävi vilkasta keskustelua Keski-Suomen omasta järjestöstrategiasta. Parhaimmillaan strategia tekisi järjestöjen ja yhdistysten merkittävän työn näkyväksi. Tulevaisuuteen suuntaavana siinä kiteytyisi keskisuomalaisten 3. sektorin toimijoiden yhteinen tahtotila siitä, millä tavalla ne ovat mukana rakentamassa Keski-Suomea hyvinvoinnin ja terveyden mallimaakunnaksi. Lopuksi sovittiin yhteisesti strategiatyön viemisestä eteenpäin ja että suunnittelutyötä jatketaan järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydässä. Strategia syntyy keskisuomalaisten järjestöjen ja yhdistysten yhteisellä työllä. Keski-Suomen Järjestöareena toivottaakin tervetulleiksi keskisuomalaiset toimijat tähän yhteiseen tekemiseen!

 

                                  Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen

 

 

Keski-Suomen Järjestöareena on keskisuomalaisten järjestöjen yhteenliittymä, joka on syntynyt järjestöjen omasta tarpeesta tuntea toisensa paremmin, tehdä yhteistyötä tiiviimmin ja parantaa järjestökentän vaikuttamismahdollisuuksia.

 

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä toimii suhteessa maakuntaan Järjestöareenan tehtävien mukaisesti. Käytännössä kumppanuuspöytä huolehtii järjestöjen mukana olosta maakunnan rakenteissa ja uudistustyössä, kokoaa tietoa maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden verkostoista sekä synnyttää maakunnallisen järjestöstrategian yhdessä maakunnassa toimivien järjestöjen kanssa.