Järjestöjen sote-tulevaisuuskiertueen hedelmiä

Järjestöjen sote-tulevaisuuskiertueen hedelmiä

Järjestöjen sote-tulevaisuuskiertue rantautui Jyväskylään 16.9. Keskusteluteemat olivat isoja ja tunnelma tiivis. Yhdessä lähes 60 järjestötoimijan kanssa etsittiin vastauksia siihen, mitä edellisen hallituskauden sote-uudistuksesta on opittu, mitä opeista tulisi ottaa mukaan tällä hallituskaudella ja missä asioissa voisi konkreettisesti mennä eteenpäin. Pohdittiin myös, mistä haluamme jatkossa luopua.

Tilaisuuden järjestivät SOSTE ja STEA yhdessä KYTin sekä KYTin hallinnoiman KS vaikuttavat järjestöt -hankkeen kanssa.

Edellisellä sote-kierroksella järjestöjen moninaisuus tuli näkyvämmäksi ja syntyi yhteistyön rakenteita

Keskisuomalaisten järjestöjen kokemuksen mukaan edellisellä sote-uudistuskierroksella järjestöjen moninaisuus tuli näkyvämmäksi, järjestöjen keskinäinen yhteistyö tiivistyi ja syntyi yhteistyörakenteita. Järjestöt pääsivät hienosti mukaan myös maakunnan järjestämissuunnitelman tekemiseen. Jatkossakin oleellisen tärkeää on vahvistaa viime kaudella aloitettua asiakkaiden ja asukkaiden kanssa tehtyä yhteiskehittämistä ja -toimintaa.

Haluamme eroon ”Järjestötyö on puuhastelua” -ajatuksesta

Järjestöissä on erityisosaamista ja järjestöt ovat uskottavia, luotettavia ja ammattitaitoisia yhteistyökumppaneita. Mutta laadukkaan toiminnan turvaamiseksi tarvitaan myös resursseja. Järjestöjen tulee siis osata myös luopua niistä toiminnoista, joihin ei ole taloudellisia resursseja.  Tämän lisäksi järjestöt olivat valmiita luopumaan jatkuvasta uusien ideoiden keksimisestä sellaisissa toiminnoissa, joissa tarvitaan vakiintunutta ja turvallista toimintaa.

Järjestöjen vahvuutena erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tilaisuudessa tuotiin esille, että järjestöillä tulee olla luonteva rooli sekä nykyisissä että tulevissa sote- ja hyte-rakenteissa. Keski-Suomessa on tahtotila ja valmiudet rakentaa tulevaa tehdyntyön pohjalta, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Täällä tärkeänä painopisteenä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ja tämän roolin nostamiseen meitä kannustaa myös maakuntajohtaja Tapani Mattila.

KYTin hallinnoiman Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen ensi vuoden toimenpiteisiin on kirjattu runsaasti niitä asioita, joita  myös sote-tulevaisuuskiertueelle osallistujat pitivät tärkeinä. Alla muutama esimerkki hankkeen suunnitelmista vuodelle 2020:

  1. Huolehditaan siitä, että järjestöt ovat mukana alueellisessa hyvinvointityössä ja hyvinvointiohjelman tekemisessä.
  2. Kartoitetaan Keski-Suomessa toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta. Tätä tarvitaan mm siksi, että järjestöjen toiminta saadaan mukaan hoito- ja palvelukuvauksiin sekä siksi, että järjestöjen toiminnan pariin osataan ohjata asiakkaita.
  3. Tehdään maakunnallinen järjestöstrategia yhdessä järjestöjen kanssa. Työtä koordinoi Keski-Suomen Järjestöareena sekä järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä.
  4. Vahvistetaan maakunnassa toimivien sote-järjestöjen verkostoja. Verkostot ovat tärkeitä sote-järjestöjen kiinnittämiseksi kehittämis- ja uudistustyöhön.
  5. Huolehditaan siitä, että järjestöt ovat mukana maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kirjoittamisessa ja että järjestölähtöinen työ toteutuu Meijän sote-keskuksessa

Näillä eväillä on hyvä jatkaa. Hankkeen suunnitelmista ja varsinkin konkreettista toimista kuulet lisää pian!

Jyväskylässä 18.9.19 järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen

PS) Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen viestintäkanavat: