---
---

Ajankohtaista järjestöille maakunta- ja soteuudistukseen liittyen  

Eduskunnassa on käsittelyssä mittava lakipaketti, jonka aikataulu määrittää uudistuksen etenemisen. Lait ovat parhaillaan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, ja sieltä niiden on määrä edetä perustuslakivaliokunnan kautta eduskunnan suuren salin äänestykseen.

1. Jos lait menevät läpi vuoden 2018 loppuun mennessä. Väliaikaishallinto (virkamiehet) aloittaa 2019 alussa, maakuntavaalit toukokuussa 2019, valtuusto aloittaa syksyllä 2019, maakuntavaltuusto sekä valtuuston nimeämä maakuntahallitus organisoivat ja johtavat valmistelua syksystä 2019 alkaen. Maakunnat aloittavat 2021

2. Jos lakien hyväksyminen viivästyy alkuvuoteen 2019. Väliaikaishallinto organisoi ja johtaa valmistelua 2019 syksyn, maakuntavaalit pidetään syksyllä 2019, kunnes maakuntavaltuusto nimeää hallituksen vuoden 2020 alussa. Maakunnat aloittavat tässäkin skenaariossa vuonna 2021.

3. Jos uudistus siirtyy seuraavalle hallituskaudelle. Tällöin lähdetään kokonaan uudelta pohjalta. Uusien lakien käsittely vie aikaa, eteneminen maakuntapohjalla vai jollain muulla pohjalla on auki. Sotea viedään joka tapauksessa eteenpäin, muiden palveluiden (esim. kasvupalveluiden) osuus kokonaisuudessa kysymysmerkki. Kunnissa valmius tehdä mahdollinen vapaaehtoinen sote-kuntayhtymän esiselvitys (päätös kuntien käsissä).

Koska tilanne on valtakunnan tasolla auki, maakunnan valmistelussa on keskitytty niihin asioihin, jotka vievät asioita eteenpäin kaikissa skenaarioissa: Palveluiden järjestämissuunnitelma, tietojohtaminen ja yhteisen tietopohjan rakentaminen, asiakas- ja palveluohjaus sekä palvelutuotannon ohjaus – mitä palveluita, palveluketjuja ja myöntämiskriteereitä voidaan yhdenmukaistaa vuosina 2019 ja 2020

---

Järjestöille tiedoksi tärkeitä tilaisuuksia lähiaikoina 

• Tuottajien tapaamiset ja työryhmät. Maakunnan järjestäjä kutsuu koolle eri palveluiden tuottajia. Syksyn kuluessa on ollut kaksi tapaamista, ja seuraava tapaaminen on keskiviikkona 28.11.2018 klo 15.00-18.00. Lisätietoja mikael.palola@keskisuomi.fi. Keskiviikkona 31.10. pidetyssä tapaamisessa sovittiin myös tuottajien työryhmien muodostamisesta. Puheenjohtajaehdokkaita työryhmiin toivotaan Keski-Suomen Yrittäjiltä ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:ltä.

• KS järjestämissuunnitelman kolmas versio avoimelle kommentointikierrokselle marras-joulukuussa 2018.

• Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä tiistaina 15.1. klo 9.00-16.00. Päivän teemana on KS järjestämissuunnitelmasta ajankohtaisalustus sekä ohjattuja työpajoja. Tarkemmat tiedot Yhdistystorilla.

• Asiakas- ja palveluohjaus järjestöjen toimintojen piiriin. Tulevaisuudessa palveluissa pyritään lisäämään ihmisten ohjaamista myös järjestöjen toimintojen piiriin. Tätä varten olemme kehittämässä tulevan maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden asiakas- ja palveluohjausta. Tästä aiheesta on järjestöille työpajat 4.319; 5.3.19 ja 6.3.19 klo 12.00 – 16.00. Kunkin työpajan kohderyhmä on eri, ja tarkemmin nämä täsmentyvät ensi vuoden puolella.

• TEM sote-palvelujen ajankohtaisseminaari 15.11.2018 seurattavissa myös verkossa.

• Maakunnallista osallisuussuunnitelmaa laaditaan osallisuusfoorumin voimin. Suunnitelmaa pohjustava osallisuuskysely lähtee liikkeelle loppuvuodesta 2018 ja osallisuussuunnitelman ensimmäinen versio avoimelle kommentointikierrokselle keväällä 2019. Osallisuusfoorumin  tapaamiset ovat avoimia, ja seuraava foorumi on ma 12.11.18 klo 10.00-12.00 KS keskussairaalan auditoriossa. Tervetuloa mukaan; lisätietoja susanna.mutanen@ksshp.fi.

---

Tiedoksenne myös

• Järjestöjen ja kuntien yhteistyötä edistetään! Keskisuomalaisia kuntia kannustetaan hyvinvoinnin voittajiksi järjestöpositiivisen kunnan tarkistuslistan avulla. Lisää tietoa Yhdistystorilla. Kevään 2019 elinvoimapajojen ajankohdat on julkaistu Yhdistystorilla.

• Keskisuomalaiset sote-järjestöt kokoontuivat 30.10.2018 pohtimaan mm. yhteisen vaikuttamistyön tarpeita.  Tilaisuuden materiaalit. Seuraava tapaaminen sovittiin pidettäväksi 21.2.2019 klo 12.00-16.00. Koollekutsujana toimii KS vaikuttavat järjestöt -hanke. Myös toimialakohtaisia/ substanssiperusteisia tapaamisia toivottiin, mutta niistä sovitaan myöhemmin uudistuksen tilanteen ja etenemisen selkiintyessä.  

• Järjestöjen tarkistuslista on kommentoitavana Yhdistystorilla. Kyseessä on järjestöjen tueksi laadittu lista asioista, joista on toimintaympäristön muutosten vuoksi hyvä sopia järjestöjen, maakunnan ja kuntien kesken. Käy lukemassa ja kommentoi anne.astikainen@kyt.fi. Tässä vaiheessa kommentointiaikaa on toistaiseksi.

• Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä. Kumppanuuspöytään on menossa jäsenehdokkaiden haku 16.11.18 saakka.

---
---

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke vaikuttaa siihen, että

1. maakuntaan ja kuntiin luodaan toimivat järjestöyhteistyörakenteet
2. järjestöjen toimintaedellytykset säilyvät
3. järjestöjen eri toiminnoille ja asiantuntijuudelle löytyy tarkoituksenmukainen rooli uudessa maakunnassa ja kunnissa
4. järjestöjen valmiudet toimia kunnan ja maakunnan kumppaneina vahvistuvat

Hanke tarjoaa 
- järjestöille ajankohtaista uudistukseen liittyvää tietoa ja tilaisuuksia sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia.
- kuntien ja maakunnan toimijoille tilaisuuksia ja foorumeita järjestöyhteistyön syventämiseen ja konkretisoimiseen sekä tietoa järjestöistä

Yhteystiedot

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen,
p. 050 3440 429, anne.astikainen@kyt.fi

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen, 
p. 050 599 6293, anu.hatinen@kyt.fi

Kansalaistoiminnankeskus Matara. Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä (2.krs, B-käytävä)

Rahoittaja: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma
Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Toimintakausi: 1.8.2017-31.12.2020

---