Järjestöjen muutosvalmiustilaisuudet


Muutosten ennakoinnin keinot sote-järjestöissä 6.11.2018 

Tilaisuuden vetäjänä toimi erityisasiantuntija Vesa Salmi SOSTEsta.

Tilaisuudessa

  • esiteltiin ennakoinnissa/ tulevaisuustyössä käytettäviä työkaluja ja sovellettiin muutamaa niistä  käytäntöön.
  • jaettiin vertaiskokemuksia ja konkreettista tukea muutosten ennakointiin sekä lähivuosien strategiseen suunnitteluun.

Osallistujia puhuttivat erityisesti maakunta- ja sote-uudistuksen mukanaan tuoma toimintaympäristön muutos sekä rahoittajien linjaukset, toiminnan vaikuttavuuden esille tuominen, uudet kumppanuudet mm. yritysten kanssa ja ennen kaikkea toiminnan suunnittelu pidemmällä tähtäimellä; kauas näkeminen ja suunnittelun perspektiivi vuotta tai kahta pidemmälle.

Vesa Salmi totesi mm, että:

  • Tulevaisuuden ennakoinnissa kannattaa laatia unelma- ja kauhuskenaarioiden lisäksi myös ns. väliskenaarioita, jotta välttyy mustavalkoiselta ajattelulta; yksinomaan kauhuskenaarioiden mietiskely ei tee hyvää.
  • Ympäristön signaalien kuuleminen on tärkeää; erityisesti uhatuksi itsensä tuntevan yhteisön vaarana on sisäänpäin kääntyminen, mikä vähentää kykyä kuulla ja tulkita yhteisön ulkopuolelta tulevia viestejä.
  • Johtamisessa haasteena on nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeiden kanssa tasapainottelu; kuinka hyvin tämänhetkinen tilanne kestää ne muutokset, joita on tehtävä tulevaisuutta varten?

Tilaisuudessa esitetyt ja läpikäydyt materiaalit: 

 


Muokattu viimeksi: 07.01.2020