Keski-Suomen Järjestöareena ja muuttuva toimintaympäristö

Keski-Suomen Järjestöareena on toiminut vuodesta 2008 alkaen keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen liiton yhteistyöelimenä. 

Toimintaympäristön muutosten (erityisesti maakunta- ja soteuudistuksen) vuoksi järjestöt tarvitsevat nykyistä tiiviimpää yhteistä vaikuttamistyötä ja järjestöjen aseman vahvistamista. Tämän vuoksi Järjestöareenan toimijat ovat päätyneet järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän perustamiseen. Kumppanuuspöytä on uusi rakenne, jonka toimintatapoja kehitetään yhdessä järjestöjen ja maakunnan kanssa. 

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä toimii Järjestöareenan tavoitteiden mukaisesti. Kumppanuuspöydässä toimiminen on konkreettinen tapa vaikuttaa esim. tulevan maakunnan ja järjestöjen yhteistyörakenteisiin sekä järjestöjen toimintaedellytyksiin. Kumppanuuspöydän järjestöedustajat valmistelevat lisäksi Järjestöareenan tapaamiset ja Kumppanuuspöydän seuraavan kauden järjestöjäsenten valinnan.   


Keski-Suomen Järjestöareena

Keski-Suomen Järjestöareena on keskisuomalaisten järjestöjen yhteenliittymä, joka on syntynyt järjestöjen omasta tarpeesta tuntea toisensa paremmin, tehdä yhteistyötä tiiviimmin ja parantaa järjestökentän vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestöareenan kokoukset toimivat järjestöjen monialaisena kohtaamispaikkana, jossa tunnistetaan ja kehitetään järjestökentän tarpeita ja tiedotetaan järjestökentän toiminnasta. Järjestöareena nimeää ja kutsuu verkostoonsa keskisuomalaisia järjestökentän yhteistoimintayhteisöjä, jotka edustavat toimialaa tai muuta merkittävää ryhmittymää.

Järjestöareenan yhteistoimintayhteisöjen tapaamiset järjestetään noin 1-2 kertaa vuodessa. Tarpeen mukaan tapaamisiin kutsutaan mukaan asiantuntijoita.

Järjestöareenan tavoitteet: 

1. Vahvistaa järjestöjen asemaa Keski-Suomessa   

2. Toimia järjestöjen yhteisten asioiden äänenä  

3. Vahvistaa kumppanuutta, luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen välillä   

4. Vaikuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiin Keski-Suomessa mm. vahvistamalla kumppanuutta, luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen ja maakunnan välillä. 

Järjestöareenalle tehdään tulevien vuosien toimintaa linjaava strategia

Järjestöareenan tehtävät:

ASEMAN VAHVISTAMINEN

 • Tekee yhteistyötä uuden maakunnan kanssa
 • Välittää järjestöjen näkökulmia maakunnan kehittämistyöhön
 • Tekee järjestötoiminnan moninaisuutta ja vaikuttavuutta näkyväksi

YHTEISTEN ASIOIDEN ÄÄNI

 • Kuulee järjestöjen esille ottamia asioita
 • Kokoaa tietoa järjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja kehitystarpeista ja arvioimalla niiden tilaa
 • Tekee vaikuttamistyötä
 • Toimii järjestötoiminnan asiantuntijana

KUMPPANUUDEN, LUOTTAMUKSEN JA VUOROVAIKUTUKSEN VAHVISTAJA

 • Kokoaa järjestötoimijoita yhteisen pöydän ääreen
 • Viestii avoimesti toiminnastaan
 • Järjestää koulutuksia, seminaareja ja verkostoitumistilaisuuksia

JÄRJESTÖJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN VAHVISTAJA

 • Tukee kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin vaikuttamista ja vahvistaa järjestöjen tekemää hyvinvointityötä
 • Toimii maakunnan tunnistamana ja tunnustamana järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytänä

Järjestöareenan kokoonpano ja toiminta

 • Edustus: laaja-alaisesti eri järjestöt ja tahot, joilla on paikallisyhdistyksiä tai verkostoja, joille viestittää yhteisistä asioista ja joilta tuoda viestiä tapaamisiin. Mahdollisuus sitoutua yhteiseen tekemiseen. Lisäksi maakunnan edustus.
 • Koko: tällä hetkellä listalla 40 tahoa. Järjestöareenan jäsenet.pdf.
 • Halukkuutensa tulla mukaan Järjestöareenan tapaamisiin esitetään puheenjohtajalle ja asiasta päätetään yhteisesti tapaamisessa.
 • Tehtävät: tavoitteiden mukaiset tehtävät. Kumppanuuspöydän jäsenten valinta.
 • Toimikausi: jatkuva
 • Resurssi: sihteeriys Keski-Suomen Yhteisöjen Tuella, Yhdistystori.fi –sivusto
 • Kokoontuminen Keski-Suomen liiton tiloissa tai Järjestöareenan jäsenten tarjoamissa tiloissa (sis. kahvitus)
 • Kokoontuminen 2 krt/vuodessa tai tarpeen mukaan

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja valitaan 2-vuotiskaudeksi Järjestöareenan tapaamisiin kuuluvista järjestöistä. Puheenjohtaja on kumppanuuspöydän jäsen.


Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä

Tehtävät

 • Toimii kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan Järjestöareenan tehtävien mukaisesti
 • Valmistelee näkökulmastaan maakunnan poliittiseen päätöksentekoon asioita
 • Valmistelee Järjestöareenan tapaamiset ja
 • Kumppanuuspöydän seuraavan kauden jäsenten valinnan

Kokoonpano

 • Jäsenien lukumäärä 10 – 12 hlöä + Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja (sekä järjestöareenan jäseniä että muita toimijoita)
 • Kokoonpanoon kuuluu automaattisesti Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja
 • Maakunnan nimetyt edustajat (1-2)
 • Esim. liikunta, nuoriso, asukas- ja kylätoiminta, kulttuuri ja vapaa-aika, sote (useampi edustaja)
 • Ei poliittisia mandaatteja
 • Käyttää tarpeen mukaan ulkopuolista asiantuntijuutta

Jäseniltä odotetaan

 • Kumppanuuspöytään valitaan henkilöt, joilla on asiantuntijuutta omalta alaltaan ja
 • jotka voivat käyttää aikaansa työskentelyyn: tapaamiset ja niiden välissä seuranta- ja valmistelutehtäviä
 • Kyseessä on kehittäjäryhmä, jonka jäseniltä edellytetään käytettävissä olevan ajan ja laaja-alaisen asiantuntijuuden lisäksi yhteistyökykyä
 • Jäsenet edustavat toimialansa asiantuntemusta. Kumppanuuspöydän jäsenyys ei synnytä automaattisesti organisaatiolle/yhteisölle paikkaa Kumppanuuspöydässä

Toiminta

 • Toimikausi 2 vuotta
 • Kokoontumisia 6-12/vuosi, kokoontumiset päiväsaikaan
 • Valitsee keskuudestaan sihteerin ja keskuudestaan  tai sen ulkopuolelta järjestöjä edustavan puheenjohtajan
 • Tapaamiset ja asiat valmistellaan yhteistyössä maakunnan edustajan kanssa
 • Toiminta alkaa vuoden 2019 alusta
 • Kumppanuuspöytä määrittelee yhteisesti omat toimintatapansa
 • Jos Kumppanuuspöydän jäsen eroaa kesken kauden, uuden jäsenen valinta tehdään Järjestöareenan kokouksessa. Loppukaudeksi valittavan uuden jäsenen tulee edustaa samaa toimialaa, mutta ei automaattisesti samaa taustayhteisöä

Kokousten muistiot ja liitetiedostot

Areenatapaaminen 28.11.2018

Areenatapaaminen  7.9.2018

Areenatapaaminen  28.3.2018

 • Muistio Järjestöareenan tapaamisesta 28.3.2018

  Lataa tiedosto
 • Järjestöareena ja maakunta.pdf

  Pirjo Peräahon ja Emmi Hyvösen esityksen diat
  Lataa tiedosto
 • KS Järjestöareena 28.3.2018 aa.pdf

  Anne Astikaisen diat
  Lataa tiedosto
 • Järjestöareenan lausunto järjestämissuunnitelmaan järjestöareena 28.3.2018.pdf

  Lataa tiedosto

Areenatapaaminen 15.9.2017

Areenatapaaminen 26.1.2018Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 30.11.2018