---

Vuoden 2018 neljäs uutiskirje

1. Ajankohtaista uudistuksesta ja järjestöjen vaikuttamisen paikoista

2. Keski-Suomen järjestämissuunnitelman tilanne

3. Väliaikatietoja maakunnallisesta järjestö- ja kuntakyselystä. 

4. Seuraava järjestöjen sote- ja maakuntapäivä ja elinvoimapajat

5. Muuta mielenkiintoista

---

Ajankohtaista uudistuksesta ja järjestöjen vaikuttamisen paikoista

Kirjoitin jutun järjestöistä maakunta- ja soteuudistuksen kentässä Yhdistystorille. Järjestöjen on nyt erityisen tärkeää tunnistaa oma paikkansa ja tehdä omaa toimintaa sekä sen vaikuttavuutta näkyväksi. Monia konkreettisia vaikuttamisen paikkoja on sekä valtakunnan, maakunnan ja kuntien tasolla. Lue lisää jutusta!

---

Keski-Suomen järjestämissuunnitelman tilanne

Keski-Suomen järjestämissuunnitelman ensimmäinen versio julkaistiin laajalle kommentointikierrokselle 15.1. Suunnitelmaa käsiteltiin lukuisissa järjestöjen tapaamisissa, ja järjestöt jättivät suunnitelmaan ilahduttavan paljon lausuntoja. Kaikki lausunnot ovat luettavissa verkossa.

Järjestämissuunnitelman seuraava versio tullee jälleen kommenteille jo huhtikuussa. Järjestöiltä toivotaan nyt erityisesti asiakaslähtöisyyteen, palveluiden sujuvuuteen ja järjestöjen erityiseen asiantuntemukseen liittyvää osaamista suunnitelman teon avuksi. Ollaan tästä yhteydessä puolin ja toisin piakkoin! 

---

Väliaikatietoja maakunnallisesta järjestö- ja kuntakyselystä 

Keräsimme sähköisellä kyselyllä tietoa keskisuomalaisista yhdistyksistä tammi-helmikuun aikana. Järjestökyselyyn tuli määräaikaan mennessä vastauksia 270 toimijalta. Vastausten määrää vähensivät varmasti maailmanlaajuiset, webropolin toimivuuteen vaikuttaneet ongelmat.  

Juuri nyt on tehty kuntakysely maakunnan kaikille kunnille, ja mitä todennäköisimmin saamme siihen vastaukset ainakin lähes kaikista kunnista.

Kyselyiden tuloksia kokoaa ja analysoi Tutkija, YTT Päivi Kivelä. Tuloksia esitellään kevään aikana mm. alueellisissa elinvoimapajoissa. Hyppää mukaan hyvän kierteeseen ja tule mukaan luomaan erikokoisille ja erilaisille järjestöille luontevaa roolia kuntien kumppaneina.

Lämmin kiitos kaikille kyselyihin vastanneille! Kyselyiden tuloksia hyödynnetään elinvoimapajojen lisäksi monissa muissakin paikoissa - päämääränä järjestöjen arvokkaan työn näkyväksi tekeminen. 

---

Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä 

Teema: Järjestöjen rooli uudessa sote- ja maakuntarakenteessa - keskustelutilaisuus Tuija Braxin selvitykseen liittyvistä kysymyksistä

Aika: 3.5.2018 klo 13.00-16.00

Tilaisuus on Jyväskylässä, tarkempi paikka varmistuu pian ja päivitetään ohjelmaan. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimittänyt OTK Tuija Braxin arvioimaan järjestöjen ja muun kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon mallissa.

Selvityshenkilö Braxin tehtävänä on arvioida sote-uudistuksen vaikutuksia järjestöjen näkökulmasta ja vastata heränneisiin kysymyksiin:
1)    Mitkä ovat yleishyödyllisen yhteisöjen toimintamahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?
2)    Millä kriteereillä määritellään sellaisten järjestöjen toiminta, joilla on rajapintoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen että palvelutuotantoon? Miten näiden toimijoiden resurssit voidaan turvata?
3)    Millaisia mahdollisuuksia yleishyödyllisellä yhteisöllä on toimia kumppanina yksityisen tai julkisen sektorin palveluntuottajalle tai muille yleishyödyllisille sote-toimijoille?

Tilaisuuden ohjelma päivittyy piakkoin tänne.   Ilmoittaudu 25.4. mennessä. 

Elinvoimapajat

Alueellisissa elinvoimapajoissa vahvistetaan kuntien ja järjestöjen yhteistyötä. Hyppää mukaan hyvän kierteeseen! Lue lisää ja ilmoittaudu oman alueesi elinvoimapajaan!

---

Muuta mielenkiintoista

Ajankohtaista ja koottua sote-uudistuksesta. Kannattaa tutustua mm. Tiina Merikannon koosteisiin. 

Hallitus on 8.3.18 antanut eduskunnalle uuden esityksen valinnanvapauslaiksi. 

SOSTEn Tulevaisuuden kunta - järjestöt mukana -tilaisuus striimattuna verkossa. Muun muassa Jenni Airaksisen mielenkiintoinen puheenvuoro (noin kohdassa 45 min). 

Kokemustiedon kerääminen kunnan hyvinvointikertomukseen Innokylässä. 

Facebook-sivullemme päivittyy nopeimmin ja ajantasaisimmin monenlaista tietoa maakunta- ja soteuudistuksesta. Käy tykkäämässä ja pysy ajan tasalla! 

---

Yhteystiedot

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen,
p. 050 3440 429, anne.astikainen@kyt.fi

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen, 
p. 050 599 6293, anu.hatinen@kyt.fi

Kansalaistoiminnankeskus Matara. Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä (2.krs, B-käytävä)

Rahoittaja: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma
Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Toimintakausi: 1.8.2017-31.12.2020