Valikko-verkostot ovat vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden omia alueellisia verkostoja. Verkostoissa kehitetään vapaaehtoistoimintaa, tehdään yhteistä vapaaehtoistoiminnan tiedotusta ja markkinointia sekä saadaan vertaistukea muilta koordinaattoreilta.

Valikko Jyväskylässä on tällä hetkellä mukana yli 80 yhteisöä. Mukana olevat yhteisöt edustavat toimijoita laajasti yli sektorirajojen. Verkosto on avoin kaikille vapaaehtoistoimintaa organisoiville yhteisöille.

Verkoston tavoitteena on

  • lisätä vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
  • vahvistaa toimintaa yhdistämällä resursseja, kehittää vapaaehtoistoimintaa järjestämällä koulutuksia ja toteuttamalla yhteisiä hankkeita
  • jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia
  • olla mukana valtakunnallisessa vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä.

Jyväskylän alueen Valikko –verkoston puheenjohtajana toimii Vaparin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

Lisätietoja: http://www.kansalaisareena.fi/kehita/valikko-ryhmat/jyvaskyla/


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 22.11.2017