Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalvelujen sekä seututerveyskeskuksen terveysasemilla toimii sosiaaliohjaajia, jotka ohjaavat asiakkaita myös järjestöjen ja yhdistysten toiminnan pariin.

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke järjestää jäjestöjen ja sosiaaliohjaajien yhteistyötapaamisia, jotka liittyvät mm.  hallitusohjelmassa mainittuun tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisohjelmaan ja laajemmin järjestöjen toiminnan näkyväksi tekemiseen terveysasemilla.


Muokattu viimeksi: 23.04.2020