Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvää tietoa sekä uudistuksen työryhmät yms. Näiden kautta järjestöt pääsevät vaikuttamaan uudistukseen sekä tuottamaan esimerkiksi hoito- ja palvelukokonaisuuksiin sisältöä. 

Järjestöjen tapaamiset ja työryhmät

Järjestötoimijat ovat toivoneet mahdollisuutta päästä rakentamaan sisältöä maakunnan vastuulle tulevien palveluiden hoito- ja palvelukuvauksiin. Tavoitteena on, että näissä kuvauksissa näkyisi mm. järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö sekä vertaistuki. Nyt tähän avautuu mahdollisuuksia, laita siis seuraavat päivät kalenteriisi ja ilmoittaudu mukaan!

Aiheena hoito- ja palvelukuvaukset 21.2.2019 klo 14.00-16.00 Matarassa, Matara-sali

Tähän tapaamiseen kannattaa tulla mukaan vaikka vain kuulolle! Tapaamisessa käydään yhdessä läpi, mitä hoito- ja palvelukuvaukset ovat sekä käynnistetään työryhmiä hoito- ja palvelukuvausten rakentamiseen. Tapaamisessa sovitaan, mihin kokonaisuuksiin työryhmiä muodostetaan ja keskustellaan työryhmien vetäjistä sekä muista tarvittavista asioista. Paikalla on myös järjestämisestä vastaava valmistelija Mikael Palola. Ilmoittaudu 15.2. mennessä linkin kautta.

Asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistyöpajat maaliskuussa

Jotta asiakkaita osataan tulevaisuudessa ohjata systemaattisesti myös järjestöjen erilaisten toimintojen pariin, tarvitaan asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistä. Tulossa on kolme työpajaa maaliskuussa. Lue lisää ja ilmoittaudu linkin kautta 22.2.mennessä.

  • Ma 4.3. klo 15.00-18.00 Ikäihmisten ja omaisten parissa toimiville järjestöille PERUTTU
    Työpaja keskittyy eri palveluita käyttävien ikäihmisten sekä omaisten hoito- ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen ja rakentamiseen. Millaisiin eläkeläis-, omais- ym järjestöjen toimintoihin ikääntyneitä ja esimerkiksi omaishoitajina toimivia ihmisiä olisi hyvä ohjata?
  • Ti 5.3. klo 15.00-18.00 Päihde-, kriisi- ja mielenterveystyön parissa toimiville järjestöille. Päihde-, mielenterveys- ja kriisityön palvelukuvauksiin kaivataan paljon tietoa järjestöjen toiminnoista, joista asiakkaat voisivat hyötyä. Nämä toiminnot tulee saada kirjatuiksi hoito- ja palvelukokonaisuuksiin. Työpajan vetäjinä toimivat asiakas- ja palveluohjauksesta KS2021-projektissa vastaava valmistelija Anu Pihl sekä päihde- ja mielenterveystyön muutosagenttina KS sairaanhoitopiirissä toiminut psykologi Leena-Kaisa Härkönen.
  • Ke 6.3. klo 15.00-18.00 Potilas- ja vammaisjärjestöille.
    Kuinka erilaiset terveyspulmien kanssa painiskelevat tai diagnoosin saaneet ihmiset osataan ohjata esimerkiksi diabetes-, reuma-, sydän – tms yhdistyksen tiedon, vertaisuuden, ryhmien yms. pariin?  Työpajan vetäjinä toimivat asiakas- ja palveluohjauksesta KS2021-projektissa vastaava valmistelija Anu Pihl sekä kehittäjälääkäri Pirjo Mustonen KS sairaanhoitopiiristä.

Huomioi seuraavat: 

  • Työpajojen kellonaikaa on siirretty monissa viesteissä alun perin ilmoitetusta myöhemmäksi, jotta myös vapaaehtoispohjalta toimivat järjestötoimijat pääsevät helpommin mukaan.
  • Lähdemme työpajoissa aluksi liikkeelle sellaisilla teemoilla, joissa on tarpeen kehittää järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä ja järjestöjen toiminnan pariin ohjaamista joka tapauksessa (eli uudistuksen mahdollisesta viivästymisestä huolimatta). Ilmoittautumislomakkeessa voit myös esittää toiveesi myöhemmin toteutettavista työpajoista, teemoista tai kokonaisuuksista.

Palveluntuottajien tapaamiset ja työryhmät

Maakunta pyrkii hyödyntämään laajasti alueen eri toimijoita (järjestöjä ja tuottajia/yrityksiä) maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa.

Tuottajatapaamiset ovat kaikille avoimia kuukausittaisia tilaisuuksia (joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 15.00-18.00), jossa keskustellaan uudistuksen valmisteluun liittyvistä asioista jne.

Tuottajien työryhmiä on koottu palveluittain ja asiakasryhmittäin. Niissä on tarkoitus yhteistyössä järjestäjän ja tuottajien kanssa keskittyä ko. palveluiden/asiakasryhmien palveluiden sisältöjen määrittelyyn, yhteistyökäytäntöihin, tuottajien kriteereiden, tuottajien korvausten määrittelyyn jne.

Tuottajien tapaamisista ja työryhmistä lisätietoja mikael.palola@keskisuomi.fi tai veli.puttone@yrittajat.fi.

Muut tilaisuutemme on koottu omille sivuilleen:

Hanketyöntekijöiden verkostoyhteistyö

Tietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta Keski-SuomessaMuokattu viimeksi: 19.02.2019