Hankkeen verkostoyhteistyö

Hankkeen työntekijöinä osallistumme seuraavien verkostojen toimintaan.
Verkostotyönkin tavoitteena on tukea järjestöjä ja edistää järjestöjen asemaa uudistuksessa.

Maakunnan kehittämiseen tiiviisti liittyvät työryhmät ja verkostot

  • Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Pj järjestöjen muutosagentti. 
  • Maakunnan osallisuusfoorumi toimii maakunnan osallisuusasioiden edistävänä toimijaverkostona.
  • Maakunnan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto. Verkostosta vastaavat Koske ja KSshp. 
  • Maakunnalliset sote-palvelurakenneuudistuksen työryhmät.

Muut työryhmät ja verkostot

  • Sote-järjestöjen verkostotapaamiset
  • KS palveluntuottajajärjestöjen tapaamiset (koordinoi KYT)
  • Jyvässeudun Valikko -ryhmä (koordinoi Jyväskylän vapaaehtoistoiminnan palvelut)
  • Työllisyyspoliittinen työryhmä (koordinoi KYT)
  • Järjestö 2.0 -ohjelman valtakunnallinen kokonaisuus  ja verkostotapaamiset

Säännöllisen verkostotyön lisäksi edistämme järjestöjen ja kuntien yhteistyötä erityisesti KYT Järjestöpalveluiden ja alueellisten toimijoiden kanssa toteutettavissa alueellisissa elinvoimapajoissa.

Tuemme myös substanssialan verkostotoimijoiden vaikuttamistoimintaa.

Vuonna 2018-2019 hankkeessa on tuettu mm. seuraavien järjestötoimijoiden ja verkostojen vaikuttamistyötä: Keski-Suomen järjestöareena, valtakunnallisten sote-järjestöjen aluetyöntekijöiden Kolmikko -verkosto sekä maakunnan palveluntuottajajärjestöjen ja KYT:n koordinoiman työllisyyspoliittisten toimijoiden verkosto, LAPE-verkostotoimijat, maakunnan monikulttuuriset järjestöt, Kehitysvammaisten tukipiiri, Sotainvalidien veljesliiton Sisä-Suomen piiri, Eläkeliiton Keski-Suomen piiri, maakunnassa toimivat eri vammaisjärjestöt, Keski-Suomen sydänpiiri, Jyväskylän vanhus- ja vammaisneuvosto sekä valtakunnallinen kohtaamispaikkaverkosto.

Verkostotapaamisten teemoina olivat mm. toimintaympäristön muutos maakunta- ja sote-uudistuksen seurauksena, selvityshenkilö Tuija Braxin raportti, Keski-Suomen järjestämissuunnitelma ja järjestöjen yhteinen vaikuttamistyö.

Braxin raportin pohjalta laadittiin ns. tarkistuslista asioista, joista tulee sopia järjestöjen, maakunnan ja kuntien kesken. Järjestämissuunnitelmaan kirjattiin ehdotuksia mm. järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen, maakunnan järjestörahoitukseen, tiloihin ja eri toimijoiden yhteistyökäytäntöihin ja järjestötoiminnan pariin ohjaukseen liittyen.


Muokattu viimeksi: 23.04.2020