Hankkeen työntekijöinä osallistumme säännöllisesti seuraavien verkostojen toimintaan. Verkostotyönkin tavoitteena on tukea järjestöjä ja edistää järjestöjen asemaa uudistuksessa.

Maakunnan kehittämiseen tiiviisti liittyvät työryhmät ja verkostot

 • Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Pj järjestöjen muutosagentti. Työryhmä tunnistaa ja tukee Keski-Suomen hyvinvoinnin strategisia painopisteitä ja nostaa esiin hyviä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintamalleja ja käytänteitä sekä mm. kokoaa maakunnallisen hyvinvointikertomuksen.
 • Maakunnan osallisuusfoorumi toimii maakunnan osallisuusasioiden edistävänä toimijaverkostona. Foorumin toimintaa voi seurata mm. ks2021 sivulla.
 • Maakunnan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto hyvinvointityötä kunnassa ja maakunnassa tekevien ryhmä. Verkostosta vastaavat Sirpa Pekkarinen (Koske) ja Nina Peränen (KSSHP)
 • Maakunnan järjestäjän koolle kutsumat palveluntuottajien kokoontumiset ja työryhmät, joista vastaavat Mikael Palola (KS2021) ja Veli Puttonen (KS Yrittäjät). Nämä tapaamiset päättyvät maaliskuun aikana.
 • YTA-alueen asiakas- ja palveluohjauksen työryhmä, jota koordinoi Anu Pihl.
 • Maakunnan viestintäryhmä 
 • Maakunnan verkkosivujen työryhmä sekä Maku.fi -kehittäminen

Muut työryhmät ja verkostot

 • KS sote-järjestöjen tapaamiset (koordinoi KS vaikuttavat)
 • KS palveluntuottajajärjestöjen tapaamiset (koordinoi KYT)
 • Lape- järjestötapaamiset yhdessä Lape-muutosagentti Hanna Hämäläisen kanssa
 • Jyvässeudun Valikko -ryhmä (koordinoi Jyväskylän vapaaehtoistoiminnan palvelut)
 • Työllisyyspoliittinen työryhmä (koordinoi KYT)
 • Valtakunnallisten sote-järjestöjen aluetyöntekijöiden Kolmikko -verkosto (koordinoi KYT)
 • Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO (järjestösisältö julkaisuihin ym)
 • Valinnanvapauskokeilun ja mahdollisen pilotin järjestöyhteistyö -ryhmä
 • Järjestö 2.0 -ohjelman valtakunnallinen kokonaisuus  ja verkostotapaamiset

Säännöllisen verkostotyön lisäksi edistämme järjestöjen ja kuntien yhteistyötä erityisesti KYT Järjestöpalveluiden ja alueellisten toimijoiden kanssa toteutettavissa alueellisissa elinvoimapajoissa.

Tuemme myös substanssialan verkostotoimijoiden vaikuttamistoimintaa.

Vuonna 2018 hankkeessa tuettiin seuraavien järjestötoimijoiden ja verkostojen vaikuttamistyötä: Keski-Suomen järjestöareena, Valtakunnallisten sote-järjestöjen aluetyöntekijöiden Kolmikko -verkosto sekä maakunnan palveluntuottajajärjestöjen ja KYT:n koordinoiman työllisyyspoliittisten toimijoiden verkosto, LAPE-verkostotoimijat, maakunnan monikulttuuriset järjestöt, Kehitysvammaisten tukipiiri, Sotainvalidien veljesliiton Sisä-Suomen piiri, Eläkeliiton Keski-Suomen piiri, maakunnassa toimivat eri vammaisjärjestöt, Keski-Suomen sydänpiiri, Jyväskylän vanhus- ja vammaisneuvosto sekä valtakunnallinen kohtaamispaikkaverkosto.

Verkostotapaamisten teemoina olivat selvityshenkilö Tuija Braxin raportti, Keski-Suomen järjestämissuunnitelma ja järjestöjen yhteinen vaikuttamistyö. Braxin raportin pohjalta laadittiin ns. tarkistuslista asioista, joista tulee sopia järjestöjen, maakunnan ja kuntien kesken. Järjestämissuunnitelmaan kirjattiin ehdotuksia mm. järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen, maakunnan järjestörahoitukseen, tiloihin ja eri toimijoiden yhteistyökäytäntöihin ja järjestötoiminnan pariin ohjaukseen liittyen.


Muokattu viimeksi: 12.03.2019