Keskisuomalaisille järjestöille tukea ja tietoa muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät järjestöt, joiden toimintaan muuttuva toimintaympäristö ja sen mukanaan tuomat haasteet vaikuttavat. Näitä ovat erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöt, joita maakunnassa on noin 500.  Kaikkiaan maakunnassa on järjestöjä noin 5300.

Hankkeen tehtävänä on varmistaa järjestöille tunnustettu asema ja tarkoituksenmukainen rooli maakunta- ja kuntatason hyte-työssä sekä nykyisissä ja tulevissa sote-palvelurakenteissa.

KYTin henkilöstömuutosten myötä hankkeessa työskentelee 1.5.-31.12.2020 järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen. Muutoskoordinaattori Anu Hätinen siirtyy erityisasiantuntijaksi KYT-järjestöpalveluihin ajalle 1.5.-31.12.2020. Lisätietoja muutoksista.

Henkilöstömuutokset vaikuttavat myös toiminnan painopisteisiin. 

Vuoden 2020 toiminnan painopisteet: 

Maakunnallisten järjestö -yhteistyörakenteiden tuki  

Järjestötiedon keruu tiedolla johtamisen sekä maakunnallisen hyvinvointityön tueksi 

Järjestöjen osallisuus tulevassa sote-uudistuksessa

Aktiivinen viestintä, ajankohtainen tieto ja tilaisuudet

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö sekä vaikuttamistoiminta järjestö-kunta -yhteistyörakenteiden vahvistamiseksi siirtyy pääosin toteutettavaksi KYT-järjestöpalveluiden resurssien voimin.

Hankkeen perustiedot:

  • Rahoittaja: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma.
  • Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.
  • Toimintakausi: 1.8.2017-31.12.2020.
  • Yhteistyösopimuskumppanit: Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen järjestöareena, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen sydänpiiri ry, Sovatek-säätiö, Jämsän Voimavara ry ja Nuorten Suomi ry

Ajankohtaista

KYTin henkilöstömuutosten myötä hankkeessa työskentelee 1.5.-31.12.2020 järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen. Muutoskoordinaattori Anu Hätinen siirtyy erityisasiantuntijaksi KYT-järjestöpalveluihin ajalle 1.5.-31.12.2020. Lisätietoja muutoksista.

STEA pyysi syksyllä 2019 kaikilta Järjestö 2.0 -ohjelmaan kuuluvilta maakunnallisilta hankkeilta selvitystä kahden ensimmäisen vuoden toiminnasta ja tuloksista. Alla vastauksistamme tiivistelmä sekä koko 27-sivuinen, yksityiskohtainen raportti.

Muuta ajankohtaista

  • Hankkeessa tuotettuja vaikuttamismateriaaleja on koottu verkkoon
  • Keski-Suomen malli innostaa kuntia  järjestöyhteistyöhön!

Viestintäkanavat


Muokattu viimeksi: 23.04.2020