Tuemme keskisuomalaisia järjestöjä muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät järjestöt, joiden toimintaan muuttuva toimintaympäristö ja sen mukanaan tuomat haasteet vaikuttavat. Näitä ovat erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöt, joita maakunnassa on noin 500.  Kaikkiaan maakunnassa on järjestöjä noin 5300.

Hankkeen tehtävänä on varmistaa järjestöille tunnustettu asema ja tarkoituksenmukainen rooli maakunta- ja kuntatason hyte-työssä sekä nykyisissä ja tulevissa sote-palvelurakenteissa.

STEA pyysi syksyllä 2019 kaikilta Järjestö 2.0 -ohjelmaan kuuluvilta maakunnallisilta hankkeilta selvitystä kahden ensimmäisen vuoden toiminnasta ja tuloksista. Alla vastauksistamme tiivistelmä sekä koko 27-sivuinen, yksityiskohtainen raportti.

Vuodelle 2020 toimintamme suunniteltuja painopisteitä olivat: 

Tuemme maakunnallisia järjestö -yhteistyörakenteita   

Teemme vaikuttamistyötä järjestöjen ja kuntien yhteistyörakenteiden vahvistumiseksi 

Kokoamme järjestötietoa tiedolla johtamisen tueksi 

Tietoa hyödynnetään mm. maakunnallisen järjestöstrategian sekä maakunnallisen hyvinvointiohjelman tekemisessä.

 • Sote-järjestöjen hyte-toiminnan kartoitus
 • Toimialakohtaisen järjestötiedon keruu Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän voimin
 • Maakunnallinen järjestöstrategia

Tuemme järjestöjen kiinnittymistä maakunnallisesti etenevään sote- ja hyte-kehittämistyöhön

Tuemme järjestöjen kiinnittymistä tulevaan sote-uudistukseen

Viestimme aktiivisesti, tarjoamme ajankohtaista tietoa ja tilaisuuksia

Hankkeen päättymisestä kesken vuotta seuraa: 

Tulevaisuuden sote-keskusohjelman käynnistyessä syksyllä järjestöjen maakunnallinen tuki päättyy. Järjestöjen kiinnittyminen ja asukkaiden osallistaminen ohjelmaan kärsii huomattavasti. Juuri tässä tilanteessa, jossa soteuudistusta viedään eteenpäin aktiivisesti, järjestöresurssin tulisi olla maakunnallinen.

Seuraavat toiminnot ajetaan alas vaiheittain:

 1. Maakunnan järjestöjen tarvitsema toimintaympäristön muutoksen seuranta ja nopea reagointi siihen.
 2. Hankkeen aktiivinen viestintä ja järjestöjen ajan tasalla pitäminen.
 3. Ajankohtaisen toimintaympäristöä, järjestöjä, verkostojen toimintaa ym. käsittelevän sisällön tuottaminen Yhdistystorille hankkeen osalta.

Heikkenee:

 • Järjestöyhteistyörakenteiden ja sotejärjestöjen verkostojen kytkeminen toimintaympäristön muutokseen
 • järjestöjen osallistaminen maakunnalliseen hyte-ohjelmaan
 • Järjestöjen mahdollisuudet osallistua kuntien seuraavan valtuustokauden hyvinvointikertomustyöhön

Epävarmaa:

Maakunnallisen järjestöstrategian toteutuminen
Tiedolla johtamisen tueksi suunniteltu sote-järjestöjen hyte-toiminnan tiedonkeruu

 

Hankkeen perustiedot:

 • Rahoittaja: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma.
 • Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.
 • Toimintakausi: 1.8.2017-30.9..2020.
 • Yhteistyösopimuskumppanit: Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen järjestöareena, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen sydänpiiri ry, Sovatek-säätiö, Jämsän Voimavara ry ja Nuorten Suomi ry

Ajankohtaista

STEA pyysi syksyllä 2019 kaikilta Järjestö 2.0 -ohjelmaan kuuluvilta maakunnallisilta hankkeilta selvitystä kahden ensimmäisen vuoden toiminnasta ja tuloksista. Alla vastauksistamme tiivistelmä sekä koko 27-sivuinen, yksityiskohtainen raportti.

Muuta ajankohtaista

 • Hankkeessa tuotettuja vaikuttamismateriaaleja on koottu verkkoon
 • Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaihe on dokumentoitu. Kaikki raportit ovat luettavissa KS2021 -sivulla.
 • Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteenveto dioina: Opit ja kehittämisehdotukset 09052019
 • Keski-Suomen malli innostaa kuntia  järjestöyhteistyöhön!

Viestintäkanavat


Muokattu viimeksi: 18.02.2020