Tuemme keskisuomalaisia järjestöjä muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät järjestöt, joiden toimintaan muuttuva toimintaympäristö ja sen mukanaan tuomat haasteet vaikuttavat. Näitä ovat erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöt, joita maakunnassa on noin 500.  Kaikkiaan maakunnassa on järjestöjä noin 5300.

Hankkeen tehtävänä on varmistaa järjestöille tunnustettu asema ja tarkoituksenmukainen rooli maakunta- ja kuntatason hyte-työssä sekä nykyisissä ja tulevissa sote-palvelurakenteissa.

Työmme painopisteinä syksyllä 2019 ja vuonna 2020:

Tuemme maakunnallisia järjestö -yhteistyörakenteita   

Teemme vaikuttamistyötä järjestöjen ja kuntien yhteistyörakenteiden vahvistumiseksi 

Kokoamme järjestötietoa tiedolla johtamisen tueksi 

Tietoa hyödynnetään mm. maakunnallisen järjestöstrategian sekä maakunnallisen hyvinvointiohjelman tekemisessä.

 • Sote-järjestöjen hyte-toiminnan kartoitus
 • Toimialakohtaisen järjestötiedon keruu Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän voimin

Tuemme järjestöjen kiinnittymistä maakunnallisesti etenevään sote- ja hyte-kehittämistyöhön

Tuemme järjestöjen kiinnittymistä tulevaan sote-uudistukseen

Viestimme aktiivisesti, tarjoamme ajankohtaista tietoa ja tilaisuuksia

Valmistelemme kevään 2020 STEA-hakuun hankehakemuksen vuodesta 2021 alkaen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Tarjoamme

 • Järjestöille vaikuttamisen paikkoja sekä tietoa toimintaympäristön muutoksesta ja sen vaikutuksista
 • Kunta- ja maakuntatoimijoille tietoa ja vaikuttamismateriaalia keskisuomalaisesta järjestökentästä

Hankkeen perustiedot:

 • Rahoittaja: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma.
 • Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.
 • Toimintakausi: 1.8.2017-31.12.2020.
 • Yhteistyösopimuskumppanit: Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen järjestöareena, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen sydänpiiri ry, Sovatek-säätiö, Jämsän Voimavara ry ja Nuorten Suomi ry

Ajankohtaista

 • Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaihe on dokumentoitu. Kaikki raportit ovat luettavissa KS2021 -sivulla.
 • Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteenveto dioina: Opit ja kehittämisehdotukset 09052019
 • Hankkeen tilaisuuksiin ja viestintään liittyvän palautekyselyn kooste
 • Järjestöjen sote- ja maakuntapäivän 15.1.19 pohjalta laadittu lausunto Keski-Suomen järjestämissuunnitelman 3. versioon on jätetty lausuntopalveluun.
  Lausunto KS järjestämissuunnitelman 3. versioon 
 • Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä 15.1.2019 tavoitti lähes sata järjestöjen ammattilaista. Päivän materiaalit ovat verkossa.
 • Selvityshenkilö Tuija Braxin loppuraporttija loppuraportin pohjalta laadittu tiivistelmä keskisuomaisten sote-järjestöjen tueksi.
 • Keski-Suomen malli innostaa kuntia  järjestöyhteistyöhön!

Viestintäkanavat


Muokattu viimeksi: 15.11.2019