Keskisuomalaisille järjestöille tukea ja tietoa muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke oli osa valtakunnallista Järjestö 2.0 – Järjestö mukana muutoksessa –ohjelmaa.  Ohjelmaa rahoitti STEA vuosina 2017 – 2020.

Hankkeen tehtävänä oli varmistaa järjestöille tunnustettu asema ja tarkoituksenmukainen rooli maakunta- ja kuntatason hyte-työssä sekä nykyisissä ja tulevissa sote-palvelurakenteissa.

Hankkeen kohderyhmänä olivat keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät järjestöt, joiden toimintaan muuttuva toimintaympäristö ja sen mukanaan tuomat haasteet vaikuttavat. Näitä ovat erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöt, joita maakunnassa on noin 440.  Kaikkiaan maakunnassa on järjestöjä noin 5300.

Hankkeessa työskentelivät järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen (1.8.2017-9.8.2020) ja muutoskoordinaattori Anu Hätinen (1.8.2017-30.4.2020). Hanketiedottaja Henna Takala aloitti hankkeessa 21.9.2020 ja työskentelee hankkeessa sen päättymiseen 31.12.2020 saakka.

Hankkeen toiminnan painopisteet 

Maakunnallisten järjestö -yhteistyörakenteiden tuki  

Järjestötiedon keruu tiedolla johtamisen sekä maakunnallisen hyvinvointityön tueksi 

Järjestöjen osallisuus tulevassa sote-uudistuksessa

Aktiivinen viestintä, ajankohtainen tieto ja tilaisuudet

Vaikuttamistyö järjestöjen ja kuntien yhteistyörakenteiden vahvistamiseksi  

Hankkeen vaikutuksena uudessa toimintaympäristössä

  1. Järjestöjen asiantuntijuutta hyödynnetään hyte- ja sote-rakenteissa sekä kehittämistyössä maakunta- ja kuntatasolla.
  2. Järjestöjen valmiudet kumppanuuteen eri toimijoiden kanssa ovat parantuneet.
  3. Järjestöjen keskinäinen yhteistyö on toimivampaa.

Hankkeen perustiedot:

  • Rahoittaja: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma.
  • Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.
  • Toimintakausi: Elokuu 2017- elokuu 2020.
  • Yhteistyösopimuskumppanit: Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen järjestöareena, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen sydänpiiri ry, Sovatek-säätiö, Jämsän Voimavara ry ja Nuorten Suomi ry

Ajankohtaista

Hankkeen loppuraportti laaditaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Loppuraportista voit jo lukea makupaloja.

STEAn välikysely: STEA pyysi syksyllä 2019 kaikilta Järjestö 2.0 -ohjelmaan kuuluvilta maakunnallisilta hankkeilta selvitystä kahden ensimmäisen vuoden toiminnasta ja tuloksista. Alla vastauksistamme tiivistelmä sekä koko 27-sivuinen, yksityiskohtainen raportti.


Muokattu viimeksi: 28.09.2020