Kyselyllä kerättiin tietoa Keski-Suomessa toimivien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta. Kysely oli avoinna 30.1. – 14.4.2020. 

Tiedon kerääminen ja esille tuominen on tärkeää useista syistä:

  • maakunnan asukkaat löytävät järjestöjen toiminnan nykyistä paremmin
  • sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät osaavat ohjata asiakkaita järjestöjen toiminnan pariin
  • järjestöjen toiminta saadaan osaksi hoito- ja palvelukokonaisuuksia
  • järjestötoiminnan monipuolisuutta ja merkitystä saadaan näkyväksi maakunnalliseen hyvinvointityöhön.
Kyselyyn pääsi vastaamaan tästä linkistä: https://forms.gle/UYL73KoqqEnaoeCm6

Kyselyn tavoitteena oli 

  • muodostaa Keski-Suomessa toimivien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen toiminnasta selkeä kokonaisuus
  • saada arvokasta, konkreettista tietoa välitettäväksi mm. sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille
  • tehdä potilas- ja kansanterveysjärjestöjen toimintaa kuvaava infograafi, jota kaikki voivat hyödyntää omissa verkostoissaan.

Kysely toteutettiin yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n ja Keski-Suomen Sydänpiirin kanssa.


Muokattu viimeksi: 08.07.2020