Tällä kyselyllä kerätään tietoa Keski-Suomessa toimivien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta.

Tiedon kerääminen ja esille tuominen on tärkeää useista syistä:

  • maakunnan asukkaat löytävät järjestöjen toiminnan nykyistä paremmin
  • sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät osaavat ohjata asiakkaita järjestöjen toiminnan pariin
  • järjestöjen toiminta saadaan osaksi hoito- ja palvelukokonaisuuksia
  • järjestötoiminnan monipuolisuutta ja merkitystä saadaan näkyväksi maakunnalliseen hyvinvointityöhön.
Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä: https://forms.gle/UYL73KoqqEnaoeCm6

Kyselyn tavoitteena on 

  • muodostaa Keski-Suomessa toimivien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen toiminnasta selkeä kokonaisuus
  • saada arvokasta, konkreettista tietoa välitettäväksi mm. sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille
  • tehdä potilas- ja kansanterveysjärjestöjen toimintaa kuvaava infograafi, jota kaikki voivat hyödyntää omissa verkostoissaan.

Voitte vapaasti sopia yhdistyksessänne, kuka kyselyyn vastaa. Huomiottehan, että jokainen yhdistys vastaa kyselyyn vain kerran.
Vastatkaa kyselyssä oleviin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti. Yksittäisen yhdistyksen tietoja ei välitetä eteenpäin.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n ja Keski-Suomen Sydänpiirin kanssa.

Lisätietoja kyselystä ja kyselyyn vastaamisesta:

  • Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Niina Kankare-Anttila, KYT ry/ OLKA-toiminta: niina.kankare-anttila@kyt.fi, puh. 044-7738234
  • Toiminnanjohtaja Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri ry: kristiina.pigg@sydan.fi, puh. 050-5924588
  • Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, KYT ry/ Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt: anne.astikainen@kyt.fi, puh 050-3440429.

Muokattu viimeksi: 30.01.2020