Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO

Keski-Suomi on terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan maakunta.

Meillä globaaleja hyvinvointihaasteita ratkoo monialainen asiantuntijaverkosto, Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO. KEHO tuo keskisuomalaiset fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijat yhteen: sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan asiantuntijat 16 organisaatiosta edistävät hyvinvointia tutkimuksen koulutuksen ja innovaatioiden keinoin. Keskisuomalainen osaaminen voi parantaa ihmisten elämää lähellä ja kaukana. Me teemme hyvinvointitekoja koko maailmalle!

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tutkimus, koulutus, innovaatiot ja hankkeet ovat KEHOn ydintä. KEHO on hyvinvointitekojen ja hyvinvointiasiantuntijuuden kokeilu- ja kasvualusta, joka luo Keski-Suomeen kansainvälisesti tunnettua suomalaisen hyvinvointiosaamisen ekosysteemiä sekä mahdollisuuksia osallistua hyvinvoinnin tekemiseen Suomessa ja maailmalla. Etsimme jatkuvasti uusia menestystarinoita – KEHOssa ei pelätä keskeneräisyyttä, vaan haluamme kokeilla rohkeasti, ihmetellä ja yllättyä.

KEHO-verkoston toiminta tapahtuu eri teemojen alla:

  • Lapset ja nuoret
  • Työikäiset ja hyvinvointi
  • Ikääntyvien hyvinvointi
  • Liikunta ja kuntoutus
  • Oppimisympäristöt
  • Kehittämisympäristöt

Kaikkien ihmisten yhdenvertainen hyvinvointi vaatii verkoston, joka ei sulje ketään pois: dialogia asiantuntijoiden, yritysten, järjestöjen, tutkijoiden, oppilaitosten ja kuntien välillä. Hyvinvointi on osa onnellista arkea.

Me teemme hyvinvointitekoja koko maailmalle!

Yhteystiedot

Verkostopäällikkö Päivi Fadjukoff +358 50 518 1410 paivi.fadjukoff@jyu.fi

Viestintäpäällikkö Annaleena Aira +358 20 762 9527 annaleena.aira@likes.fi

www.kehofinland.fiMuokattu viimeksi: 01.12.2020