Keskisuomalaisten järjestöjen omaistoiminnan verkosto

Omaisjärjestöjen verkostoyhteistyön tavoitteena on

  • vahvistaa omaisten ääntä mm. eri järjestöissä ja palveluiden suunnittelussa
  • tukea omaisten ja omaishoitajien hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä
  • vaikuttaa yhteisiin asioihin ja tiedon saantiin maakunnallisessa vaikuttamis- ja yhteistyössä.
  • koota omaisjärjestöiden tavoitteita ja tarpeita suhteessa järjestöjen ja maakunnan Kumppanuuspöytään. Kumppanuuspöydässä omaisjärjestöjä kaudella 2021-22 edustaa Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n Minna Wacker.

Verkostoon ovat tervetulleita kaikki toimijat, jotka kehittävät omaisten ja läheisten huomioimista toiminnassaan.

Tule mukaan vahvistamaan omaisjärjestöjen yhteistyötä ja omaisten äänen kuulumista  palveluiden kehittämisessä! 

Lisätietoja omaisjärjestöjen verkoston tapaamisista ja toiminnasta:

Minna Wacker/ Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, minna.wacker@ksmuisti.fi, 044 0614 928

Verkostossa mukana:

• Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry
• Keski-Suomen Omaishoitajat ry
• SPR Länsi-Suomen piiri, Omaishoitajien tukitoiminta
• Keski-Suomen Muistiyhdistys ry
• Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
• Keski-Suomen Näkövammaiset ryKeski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry tuki

Keski-Suomessa toimivista sote-järjestöistä, mukaan lukien järjestöjen omaistoiminta, on koottu kattava tietopaketti Yhdistystorille.

Verkoston toiminta on käynnistyi v. 2019 KYTin hallinnoiman Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen sekä järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän aktivoimana.

 

 

 

 Muokattu viimeksi: 18.02.2021