Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2022.

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän ehdotukset maakunnalliseen Tulevaisuuden sote-keskus -hankehakemukseen 12.2.2020:

  • Järjestöt tulee ottaa mukaan hoito- ja palvelukokonaisuuksien luomiseen sekä kehittämiseen. Tehdään selkeä malli siitä, miten järjestöt ja kokemusasiantuntijat otetaan mukaan. Prosessin eri vaiheisiin kirjataan mm. vertaistuen osuus ja paikka. Palveluohjauksen sisällöt laajennetaan kattamaan sote-järjestöjen hyte-toiminnan lisäksi myös kulttuuri- ja liikuntapalvelut.
  • Järjestöille tarjotaan tila ja paikka sote-keskuksessa, esim. vertaisryhmien kokoontumisille
  • Järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön resursoidaan maakunnallisen hankkeen budjetista varoja. Tämä varsinkin siksi, että STM on esittänyt Keski-Suomen ohjelman yhdeksi kärjeksi järjestöyhteistyötä.

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeessa 3.4.2020 laadittu, tarkennettu ehdotus järjestöjen roolista ja resursseista sote-uudistuksessa.

Lisätietoa Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmasta:

Anu Niemi, ylilääkäri ja  Anu Muuri, johtava asiantuntija
etunimi.sukunimi@thl.fi

Järjestöt Tulevaisuuden sote-keskuksissa

Koska Tulevaisuuden sote-keskuksesta olisi hyvä löytää myös järjestöjen palveluita ja toimintaa, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen toimesta on käynnistetty terveysasemilla toimivien sosiaali- ja palveluohaajien sekä järjestöjen yhteistyötapaamiset. Tapaamiset ovat avoimia Keski-Suomen alueen terveysasemilla toimiville sosiaali- ja palveluohaajille ja järjestöille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Lisätietoja tapaamisista.Muokattu viimeksi: 08.07.2020