Tiedonvälityshanke Wolmar tuotti ja välitti tietoa erityisesti keskisuomalaisten järjestöjen ja yhdistysten omistamista ja hallinnoimista toimitiloista ja niihin liittyvästä osaamisen, laadun ja
toiminnan hallinnasta. Omistajille ja hallinnoijille sekä myös käyttäjille että asiakkaille hyödyksi tulevaa tietoa välitettiin ja levitettiin uutiskirjeillä, sosiaalisessa mediassa sekä yhdistyksille ja järjestöille tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Hankkeen selvittämän, tuottaman ja välittämän tiedon avulla paikallistoimijoiden oma osaaminen kehittyi ja toiminnan laatu parani. Koottu tieto ja hankkeen hyvät käytännöt löytyvät tästä Yhdistystorin osiosta.

Wolmar -hankkeen avulla keskisuomalainen maaseutu ja sen toimijat saivat selvityskortti-työkalun avuksi pienimuotoisten paikallistoiminnan paikkojen ja toimitilojen säilyttämiseen ja kehittämiseen.
Runsaan ja monipuolisen toiminnan paikkoihin löytyy tilatarveratkaisuja, yhteistyömuotoja ja kumppanuuksia. Toimitiloille löytyi uutta toimintasisältöä, kehittämissuunnitelmia tai luopumispäätöksiä.

Tiedonvälityshankkeen toteutti Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) yhteistyössä muiden paikallistoimijoiden kanssa. Hankkeen työntekijä teki tiivistä yhteistyötä maakunnan muiden järjestö- ja yhdistystoimijoiden kanssa sekä valtakunnallisten liittojen kanssa.Muokattu viimeksi: 07.12.2020