Yhdistystorin järjestötietopankki kokoaa  järjestötoiminnassa tärkeää tietoa ja kokoaa aiemmin hajallaan ollutta tietoa helpommin hallittaviksi kokonaisuuksiksi.

Tietopankista löydät aihealueittain jaettuna perustietoa erilaisista yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Toimeksi-verkosto päivittää ja täydentää tietopankkia säännöllisesti. Ole yhteydessä kunkin osion päivitysvastaavaan jos haluat täydentää tietopankin sisältöjä tai löydät toimimattoman linkin tai vanhentuneen liitetiedoston.

Yhdistystori toimii julkaisualustana sähköisille julkaisuille. Yhdistysten ja hankkeiden julkaisemien teosten painosmäärät ovat usein pienet, tai niiden saatavuus on muista syistä rajallista.  Yhdistystorin kirjahyllyssä voidaan teoksien sähköiset versiot pitää pysyvästi yleisön saatavilla.

Tietopankki on myös paikka erilaisten koulutusten luentomateriaalien julkaisuun.

Järjestökartoitus raportoi Keski-Suomen järjestöille keväällä 2018 tehdyn kyselyn tulokset.

Järjestötietopankki täydentyy uusilla osioilla tarpeen niin vaatiessa.Muokattu viimeksi: 07.12.2020