Verkkovertaiseksi (=vertaistukihenkilö)

Suoritus ajankohta: 01.02.2018 - 31.12.2018 / Haku päättyy: 31.01.2018 / vertaistukitoiminta (vertaistoiminta) / Mielentaide ry

Mielentaide ry on ottanut tehtäväkseen toteuttaa Tukipuu-hankkeen, joka on tarkoitettu saatavan kahden vuoden aikana 2017 – 2018 toiminaan täysipainoisesti. Tukipuu on kaksiosainen, jossa toimii ”alueelliset vertaisryhmät” livetapaamisina  ollen toiminnallisia vertaisryhmiä ja toiminnallisuuden muodostaa luovat menetelmät. Toisena osana on ”Virtuaaliolkapää” verkkopalvelu, jossa niin ikään pyritään tuomaan myös luovuutta osaksi vertaistukea. Toimiakseen ”Virtuaaliolkapää” tarvitsee verkkovertaisia.

Verkkovertaisen tehtävät ovat:

 • vertaisryhmien vertaisohjaajana, jossa pyrkii tukemaan, kannustamaan ja ”myötäelämään” ryhmän jäsenien kanssa. Kutakin ryhmää kohden tarvitaan 1-2 verkkovertaista.
 • vertaisryhmissä on ”omat pelisäännöt” aivan, kuten livenä toimivissa ryhmissä. Kun ryhmä perustetaan, sovitaan verkkovertaisten kanssa ryhmän säännöt. Verkkovertainen valvoo, että ryhmän sääntöjä ja tarvittaessa yleisiä sääntöjä noudatetaan. Verkkovertaisella on oikeus poistaa ryhmästä sääntöjä rikkova jäsen varoituksetta.
 • ottaa vastaan ryhmään hakuja ja päättää ryhmän jäsenten hyväksynnästä.

Lähetä tehtävähakemus sähköpostitse tai postitse. Esittele hakemuksessa itsesi kertoen myös yhteystietosi sekä syntymäaikasi. Muista myös kertoa, missä olet vertainen ja kerro myös oletko jollain tavoin luova esim. harrastat taiteilua tai vaikkapa laulat kuorossa. Voit myös kertoa omasta toiveestasi ryhmän suhteen, jollaista tahtoiset verkkovertaisena ohjata. Jos mahdollista, liitä oheen kuva itsestäsi tai Facebook -profiilin osoite, josta kuvasi löytyy. Aiemmalla kokemuksella ei ole merkitystä mutta jos sellaista omaat, liitä mukaan siitä tietoa.

Logon suunnittelut graafikko Tanja Pulliainen

 

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Tehtävä suoritetaan verkossa
Kyllä

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
tj@mielentaide.fi
0465301903
Mielentaide ry

Tehtävän suorittamisajankohta

 • Sovittavissa

Toiminnan aiheet

mielenterveysongelmat, mielenterveys, mielenterveyskuntoutujat, vertaisryhmät, verkkopalvelu, taide, masennus

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille

Muut toiveet ja edellytykset vapaaehtoiselle tehtävässä toimimiseen

 • vertaisuutta mielenterveysongelmiin tai -sairauteen
 • oma kunto riittävän hyvä
 • sinulla on pitkä pinna etkä provosoidu helposti
 • pystyt myötäelämään, kannustamaan ja tukemaan ryhmän vertaisia
 • olet ehdottoman rehellinen ja luottamuksen arvoinen. Tehtävään liittyy vaitiolovelvollisuus, jolla suojellaan palvelun käyttäjien turvallisuutta.
 • sinulla on oma tietokone, jossa tulee olla voimassa oleva tietoturvaohjelmisto käytössä ja osaat huolehtia tietokoneesi päivityksistä.

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

 • tietotekniikkaan liittyvien asioiden oppimiskykyä
 • selkeä ja asiallinen kirjoitustyyli
 • nopea tilanneäly
 • sitoutumiskykyä vuoden 2018 loppuun saakka
 • sinulla ei ole rikostaustaa ja tarvittaessa suostut Mielentaide ry:n niin pyytäessä, tilaamaan rikostaustaotteen ja sen yhdistykselle esittämään. Vähimmäisikä Mielentaiteen käyttäjänä tai jäsenenä on 15 vuotta ja kaikkien vapaaehtoistyöntekijöiden, jotka 15-17 vuotiaiden parissa työskentelevät suhteen toimitaan Suomen lain mukaan. Lisätietoa http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yksityisenhenkilontiedonsaantioikeus/rikostaustaote.html

Tehtävään perehdytys

 • Kurssi
 • Infotilaisuus
 • Koulutus/koulutukset
 • Muu

Koulutuksen kesto (tunnit): Tarvekohtainen verkon kautta tapahtuva koulutus suoraan palvelussa. Ajallinen kesto riippuu yksilöllisestä oppimiskyvystä. Tarvittaessa, jos mahdollista, tavataan livenä.

Mitä vapaaehtoinen saa

 • Todistus
 • Uudet taidot
 • Uudet tuttavat
 • Verkostoituminen
 • Uusi koulutus

Vapaaehtoisen tuki

Verkkovertaisille ja palvelun henkilökunnalle järjestetään etänä omia tukiryhmiä, joiden avulla edesautetaan tehtävissä jaksamista. Lisäksi niille vapaaehtoisille, jotka haluavat tavata livenä, mahdollistetaan tarvittaessa virkistystoimintaa. Työnohjauksen avulla käydään käsiksi heti epäselviin asioihin. Myös erilaiset tehtävää vahvistavat kurssit/koulutukset mahdollisia.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn