Vapaaehtoiseksi Ihmisten ilmoille!

Suoritus ajankohta: 1.1.2019 - 31.03.2021 / Haku päättyy: 31.3.2021 / ryhmän, kerhon tai leirin avustaminen, ryhmän, kerhon tai leirin ohjaus, tapahtumajärjestely- ja toimitsijatehtävät, tiedotus, viestintä, tukija toiselle vapaaehtoiselle (tuettu vapaaehtoistoiminta), ulkoilussa avustaminen, ystävätoiminta (ei edellytä vertaisuutta) / Huhtasuon ASA ry

Huhtasuon ASA ry:n hallinnoima Ihmisten ilmoille! -hanke toimii Huhtasuon alueella. Hanke on saanut STEA:n rahoituksen vuosille 2018-2020.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Huhtasuon alueen ikäihmiset ja pitkään työelämästä poissaolleet henkilöt, sekä välillisesti kaikki Huhtasuon asukkaat.

Vapaaehtoistoiminta alkaa meillä siitä, että mietitään yhdessä, miten kukakin haluaa olla mukana toiminnassa.
Sinulla on mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin ja vapaaehtoisten kuukausitapaamisiin, sekä saada tukea ja ohjausta hankkeen työntekijöiltä.
Vapaaehtoisena voit esimerkiksi toimia ryhmänohjaajana/ ohjaajaparina, apuna tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyssä, viedä esitteitä toiminnasta ilmoitustauluille,
olla mukana Kylätoimistolla järjestettävässä ohjelmassa yhdessä työntekijöiden kanssa sekä suunnittelemassa toimintaa.

Huhtasuon Kylätoimisto

Nevakatu 1, Jyväskylä, Suomi

Osoitteet

 • Huhtasuon Kylätoimisto

  Nevakatu 1, Jyväskylä, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi

Kunta
Jyväskylä

Kaupunginosa / Kylä
Huhtasuo

Tehtävän suorittamisajankohta

 • Sovittavissa

Suorittamispaikan esteettömyys

 • Tilaan pääsee pyörätuolilla
 • Tilaan pääsee rollaattorilla
 • Pysäköintimahdollisuus

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. – )

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. – )

Tehtävään perehdytys

 • Infotilaisuus
 • Koulutus/koulutukset
 • Muu

Mitä vapaaehtoinen saa

 • Todistus
 • Uudet taidot
 • Uudet tuttavat
 • Verkostoituminen
 • Uusi koulutus

Liitteet