Maahan muuttaneiden tukeminen kotitehtävien teossa

Suoritus ajankohta: 4.1.2021 - 17.12.2021 / Haku päättyy: 17.12.2021 / asioinnissa avustaminen, opetus ja koulutus, ryhmän, kerhon tai leirin ohjaus, valmentaminen / Paremmin Yhdessä ry

Tule mukaan Opitaan Yhdessä – läksykerhoon!

Opitaan yhdessä -toiminnalla tuetaan jyväskyläläisiä maahan muuttaneita nuoria ja aikuisia heidän opinnoissaan. Toimintaa järjestetään tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15.00-17.00. Kokoonnumme toistaiseksi videovälitteisesti Zoom-videopalvelussa.

Ryhmä on avoin ryhmä, jonka kokoonpano vaihtelee joka kerta. Ryhmään tulevat suorittavat mm. suomen kielen opintoja, aikuisten perusopetuksen oppimäärää ja eri alojen ammatillisia opintoja. Osa osallistujista haluaa harjoittaa suomen kielen taitojaan keskustellen. Sinun ei tarvitse olla minkään oppiaineen tai aihealueen asiantuntija, vaan tarkoituksena on tukea kävijää etsimään tietoa ja oivaltamaan asioita itse.

Opitaan yhdessä -toiminta on enemmän kuin osiensa summa; se on tapa auttaa Suomeen muuttanutta ihmistä ymmärtämään uutta kotimaataan, tulemaan osaksi yhteiskuntaa ja löytämään oma paikkansa ja roolinsa uudessa yhteiskunnassa. Vapaaehtoisena Opitaan yhdessä -toiminnassa pääset syventämään ymmärrystäsi eri kulttuureista ja harjoittamaan kykyä kohdata ihminen kulttuurin takana. Ryhmässä on tarkoituksena opiskella yhdessä ja auttaa opiskelijoita nimenomaan suomen kielen ymmärtämiseen liittyvien haasteiden kanssa, joten vapaaehtoisena toimiminen ei edellytä esimerkiksi erityistä osaamista eri aloilta. Yhdessä oppiminen tarjoaa mahtavia jaettuja onnistumisen kokemuksia!

Jos olet opiskelija, voit ehkä kerryttää opintopisteitä vapaaehtoisena toimimalla. Myös erilaisia opinnäytetöitä, projekteja, harjoitteluita ja kehittämistyötä Opitaan yhdessä -toimintaan liittyen on mahdollista tehdä. Opettajaopintoja tekevät tai opettajuudesta kiinnostuneet saavat ryhmässä monipuolista kokemusta erilaisten oppijoiden kohtaamisesta ja tukemisesta.

Kysy lisätietoja: Piia Cordoba- 050 5131 321 – piia.cordoba@paremminyhdessa.org

Paremmin Yhdessä -toimisto

Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi

Osoitteet

  • Paremmin Yhdessä -toimisto

    Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Tehtävä suoritetaan verkossa
Kyllä

Yhteystiedot

Piia Cordoba
piia.cordoba@paremminyhdessa.org
050 5131 321
Paremmin Yhdessä ry

Paremmin Yhdessä ry

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Arki-iltaisin

Asiasanat

läksyapu, verkossa, monikulttuurisuus, maahanmuuttajien tuki, ohjaus

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille, Nuorille

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Vapaaehtoiselta vaaditaan avointa asennetta ja kykyä kohdata ihmisiä.

Tehtävään perehdytys

  • Infotilaisuus

Mitä vapaaehtoinen saa

  • Todistus
  • Uudet taidot
  • Uudet tuttavat
  • Verkostoituminen
  • Uusi koulutus

Vapaaehtoisen tuki

Opitaan yhdessä-ryhmässä on aina läsnä Paremmin Yhdessä ry:n työntekijä, jolta saa neuvontaa, apua ja ohjausta.