Maahanmuuttaja-asiakkaan auttaminen ja tukeminen yksilöllisesti

Suoritus ajankohta: 30.3.2020 / Haku päättyy: 31.12.2020 / asioinnissa avustaminen, tukihenkilötoiminta / Paremmin Yhdessä ry

Asiakkaamme tarvitsevat yksilöllistä apua ja tukea hyvin erilaisissa kysymyksissä.
llmoitamme ”keikoista” Whatsapp-viesteillä, joten jos maahanmuuttaja-asiakkaiden apuna ja tukena toimiminen kiinnostaa, voit ilmoittautua mukaan toimintaamme.

Toimit yksittäisen henkilön apuna ja tukena.
Yksittäisen henkilön kanssa tehtävään vapaaehtoistyöhön sitoudutaan yksi kerta kerrallaan.

Voit auttaa ja tukea henkilöä esimerkiksi:

 • laskujen selvittämisessä, esimerkiksi maksuajan pidentäminen
 • Kelan papereiden selventäminen ja etuuksien hakeminen yhdesssä
 • Työttömyysajan ilmoitusten tekeminen Kelan sivuilla ja liitteiden lähettäminen
 • Ammattiliittoasioiden hoitaminen, esimerkiksi ansiosidonnnaisen työttömyysturvan hakeminen
 • Asunnon hakeminen ja vuokra-asioiden hoitaminen
 • Harrastuksen löytäminen
 • Harjoittelupaikan etsiminen
 • CV:n tekeminen Canva-ohjelmalla

Perehdytämme tehtäviin.

 

Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi

Osoitteet

 • Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi

Kunta
Jyväskylä

Yhteystiedot

Jenni Koivumäki
jenni.koivumaki@paremminyhdessa.org
0504398135
Paremmin Yhdessä ry

Paremmin Yhdessä ry

Tehtävän suorittamisajankohta

 • Arki-iltaisin
 • Arkipäivisin
 • Sovittavissa

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille, Nuorille

Muut toiveet ja edellytykset vapaaehtoiselle tehtävässä toimimiseen

Olisi hyvä, jos vapaaehtoinen kävisi Yhteiskuntavalmentaja-koulutuksen, mutta se ei ole ehto vapaaehtoisuudelle. Perehdytämme tehtävään.

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Uskaltaa rohkeasti kohdata eritaustaisia ihmisiä. Vuorovaikutustaidot. Tiedonhakutaidot. Suomen kieli, muut kielet eduksi.

Tehtävään perehdytys

 • Haastattelu
 • Koulutus/koulutukset

Koulutuksen kesto (tunnit): 12 tuntia

Mitä vapaaehtoinen saa

 • Todistus
 • Uudet taidot
 • Uudet tuttavat
 • Verkostoituminen
 • Uusi koulutus