Järjestöjen ja sosiaaliohjaajien yhteistyöiltapäivä 11.5.2020

Potilas- ja kansanterveysjärjestöille sekä sosiaali- ja palveluohjaajille räätälöity tapaaminen maanantaina 11.5.2020 klo 13.00-15.00 etänä. 

Tähän tapaamiseen olivat tervetulleita terveysasemien sosiaali- ja palveluohjaajien lisäksi kaikki Keski-Suomessa toimivat potilas- ja kansanterveysjärjestöt.

Tilaisuuden muistio.

Tilaisuudessa esiteltiin Keski-Suomessa toimivien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen toiminnasta tehtyä infograafin luonnosta.  Infograafia työstettiin tämän jälkeen eteenpäin tilaisuudessa saatujen kommenttien ja kehittämisehdotusten pohjalta. Ks muistio.

Tapaamisten suunnittelutyöryhmään kuuluivat:

  • Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Niina Kankare-Anttila, KYT ry/ OLKA-toiminta: niina.kankare-anttila@kyt.fi, puh. 044-7738234
  • Toiminnanjohtaja Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri ry: kristiina.pigg@sydan.fi, puh. 050-5924588
  • Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, KYT ry/ Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt / nykyisin Keski-Suomen soteuudistuksen järjestöyhteistyön ja osallisuuden projektipäällikkö: anne.astikainen@jyvaskyla.fi

 Muokattu viimeksi: 20.10.2020