Yhdistykset

Viimeksi rekisteröityneet yhdistykset

Jyväskylän NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry)

Jyväskylän NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry)

NNKY  on ekumeeninen, monikulttuurinen ja kansainvälinen liike, jossa eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä rohkaistaan kohtaamaan erilaisuutta ja osallistumaan oman yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. NNKY-yhdistyksissä voit harrastaa, vaikuttaa, opiskella, ohjata kerhoja, järjestää tapahtumia, tehdä vapaaehtoistyötä, kantaa vastuuta tai tuoda toimintaan oman osaamisesi. Lue lisää…

Suomen nuoret lesket ry

Suomen nuoret lesket ry

Suomen nuoret lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa. Suomen nuoret lesket ry pyrkii vaikuttamaan leskien ja leskiperheiden oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan liittyviin epäkohtiin. Yhdistys myös kouluttaa ja toimii kokemusasiantuntijana leskeyteen liittyvissä Lue lisää…

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavia ja heidän läheisiään. Tärkeitä tehtäviä ovat kuntoutustoiminnan edistäminen, tiedon jakaminen sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan painopisteet ovat: – vertaistukitoiminta kerhotoiminnan kautta – jäsenistön hyvinvointia edistävä monipuolinen terveysliikunta Lue lisää…

Music Against Drugs ry

Music Against Drugs ry

Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö. Järjestö toteuttaa yläkouluikäisille suunnattuja ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuksia ympäri Suomea ja järjestää 13-29 vuotiaille nuorille monenlaisia vapaaehtoisosallistumisen muotoja. Lisäksi järjestön toimipisteessä Jyväskylässä toimii Lue lisää…

Joutsan Kotiseutuyhdistys ry

Joutsan Kotiseutuyhdistys ry

Joutsan Kotiseutuyhdistys ry:n tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen, elinympäristön laadun parantaminen, ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen, omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Yhdistys ylläpitää kotiseutumuseota Joutsan kirkonkylän taajaman laitamilla. Joutsan talomuseo Lue lisää…

Nuorten Keski-Suomi ry

Nuorten Keski-Suomi ry

Nuorten Keski-Suomi ry on palvelujärjestö, jonka pääkohderyhmänä on 11-24 -vuotiaan nuoret ja nuorten elämään vaikuttavat aikuiset ja tahot. Toiminta-ajatuksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista, mahdollistamalla nuorille innostavia tekemisen, oppimisen ja kokemuksen paikkoja. Aktiivista toimijuutta tuetaan mm. tuottamalla tapahtumia ja Lue lisää…

Student Expertise Association

Student Expertise Association

SEA auttaa Jyväskylän yliopiston opiskelijoita löytämään Jyväskylän kiinnostavimmat vapaaehtoistyöt! Pyrimme löytämään opiskelijoille sopivimmat ja mielenkiintoisimmat vapaaehtoistyöt, ja tarjoamme tukea ja orientaatioita opiskelijavapaaehtoisille. Opiskelijat voivat ilmoittautua vapaaehtoiseksi osoitteessa www.studentexpertise.fi.   Student Expertise Association connects students at the University of Jyväskylä to Lue lisää…

Keski-Suomen Epilepsiayhdistys ry

Keski-Suomen Epilepsiayhdistys ry

Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena Keski-Suomen maakunta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan tukea epilepsiaa sairastavien elämää tasa-arvoisina muiden kanssa sekä tukea heitä, heidän omaisiaan ja muita läheisiään tämän tavoitteen saavuttamiseksi.  

Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry

Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry

    Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry toimii psyykkisesti sairastuneiden omaisten ja läheisten tukijärjestönä. Toimintaa toteutetaan  vertaistuen, tiedon jakamisen ja virkistyksen avulla. Kohdennetuissa, avoimissa sekä suljetuissa vertaisryhmissä voivat omaiset jakaa omia arjen tuomia haasteellisia asioitaan ja samalla he  voivat keskustellen  Lue lisää…