Saarijärven Seudun Sydänyhdistys ry

Sydänyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sydänterveyden ja terveiden elintapojen edistäminen sekä sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä tukeminen.
Sydänyhdistysten toimintamuotoja ovat esimerkiksi sydänterveyttä ja toipumista tukevat tapahtumat, vertaistuki, vertaistukiryhmät, sydänkuntoutus, yhdessäolo ja virkistystoiminta sekä retket ja matkat.


Toimiala

Sairaus- ja potilasyhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kansanterveys, kerhot, kokemusasiantuntijuus, ystävä- ja viriketoiminta, yleisötilaisuudet, sairastaminen, kuntoutus- ja hoitopalvelut, tapahtuma, matkat ja vierailut, verkkovertaistuki, vertaistoiminta

Asiasanat

sydän- ja verisuonisairaudet, sydän- ja verisuonitauti, sydän-ja verisuonitaudit, sydänliitto, sydänpiiri, sydänyhdistys, sydänterveys

Kohderyhmä

kaikille

Osoitteet

  • Saarijärvi, Suomi

Yhteystiedot

Sähköposti:
saarijarvi@sydan.fi

Lisätietoa verkossa

Yhdistyksen verkkosivut

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi

Kunta
Saarijärvi, Kannonkoski

Saarijärvi, Suomi