Paremmin Yhdessä ry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paremmin Yhdessä ry (PYR) on kansalaisjärjestö, joka tekee kotoutumista ja hyvinvointia tukevaa toimintaa paikallisesti ja valtakunnallisesti. PYR edistää monialaista yhteistyötä ja pyrkii vaikuttamaan yksilöiden ja yhteisöjen osallistumismahdollisuuksiin antamalla tietoa, kouluttamalla, konsultoimalla ja osallistumalla itse. PYR:n toiminnalla edistetään lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä yksilöiden voimaantumista.

Paremmin Yhdessä ry tekee kansainvälistä kehitysyhteistyötä, jolla pyritään osaamisen vaihtoon sekä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Erityisenä kohderyhmänämme ovat haavoittuvassa asemassa olevat, joiden hyvän arkielämän puolesta työskentelemme eri puolilla maailmaa.

Toiminnassa korostetaan yhteisöllisyyttä, rohkeusta, innovatiivisuutta, integriteettiä, kansainvälisyyttä ,moniosaajuutta, ihmisten tasa-arvoista kohtaamista ja  avoimuutta sekä kristillisiä arvoja.

 

 


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti

Toimiala

Yhdistys, Ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöt, Lapsi- ja perheyhdistykset, Monialayhdistykset, Monikulttuuriset ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset, Nuorisoyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

demokratia ja ihmisoikeus, edunvalvonta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kerhot, keräykset ja avustustoiminta, kokemusasiantuntijuus, lapsuus ja perhe-elämä, lomat ja leirit, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, tietotekniikka ja tietojenkäsittely, työllisyys, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, yhteistyö ja verkostot, harrastus ja vapaa-aika, kotoutuminen

Avainsanat

aktiivinen kansalaisuus, auttaminen, edunvalvonta, ennaltaehkäisevä toiminta, etniset vähemmistöt, globaalikysymykset, hengellinen toiminta, ihmisoikeudet, iltapäivätoiminta, kansainvälinen toiminta, kansalaisten osallistuminen, kansalaisvaikuttaminen, kehitystyö, kerhot, kotouttaminen, leirit, maahanmuuttajat, neuvonta, nuorten palvelut, ohjaus, perhetyö, tietotekniikka, vertaistoiminta, asiantuntijat, hanke, vuorovaikutus, yhteistyöverkosto, kokemukselliset asiantuntijat -verkosto, koulutukset, hyvinvoinnin edistäminen

Osoitteet

  • Postiosoite

    Matarankatu 4, 1krs. Jyväskylä, Finland

Yhteystiedot

Kotikunta: Jyväskylä
Sähköposti:
paremmin.yhdessa@gmail.com
Puhelin: 044 210 4379

Lisätietoa verkossa

Paremmin Yhdessä ry

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi

Kunta
Jyväskylä

Postiosoite

Matarankatu 4, 1krs. Jyväskylä, Finland