Paremmin Yhdessä ry

Paremmin Yhdessä ry (PYR) PYR on kansalaisjärjestö, joka tekee kotoutumista ja hyvinvointia tukevaa toimintaa paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä kansainvälistä kehitysyhteistyötä, jolla pyritään osaamisen vaihtoon sekä ihmisten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseen.

PYR on asiantuntijajärjestö, joka on erikoistunut maahan muuttaneiden sekä monikulttuurisuuden kysymyksiin. Työssämme edistämme oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta sekä perusoikeuksien toteutumista myönteisessä asenneilmapiirissä.  Kehitämme jatkuvasti asiantuntemukseen pohjaavaa ja monikulttuurisuuteen fokusoitunutta työtä sekä kattavan ja toimivan yhteistyöverkoston mahdollistamista.

Paremmin Yhdessä ry:ssä pyrimme vaikuttamaan yksilöiden ja yhteisöjen osallistumismahdollisuuksiin antamalla tietoa, kouluttamalla, konsultoimalla ja osallistumalla itse

ARVOT 

  • Yhteisöllisyys
  • Rohkeus
  • Innovatiivisuus
  • Integriteetti
  • Kansainvälisyys
  • Moniosaajuus

Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti

Toimiala

Yhdistys, Ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöt, Monialayhdistykset, Monikulttuuriset ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset, Työllisyyden edistäminen ja työttömien yhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

demokratia ja ihmisoikeus, edunvalvonta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kerhot, keräykset ja avustustoiminta, kokemusasiantuntijuus, lapsuus ja perhe-elämä, lomat ja leirit, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, tietotekniikka ja tietojenkäsittely, työllisyys, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, yhteistyö ja verkostot, harrastus ja vapaa-aika, kotoutuminen

Avainsanat

aktiivinen kansalaisuus, auttaminen, edunvalvonta, ennaltaehkäisevä toiminta, etniset vähemmistöt, globaalikysymykset, hengellinen toiminta, ihmisoikeudet, iltapäivätoiminta, kansainvälinen toiminta, kansalaisten osallistuminen, kansalaisvaikuttaminen, kehitystyö, kerhot, kotouttaminen, leirit, maahanmuuttajat, neuvonta, nuorten palvelut, ohjaus, perhetyö, tietotekniikka, vertaistoiminta, asiantuntijat, hanke, vuorovaikutus, yhteistyöverkosto, kokemukselliset asiantuntijat -verkosto, koulutukset, hyvinvoinnin edistäminen, hanketyö

Osoitteet

  • Postiosoite

    Matarankatu 4, 1krs. Jyväskylä, Finland

Yhteystiedot

Kotikunta: Jyväskylä
Sähköposti:
Info@paremminyhdessa.org
Puhelin: 050 467 2976

Lisätietoa verkossa

Paremmin Yhdessä ry

Paremmin Yhdessä ry, Facebook

Paremmin Yhdess ry, Instagram

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi

Kunta
Jyväskylä

Postiosoite

Matarankatu 4, 1krs. Jyväskylä, Finland