Toimijat


Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena Keski-Suomen maakunta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan tukea epilepsiaa sairastavien elämää tasa-arvoisina muiden kanssa sekä tukea heitä, heidän omaisiaan ja muita läheisiään tämän tavoitteen saavuttamiseksi.  


    Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry toimii psyykkisesti sairastuneiden omaisten ja läheisten tukijärjestönä. Toimintaa toteutetaan  vertaistuen, tiedon jakamisen ja virkistyksen avulla. Kohdennetuissa, avoimissa sekä suljetuissa vertaisryhmissä voivat omaiset jakaa omia arjen tuomia haasteellisia asioitaan ja samalla he  voivat keskustellen  Lue lisää…


Kansalaistoiminnankeskus Matara on paikka, johon voi pistäytyä muuten vain. Mataran ala-aulassa on kaikille avoin tila, jossa voi lukea päivän lehden, surffata netissä tai viettää muuten vaan aikaa. Aulassa järjestetään myös erilaisia kaikille avoimia tilaisuuksia. Niistä ja muista Mataran tapahtumista tiedotamme Lue lisää…


Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry on toiminut vuodesta 1970. Jäseniä yhdistyksellämme on noin 320 henkilöä. Jäsenet ovat aikuis- ja lapsipotilaita, heidän omaisiaan sekä henkilöitä, jotka kokevat munuais- ja maksapotilaiden ja elinsiirron saaneiden asiat Lue lisää…


Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut – Vapari tarjoaa ajankohtaista tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja sen mahdollisuuksista Jyväskylän seudulla. Vapari tekee vapaaehtoistoiminnan palveluohjausta, koulutusta sekä tuo näkyväksi vapaaehtoistoiminnan periaatteita.  Etsimme vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneineille heidän kiinnostuksiensa mukaisia vapaaehtoistoiminnan paikkoja. Tarjoamme omia toimintojamme tai ohjaamme muualle; yhdistyksiin, seurakuntiin Lue lisää…


Pidämme kylien puolta ja huolta Keski-Suomen Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys. Yhdistys on perustettu 1997 Moksin kylällä Korpilahdella. Nykyisin vastaamme 23 keskisuomalaisen kunnan kylä- ja asukasyhdistysten edunvalvonnasta, koulutuksista, kylärekisteristä ja neuvonnasta. Toiminnan rahoittaa valtionavustus, oma varainhankinta sekä hanke-toiminta.    


Mosaiikki ry on suomalaisten ja venäläisten yhteistyössä vuonna 2003 perustama yhdistys, jonka päätoimintaidea on ehkäistä venäjänkielisten maahanmuuttajien syrjäytymistä ja edistää heidän kotoutumistaan julkaisemalla ja kehittämällä maahanmuuttajatiedotusta Suomessa tarjoamalla maahanmuuttajaneuvontaa ja apua suomen ja venäjän kielellä. Mosaiikki ry tarjoaa maahanmuuttajille tärkeää Lue lisää…


JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu yleishyödyllinen maaseudun kehittämisyhdistys. Sen tavoitteena on aktivoida ja innostaa toiminta-alueensa asukkaita ja yhteisöjä omaehtoiseen alueensa kehittämiseen. JyväsRiihi voi myöntää Leader-rahoitusta toiminta-alueensa yhteisöjen tai mikroyritysten kehittämiseen. Yhdistys tekee yhteistyötä alueen asukkaiden, järjestöjen, viranomaisten ja muiden Lue lisää…


Kokemustalo on kokemusasiantuntijoiden ja kouluttajien yhdistys. Kotisivullamme kerrotaan ajankohtaisia asioita liittyen kokemusasiantuntijuuteen. Sivustollamme kokemusasiantuntijat ovat jakaneet omaa kokemustarinaansa, heihin saa yhteyden kotisivujemme kautta. Kauttamme voi tilata kokemusasiantuntijakoulutuksia. Yhdistyksemme kotisivut löytyvät osoitteesta https://www.kokemustalo.fi, facebookista https://www.facebook.com/kokemustalory/ sekä twitteristä https://twitter.com/kokemustalo


Suvimäen Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama yhteisö,joka tarjoaa arkeen tavoitteellista toimintaa ja vertaistukea. Se auttaa kohtaamaan arjen mukanaan tuomia haasteita, sekä vähentämään yksinäisyyden tunnetta. Klubitalo kannustaa jäseniään myös opiskelemaan ja työelämään. Älä jää yksin. Suuntaa Klubitalolle! Toimintaan ovat Lue lisää…


Yhteensä: 87