Toimijat


Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on tukea ja rohkaista kuulovammaisia täysipainoiseen elämään ja yhteiseen osallistumiseen. Toiminnan pääpaino on kuulolähipäivien ja jäsenkerhotoiminnan järjestämisessä Nurmeksessa, Valtimolla ja Juuassa. Lisäksi järjestämme yhdistyksen jäsenille virkistystoimintaa.


Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys Nurmeksessa ja Valtimolla. Järjestämme luontoharrastustoimintaa ja suojelua alueella järjestämällä retkiä, luonnonhoitotalkoita, yleisötilaisuuksia ja muita tapahtumia. Seuraamme ajankohtaisia luonto- ja ympäristöasioita paikkakunnilla, otamme kantaa tarvittaessa. Haluamme edistää vastuullista ja ekologista elämäntapaa alueellamme.


Yhdistys pyrkii: tukemaan mielenterveyskuntoutujien henkistä ja ruumiillista hyvinvointia saamaan kuntoutujat toimimaan yhdessä tukemaan heitä omien voimavarojensa löytämisessä hälventämään mielenterveyskuntoutujiin kohdistuvia ennakkoluuloja Järjestämme mm: jäsentapaamisia 3 viikon välein tiedotus- ja koulutustilaisuuksia erilaista virkistystoimintaa: mm. retkiä luontoon, konsertteihin, teatteriin yms. rientoihin   Lue lisää…


Ylä-Karjalan alueella toimivat omaishoitajat. Keskustelua ja vertaistukea luottamuksellisesti toisilta saman läpikäyneiltä. Yhdistys järjestää virkistystoimintaa omaishoitajille ympäri vuoden, esim. teatteriretkiä, konsertit, pikkujoulut.  


Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Omakotitaloliittoon, joka puolustaa ja valvoo pientalo- ja vapaa-ajan asukkaiden etuja.  Omakotitaloliitto on poliittisesti sitoutumaton. Liitolla on Suomessa lähes 75 000 jäsentä ja Ylä-Karjalassa (Nurmes ja Valtimo) yli 1 000 jäsentä. Ylä-Karjalan Omakotiyhdistyksen toiminta nojautuu Omakotiliiton tarkoitusperien mukaisesti Lue lisää…


Ylä-Karjalan taideyhdistys toimii myös Juuassa! Ylä-Karjalan taideyhdistys on matalan kynnyksen taideyhteisö. Järjestämme vuosittain kursseja, leirejä ja useita näyttelyitä sekä osallistumme alueen tapahtumiin.Viime vuosina toiminnan painopisteeksi on haluttu alueen elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden edistäminen taiteen keinoin, taidetarjonnan alueellinen monipuolistaminen ja näkyvyys sekä Lue lisää…


Kulttuuritapahtumia, muisteluiltoja, perinteen tallennusta, kotipaikkamatkoja, perinneruokatapahtumia, kirjallisuusiltoja omalle jäsenistölle.


Yhdistyksemme ja samalla SATL:n jäsenenä kehität ammattitaitoasi, verkostoidut ja saat mielenkiintoisia kontakteja ja tietoa uudistuvasta autoalasta. Jäsenenä saat kaiken tämän: SUOMEN AUTOLEHTI. Saat sen 10 kertaa vuodessa. Lisäksi Satelliitti jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. JÄSENTAPAAMISET. Jäsenyhdistysten tapahtumissa verkostoidut muiden alan Lue lisää…


– noin 1krt/kk jäsenilta – opintokäynti yritykseen – matka ympäristökuntaan, kulttuurikohteeseen – luento: kirjallisuus, tm. kulttuuri aihe – osallistuu valtakunnalliseen kalevalaisten tilaisuuteen


Yhteensä: 4698