Nuorten Suomi ry

Nuorten Suomi ry on nuorten toimijuutta ja vaikuttamista edistävä asiantuntijaorganisaatio. Toiminta-ajatuksena on yhdessä eri toimijoiden kanssa kehittää ja tukea sellaisia rakenteita sekä nuoria innostavia toiminnan tapoja ja tilaisuuksia, joissa nuoret voivat oivaltaa uutta, saada aikaan ja vaikuttaa.

Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot;

  • Nuori tekee, toimii ja johtaa -aikuiset tukevat
  • Tehdään yhdessä, kunnioitetaan ja arvostetaan toisiamme
  • Innostutaan, innostetaan ja ollaan rohkeita
  • Käydään rakentavaa ja tasavertaista dialogia

Tavoitteena on;

  • Lisätä ja vahvistaa nuorten taitoa, tietoa, tahtoa sekä mahdollisuuksia osallistua, toimia ja vaikuttaa sekä tehdä tulevaisuutta
  • Kannustaa ja tukea eri yhteisöjä tunnistamaan nuorten potentiaali ja kehittämään toimintaansa nuorten toimijuutta ja osallisuutta vahvistavaksi
  • Vahvistaa yhteiskunnan rakenteisiin siten, että ne tukevat ja mahdollistavat nuorten osallisuuden ja äänen kuulumisen

Toimiala

Nuorisoyhdistykset

Teemat

demokratia ja ihmisoikeus, osallisuus, nuoruus, vaikuttaminen, teemapäivät ja -viikot, yhteistyö ja verkostot

Osoitteet

  • Matarankatu 4, 3. krs

    Matarankatu, Jyväskylä, Suomi

Yhteystiedot

Sähköposti:
toimisto@nuortensuomi.fi
Puhelin: 0440124606

Lisätietoa verkossa

Nuorten Suomen nettisivut

Nuorten Suomi facebook

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi, Pirkanmaa, Kainuu, Satakunta, Etelä-Savo

Kunta
Jyväskylä

Matarankatu 4, 3. krs

Matarankatu, Jyväskylä, Suomi