Nuorten Keski-Suomi ry

Nuorten Keski-Suomi ry on palvelujärjestö, jonka pääkohderyhmänä on 11-24 -vuotiaan nuoret ja nuorten elämään vaikuttavat aikuiset ja tahot. Toiminta-ajatuksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista, mahdollistamalla nuorille innostavia tekemisen, oppimisen ja kokemuksen paikkoja.

Aktiivista toimijuutta tuetaan mm. tuottamalla tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Tapahtumista tunnetuin on koululaisille suunnattu jättitapahtuma Toukofest. Muita tilaisuuksia on mm. Järjestöjen Joulumarkkinat sekä Maakunnallinen Palkitsemisjuhla. Lasten ja nuorten vaikuttamista edistetään mm. Lasten Parlamentti -toiminnassa sekä Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän toimintaa tukemalla.

Toiminta-ajatusta toteutetaan myös toteuttamalla erilaisia hankkeita ja projekteja, joiden keskiössä on nuorten työelämätaitojen ja kansalaisaktiivisuuden edistäminen. Kaikissa vakiotoiminnoissa ja hankkeissa on keskeistä myös yritteliäisyyteen liittyvien ominaisuuksien vahvistaminen.

Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot;

  • Nuori on itse tekijänä ja toimijana: nuoren innostus syntyy siitä, että hän saa tehdä itse
  • Aikuisten tuki nuorten tekemiselle: valmennuksellinen ote nuorten taustalla
  • Yhdessä tekeminen toisiamme kunnioittaen: yhdessä toimien saamme enemmän aikaan
  • Sytyttäminen: toimimme rohkeasti toisia innostaen ja innostuen

Taustalla on pedagoginen näkemys siitä, että jokaiselle nuorelle tulisi antaa oman kokoisia haasteita, varoen että aikuinen tekee nuoren puolesta liikaa. Kun nuori huomaa, että häneen luotetaan, hän rohkaistuu, osaa ja pystyy itse. Näin nuori innostuu ottamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään. Tavoitteena on, että yritteliäisyydellä ja aktiivisuudella on positiivinen vaikutus nuoren tulevaisuuteen.

Toimiala

Nuorisoyhdistykset

Matarankatu 4, 3. krs

Matarankatu, Jyväskylä, Suomi

Osoitteet

  • Matarankatu 4, 3. krs

    Matarankatu, Jyväskylä, Suomi

Yhteystiedot

Sähköposti:
toimisto@nuortenkeskisuomi.fi
Puhelin: 0440124606

Nuorten Keski-Suomi nettisivut

Nuorten Keski-Suomi facebook

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi, Pirkanmaa, Kainuu, Satakunta, Etelä-Savo

Kunta
Jyväskylä

Ei avoimia työ- tai harjoittelupaikkoja.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn