Kirkkopalvelut ry / Erityisesti Isä -toiminta Keski-Suomi

Erityisesti Isä -toiminta – Isyys voimavarana päihteistä kuntoutumisessa

Erityisesti Isä -toiminnassa edistetään päihteitä käyttävien miesten isyyden parempaa huomioimista palvelujärjestelmässä, jotta päihteistä kuntoutuminen ja kohtaaminen tapahtuisi ensisijaisesti isänä ja vanhempana.

Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEA.

 

Yksilöllistä tukea isille ja heidän läheisilleen

Kohtaamme asiakkaita yksilötapaamisissa ja ryhmätoiminnassa. Mukaan toimintaan voi tulla joko itsenäisesti ottamalla yhteyttä työntekijöihin tai toisen palvelun työntekijän ohjaamana.

Työskentely isien kanssa lähtee arjen hallinnan näkökulmasta ja perheen tarpeista. Käsiteltävät teemat yksilötyössä ja ryhmätoiminnassa ovat miesten arjesta nousevia aiheita, jotka liittyvät esimerkiksi lasten kasvuun ja kehitykseen, omaan rooliin ja toimintaan isänä ja vanhempana, sekä vanhemmuuden osallisuutta edistäviin käytännön asioihin, kuten tapaamisoikeuksiin.

Erityisesti Isä -toiminnassa hyödynnetään samannimisessä projektissa vuosina 2013–2016 kehitettyjä menetelmiä, joihin voi tutustua osoitteessa https://www.isaerityinen.fi.

Ota rohkeasti yhteyttä ja sovi tapaaminen. Toiminta on maksutonta ja luottamuksellista.

 

Ammattilaisille: verkostoyhteistyötä ja isäerityisen päihdetyön koulutusta

Toteutamme yhteistyönä toisten päihde- ja perhetyön toimijoiden kanssa ryhmätoimintaa, tapahtumia ja asiantuntijaluentoja. Tuemme mielellämme ammattilaisia uusien isäryhmien käynnistämisessä ja tarjoamme materiaaleja käyttöön maksutta.

Toimimme linkkinä eri ammattiryhmien välillä ja pyrimme erityisesti pitämään yllä päihdealan ja lapsi- ja perhepalveluiden toimijoiden välistä vuoropuhelua. Kannustamme isyyden ja vanhemmuuden puheeksi ottamiseen päihdepalveluissa ja vastaavasti päihteidenkäytön puheeksi ottamiseen lapsi- ja perhepalveluissa.

Erityisesti Isä -toiminnassa kehitetyn isäerityisen päihdetyön materiaaleja on koottu isaerityinen.fi-verkkosivuksi. Materiaalit ovat vapaasti kaikkien ammattilaisten hyödynnettävissä. Tarjoamme maksutonta koulutusta työotteen ja materiaalien käytön tueksi. Koulutus räätälöidään vastaamaan osallistujien tarpeisiin ja toiveisiin. Koulutuksen kesto on sovittavissa tunnin perehdytyksestä koko päivän kestävään syvempään työskentelyyn.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Muu, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, päihteet ja riippuvuudet, sosiaali ja terveys, vertaistoiminta, vertaistuki, yhteistyö ja verkostot

Asiasanat

alkoholi- ja päihderiippuvuus, päihdekuntoutus, päihdeongelma, päihdetyö, päihteet, päihteettömyys, päihteiden käyttö, isyys, vanhemmuus, vanhemmuuden tuki, oppilaitosyhteistyö, yhteistyö, viranomaisyhteistyö, yksilöllinen tuki, Yksilötyö, ryhmätoiminta, koulutus, vertaistuki, kokemusasiantuntijuus

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, kokemusasiantuntijat, kuntoutujat, läheiset ja omaiset, miehet, perheet, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.)

Osoitteet

  • Osoite

    Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1-3, 40100 Jyväskylä

Yhteystiedot

Sähköposti:
heli.hiltunen@kirkkopalvelut.fi
Puhelin: 0407514941

Lisätietoa verkossa

Erityisesti Isä -toiminnan verkkosivut

Erityisesti Isä -toiminta Facebookissa

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi

Kunta
Jyväskylä, Muurame, Laukaa

Osoite

Kyllikinkatu 1, Jyväskylä, Suomi

Henkilöt

Hiltunen, Heli

koordinaattori

p. 0407514941
s. heli.hiltunen@kirkkopalvelut.fi