Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Yhdessä ei olla yksin – Keski-Suomen hyvinvointiyhteistyöhanke (2017 – 2019)

Yhdessä ei olla yksin -hyvinvointiyhteistyöhankkeen tavoitteena on yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemusten vähentäminen Keski-Suomessa. Tavoite pyritään saavuttamaan parantamalla asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksia. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE.

Hanke toimii 14 keskisuomalaisen kunnan alueella yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Yhdessä ei olla yksin tavoittelee kunnissa itsensä yksinäisiksi ja turvattomiksi kokevia asukkaita sekä niihin väestöryhmiin kuuluvia, joilla on siihen muita suurempi riski. Hankkeen aikana kartoitetaan ja pyritään ratkaisemaan osallistumisen esteitä, vahvistetaan olemassa olevia mahdollisuuksia osallistua sekä lisätään kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöllisten toimijoiden välistä yhteistyötä yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseksi.

Toiminnalla edistetään sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisen välittämisen kulttuuria esimerkiksi lisäämällä ja kehittämällä kohtaamisen paikkoja sekä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Hankkeessa levitetään ja vakiinnutetaan hyväksi havaittuja yhteistyön ja osallistumisen mahdollisuuksien muotoja sekä vahvistetaan järjestöjen asemaa hyvinvointia edistävinä kumppaneina koko maakunnassa.

Hankkeen toiminta-aika on kolme vuotta ja sen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (aiemmin RAY) osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Hankekunnat:
Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Viitasaari ja Äänekoski.

Kohderyhmät:
Varsinaista kohderyhmää ovat itsensä yksinäisiksi ja/tai turvattomiksi kokevat hankekuntien asukkaat tai niihin väestöryhmiin kuuluvat, joilla on siihen muita suurempi riski.
Välillistä kohderyhmää ovat hyvinvointiyhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat järjestötoimijat, asukkaat sekä hankekuntien ja muiden yhteisöjen toimijat.


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti, Ruotsi, Saksa

Toimiala

Muu

Teemat

ystävä- ja viriketoiminta, asukas- ja kylätoiminta, demokratia ja ihmisoikeus, harrastus ja vapaa-aika, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mielenterveys, vapaaehtoisuus, vaikuttaminen, sosiaali ja terveys, kokemusasiantuntijuus

Avainsanat

hyvinvoinnin edistäminen, yksinäisyys, osallisuus

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Matarankatu 4

    Huoneet 109 ja 110

Yhteystiedot

Kotikunta: jyväskylä
Sähköposti:
sirpa.pekkarinen@koske.fi
Puhelin: +358-40- 653 7220

Lisätietoa verkossa

Koskeverkko

Facebook
Twitter
Instagram

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi

Kunta
Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Toivakka, Laukaa, Äänekoski, Saarijärvi, Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi, Kannonkoski, Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula

Matarankatu 4

Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä, Suomi