Huhtasuon ASA ry

Ihmisten ilmoille! Huhtasuolla – Tervetuloa!

Vahvistetaan yhteisöllisyyttä, helpotetaan ja tuetaan arkea. 

Luomme vapaaehtoistoiminnan mallia, jossa kohtaaminen on mahdollista.

Mietitään yhdessä, miten haluat olla mukana toiminnassa. Meillä pääset osallistumaan koulutuksiin ilman sitoutumisvelvoitetta. Koulutuksista saat myös todistuksen.

Voit osallistua, auttaa tai tuoda omaa osaamistasi muiden iloksi. 

Järjestetään yhdessä ohjattua toimintaa ja tapahtumia, jotka tukevat henkistä ja fyysistä hyvinvointia, itsenäistä asioiden hoitoa, IT-taitoja ja helpottavat yksinäisyyden tunnetta.

Toimimme lähellä ihmisiä – ja viemme toimintaa ihmisten luo.


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti

Toimiala

Muu, Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset, Eläkeläis- ja senioriyhdistykset, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, harrastus ja vapaa-aika, eläkeläistoiminta, asukas- ja kylätoiminta, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, kaveritoiminta, kerhot, osallisuus, vapaaehtoisuus, talkoot, kokemusasiantuntijuus, teemapäivät ja -viikot, tapahtuma, tietotekniikka ja tietojenkäsittely, yhteistyö ja verkostot, yleisötilaisuudet, ystävä- ja viriketoiminta

Kohderyhmä

kaikille, läheiset ja omaiset, vapaaehtoiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset, aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Osoitteet

  • Nevakatu 1 B 3, 40340 Jyväskylä

    Nevakatu 1, Jyväskylä, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Jyväskylä, Huhtasuo
Sähköposti:
kirsi.ihmistenilmoille@gmail.com
Puhelin: 0451046609

Lisätietoa verkossa


Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi

Kunta
Jyväskylä

Kaupunginosa / Kylä
Huhtasuo

Nevakatu 1 B 3, 40340 Jyväskylä

Nevakatu 1, Jyväskylä, Suomi