Toimijat


Jyväskylän Katulähetys on yhteiskunnallinen yritys, joka työllistää ja auttaa paikallisesti. Toimintakenttämme on laaja ja se sisältää asumispalvelut, kierrätyksen, työvalmennuksen, ruoka-avun ja nuorisotyön.


Ikkalan kyläyhdistys on perustettu syksyllä 2009 ja se on merkitty yhdistysrekisteriin 19.5.2010. Ikkalan kyläyhdistyksen edeltäjä oli Ikkalan kylätoimikunta. Se oli perustettu jo 1980-luvulla. Ikkalan kyläyhdistyksessä on 96 jäsentä (31.12.2017). Ikkalan kyläyhdistyksen vuosikokous 2018 pidettiin 15.3.2018 Kokin Juhlatalossa. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset Lue lisää…


Pohjois-Karjalan LAPE 2017-2018 LAPE eli lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on hallituksen kärkihanke. LAPEssa vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Myös varhaiskasvatus, koulu, järjestöt ja seurakunnat tukevat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Keskeistä LAPEssa on matalan kynnyksen Lue lisää…


HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka toimii senioreiden, nuorten, lapsiperheiden ja erityisryhmien parissa. Järjestö haastaa kaikki toimimaan unohdettujen puolesta – yksinäisyyttä vastaan. Järjestö toimii noin 80 työntekijän ja yli 800 vapaaehtoisen voimin. Sen toimintaa rahoittavat yksityislahjoittajat, yritykset, säätiöt, Helsingin kaupunki, Espoon Lue lisää…


Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksen Nurmeksen paikallisosasto on toiminut vapaaehtoisvoimin alueellaan jo lähes 40 vuotta. Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaan! Toiminnassamme on aktiivisesti mukana reilut 20 jäsentä. Keskeistä toiminnassamme on syöpäsairaiden ja heidän läheistensä tukeminen, Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen toiminnasta tiedottaminen. Virkistäytymispuolella olemme tehneet teatteri- Lue lisää…


Nurmeksen Parkinson kerho on Joensuun Parkinson-yhdistyksen kerho Nurmeksessa. kokoontumiset ovat vapaamuotoisia, keskustelunomaisia tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus vertaistukeen. Kerhojen tapahtumat vaihtelevat retkistä, virkistystapahtumista, tutustumiskäynneistä ja jumpista asiantuntijaluentoihin. Katso Nurmeksen kerhon yhteystiedot tästä


Vammel ry on vammais- ja potilasyhdistysten yhteistyöyhdistys. Saat Vammelilta tietoa, millaista toimintaa, vertaistukea ja vapaaehtoistyötä vammais- ja potilasyhdistyksillä on Varkaudessa. Jos toimit vammais- tai potilasyhdistyksessä, Vammel ry auttaa sinua tiedottamaan yhdistyksenne toiminnasta, tukee sinua ja muita vapaaehtoisia työssänne, rakentaa verkostoja, Lue lisää…


Vates-säätiö sr toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Vatesin toimintamuotoja ovat kehittäminen, vaikuttaminen, kouluttaminen, tiedottaminen ja verkottaminen. Vates toimii yhteistyössä työllistämisen, kuntoutuksen ja koulutuksen sidosryhmien kanssa. Vates on vammaisjärjestöjen perustama asiantuntijaorganisaatio, jonka strategisena taustavoimana on 43 taustayhteisöä, Lue lisää…


Sairastuminen nivelrikkoon tai tekonivelleikkaus muuttaa elämää monella tavalla. Vertaisryhmien tarkoituksena on antaa nivelrikkoa sairastavalle, leikkausjonossa olevalle tai jo leikkauksessa olleelle mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia, saada uutta tietoa tai voittaa oman leikkauspelkonsa. Keskustelu samaa kokeneen kanssa auttaa jaksamaan. Toisten selviytymistarinoilla on erityinen Lue lisää…


Yhdistys tarjoaa sammutus, pelastus- ja valistustoimintaa.


Yhteensä: 3850