Toimijat


NNKY  on ekumeeninen, monikulttuurinen ja kansainvälinen liike, jossa eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä rohkaistaan kohtaamaan erilaisuutta ja osallistumaan oman yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. NNKY-yhdistyksissä voit harrastaa, vaikuttaa, opiskella, ohjata kerhoja, järjestää tapahtumia, tehdä vapaaehtoistyötä, kantaa vastuuta tai tuoda toimintaan oman osaamisesi. Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavia ja heidän läheisiään. Tärkeitä tehtäviä ovat kuntoutustoiminnan edistäminen, tiedon jakaminen sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan painopisteet ovat: – vertaistukitoiminta kerhotoiminnan kautta – jäsenistön hyvinvointia edistävä monipuolinen terveysliikunta Lue lisää…


Joutsan Kotiseutuyhdistys ry:n tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen, elinympäristön laadun parantaminen, ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen, omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Yhdistys ylläpitää kotiseutumuseota Joutsan kirkonkylän taajaman laitamilla. Joutsan talomuseo Lue lisää…


Nuorten Keski-Suomi ry on palvelujärjestö, jonka pääkohderyhmänä on 11-24 -vuotiaan nuoret ja nuorten elämään vaikuttavat aikuiset ja tahot. Toiminta-ajatuksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista, mahdollistamalla nuorille innostavia tekemisen, oppimisen ja kokemuksen paikkoja. Aktiivista toimijuutta tuetaan mm. tuottamalla tapahtumia ja Lue lisää…


SEA auttaa Jyväskylän yliopiston opiskelijoita löytämään Jyväskylän kiinnostavimmat vapaaehtoistyöt! Pyrimme löytämään opiskelijoille sopivimmat ja mielenkiintoisimmat vapaaehtoistyöt, ja tarjoamme tukea ja orientaatioita opiskelijavapaaehtoisille. Opiskelijat voivat ilmoittautua vapaaehtoiseksi osoitteessa www.studentexpertise.fi.   Student Expertise Association connects students at the University of Jyväskylä to Lue lisää…


Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena Keski-Suomen maakunta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan tukea epilepsiaa sairastavien elämää tasa-arvoisina muiden kanssa sekä tukea heitä, heidän omaisiaan ja muita läheisiään tämän tavoitteen saavuttamiseksi.  


    Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry toimii psyykkisesti sairastuneiden omaisten ja läheisten tukijärjestönä. Toimintaa toteutetaan  vertaistuen, tiedon jakamisen ja virkistyksen avulla. Kohdennetuissa, avoimissa sekä suljetuissa vertaisryhmissä voivat omaiset jakaa omia arjen tuomia haasteellisia asioitaan ja samalla he  voivat keskustellen  Lue lisää…


Kansalaistoiminnankeskus Matara on paikka, johon voi pistäytyä muuten vain. Mataran ala-aulassa on kaikille avoin tila, jossa voi lukea päivän lehden, surffata netissä tai viettää muuten vaan aikaa. Aulassa järjestetään myös erilaisia kaikille avoimia tilaisuuksia. Niistä ja muista Mataran tapahtumista tiedotamme Lue lisää…


Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry on toiminut vuodesta 1970. Jäseniä yhdistyksellämme on noin 320 henkilöä. Jäsenet ovat aikuis- ja lapsipotilaita, heidän omaisiaan sekä henkilöitä, jotka kokevat munuais- ja maksapotilaiden ja elinsiirron saaneiden asiat Lue lisää…


Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut – Vapari tarjoaa ajankohtaista tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja sen mahdollisuuksista Jyväskylän seudulla. Vapari tekee vapaaehtoistoiminnan palveluohjausta, koulutusta sekä tuo näkyväksi vapaaehtoistoiminnan periaatteita.  Etsimme vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneineille heidän kiinnostuksiensa mukaisia vapaaehtoistoiminnan paikkoja. Tarjoamme omia toimintojamme tai ohjaamme muualle; yhdistyksiin, seurakuntiin Lue lisää…