Toimijat


Huikko on elinvoimainen ja kehittyvä kylä Toivakan kirkonkylästä noin seitsemän kilometriä 618-tietä pohjoiseen. Huikon kyläseuraa vuokraa kylätaloaan myös JUHLATALOKSI ( Pihtijoentie 2, 41660 Toivakka).   Kylätalomme Maja-Vakka soveltuu erinomaisesti erilaisten juhlien ja kokousten pitopaikaksi. Vuokraamme myös kylätalon pihalla olevaa uutta kotaa sekä tanssilavaa. Maja-Vakka Lue lisää…


Wari ry on Keski-Suomen alueen monikulttuuristen yhdistysten kattoliitto, jonka tehtävänä on lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä jäsenyhdistysten, maahanmuuttajapalveluista vastaavien viranomaisten sekä muiden toimijoiden kesken. Tavoitteenamme on edistää yhdenvertaisuutta ja monikulttuurista yhteiseloa sekä vähentää rasismia ja ennakkoluuloja suomalaisessa yhteiskunnassa. Wari toimii yhteistyössä Lue lisää…


Mielentaide ry on valtakunnallinen vapaaehtoistyöllä toimiva mielenterveyskuntoutujien taideyhdistys, jonka alueellista toimintaa keskitetään Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen. Mielentaide ry on seuraavien yhdistysten jäsenenä: Mielenterveyden Keskusliitto ry, Kansalaisareena ry ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallisia taiteentekomahdollisuuksia sekä Lue lisää…


Kriisikeskus Mobile (014-266 7150/Keski-Suomen maakunnan kunnat) on matalan kynnyksen kriisikeskus, johon traumaattisen tai elämän kriisin kohdannut avuntarvitsija, hänen läheisensä tai eri viranomaistahot voivat ottaa yhteyttä tai tulla käymään 24 h/vrk. Kriisikeskus Mobile toimii Keski-Suomen maakunnan alueella eli Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Lue lisää…


Keski-Suomen Työpajayhdistys ry yhdistää alueen työpajoja alueelliseksi verkostoksi. Tavoitteena on työpajojen ammatillisen henkilöstön tukeminen heidän valmennustyössään järjestämällä tilaisuuksia ja koulutuksia. Yhdistys toimii työpajojen alueellisena edunvalvojana ja tiedottaa päättäjille työpajojen valmennustoiminnasta ja toiminnan vaikuttavuudesta. Vakiintuneita tilaisuuksia ovat vuosittaiset kehittämispäivät, toimialatapaamiset samankaltaista Lue lisää…


Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry toimii MLL:n piirijärjestönä Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Piirin alueella toimii yli sata paikallisyhdistystä. Piirin tarkoituksena on edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Toiminnan lähtökohtana on perheiden tarpeet; Lue lisää…


Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta – apua lasten ja lapsiperheiden arkeen Vapaaehtoiset tukihenkilöt ovat koko perheen tukihenkilöitä, jotka antavat lapsiperheelle apua tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Tukihenkilöt toimivat kuuntelu- ja keskustelukumppaneina, apuna lasten hoidossa ja kasvatuksessa tai perheen / perheenjäsenenen harrastuskaverina. Sporttikummitoiminta – Lue lisää…


Ammattilaiset lasten ja perheiden tukena Keski-Suomen ensi- ja turvakoti on toiminut yli 70 vuotta lasten ja perheiden tukena niin kansalaisjärjestönä kuin kuntien yhteistyökumppanina tarjoten kattavat ja monipuoliset lastensuojelupalvelut. Asiantuntijapalvelumme pohjaavat vankkaan kokemukseemme ja auditoituihin toimintamalleihimme. Kattavat palvelumme on kehitetty pitkän Lue lisää…


Best Buddies -kaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa. Best Buddies -toiminnan ideana on mahdollistaa se, että kehitysvammaiset ja vammattomat nuoret ja aikuiset tutustuvat toisiinsa. Näin kaikki pääsevät mukaan yhteiseen tekemiseen ja turhat ennakkoluulot kehitysvammaisuutta kohtaan hälvenevät. Maailmasta tulee parempi paikka ihan vain kaverin Lue lisää…


Art-Master ry on aktiivisesti toimiva yleishyödyllinen yhteisö, joka on rekisteröity tammikuussa 2014. Päätavoitteemme on auttaa jäseniämme toteuttamaan itseään kulttuuri- ja opetusprojekteissa. Toimintamme perusajatus on yhdessä tekeminen, taiteen ja kulttuurin kehittäminen, sekä eri-ikäisten maahanmuuttajien tukeminen heidän kotoutumisprosessissaan Suomeen. Art-Master toteuttaa ja Lue lisää…


Yhteensä: 84