Toimijat


UP2US-hanke Päätavoitteena on vahvistaa lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä maakunnallista vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa. Kehitetään ja levitetään uusia menetelmiä kohdata ja tavoittaa sijaishuollossa asuvia ja asuneita nuoria. Autetaan nuoria tunnistamaan omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä sekä Lue lisää…


Kulttuurista ja taiteesta hyvinvointia kaikille! Vapaaehtoisena kulttuuriluotsina toimit vertaisohjaajana esim. museoissa sekä taide- ja kulttuuritapahtumissa tutustutat kohteisiin ja madallat kynnystä lähteä mukaan kaupungin kulttuuritarjontaan sekä edistät erityisryhmien osallistumista taidetapahtumiin. Voit myös tarvittaessa mennä luotsattavien luo taideteoksen tai muistelusalkun kanssa. Luotsikävelyllä Lue lisää…


4H-järjestössä toteutetaan ”Kolme askelta työelämään”-toimintamallia. Ensimmäisellä askeleella 4H-kerhotoiminnassa lapset oppivat monipuolisesti elämänhallintaa tukevia käytännön ja käden taitoja 4H:n järjestämissä kerhoissa. Samalla he oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Toisella askeleella yli 13-vuotiaat nuoret osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille. Kolmantena Lue lisää…


Yhdistys toimii viittomakielisten ja viittomakieltä käyttävien kotipaikkana erilaisille verkostoitumisille ja sosiaalisille tapahtumille. Yhdistyksen toiminta suuntautuu pääosin Jyväskylän ja lähialueen viittomakielisille sekä viittomakieltä käyttäville henkilöille. Viittomakielestä kiinnostuneet ja muualta asuinpaikalta tulevat ovat myös lämpimästi tervetulleita käymään yhdistyksellä. Pidämme satunnaisesti teemailtoja, joissa Lue lisää…


Erityisesti Isä -toiminta – Isyys voimavarana päihteistä kuntoutumisessa Erityisesti Isä -toiminnassa edistetään päihteitä käyttävien miesten isyyden parempaa huomioimista palvelujärjestelmässä, jotta päihteistä kuntoutuminen ja kohtaaminen tapahtuisi ensisijaisesti isänä ja vanhempana. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEA.   Yksilöllistä tukea isille Lue lisää…


Uuraisten Eläkkeensaajat ry:n päämääränä on toimia jäsentensä edunvalvojana sekä sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn edistäjänä ja ylläpitäjänä. Toimintaan kuuluu sosiaalista kanssakäymistä, kuten kerhoja, harrastuksia, liikuntaa, retkiä sekä matkoja. Yhdistys välittää jäsenilleen tietoa terveyteen, palveluihin ja asumiseen liittyvistä asioista sekä pyrkii vaikuttamaan Lue lisää…


Jyväskylän Reumayhdistyksen tarkoituksena on tehdä työtä Suomen Reumaliiton kanssa tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoidon ja kuntoutuksen sekä muiden palvelujen ja elinolojen parantamiseksi ja kehittämiseksi. Haluamme tarjota jäsentemme arkeen tietoa terveydestä ja voimaa sekä virkistystä. Tarjoamalla päivätapahtumia pyrimme lisäämään sosiaalisuutta. Virkistystä tarjoamme Lue lisää…


Keski-Suomen Syöpäyhdistys on kansanterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on ehkäistä syöpää sekä tukea, opastaa ja kuntouttaa syöpäpotilaita sekä heidän läheisiään. Yhdistyksemme toimitilat ovat Jyväskylässä ja toimintaa on eri puolilla Keski-Suomen maakuntaa. Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen palveluita ovat potilaiden ja läheisten neuvonta, vertaistukiryhmät, terveyden edistäminen, Lue lisää…


Valtakunnallinen työttömien edunvalvontajärjestö.


Yhteensä: 105