Toimijat


Tarjoamme kokous- ja juhlatiloja erilaisten organisaatioiden ja yksityishenkilöiden käyttöön Jyväskylän keskustasta. Asiakkaan on mahdollista vuokrata erikokoisia tiloja aina 10 hengen kokoushuoneesta suureen 200 hengen saliin. Kokoustilojen lisäksi Sepänkeskuksesta on mahdollista vuokrata myös toimisto- ja varastotiloja. Sijaitsemme osoitteessa Kyllikinkatu 1, 40100 Lue lisää…


Yhdessä kokoNAINEN tukena päihdehaittoja kokeville naisille Mietityttääkö sinua naiseus, päihteiden käyttö sekä niihin kietoutuvat asiat? Haluaisitko jutella asiasta luottamuksellisesti? Halutessasi voit osallistua toimintaan anonyymisti, vaikka lähettämällä meille nettikirjeen osoitteeseen kokonainenkirje.fi. Toiminnan tavoitteena on tukea päihteitä käyttävien ja päihteiden käytöstä toipuvien Lue lisää…


Yhdistyksemme on aktiivinen, iloinen ja virkistystä tuova yhdistys, jossa järjestämme kerhotoimintaa, retkiä, teatterimatkoja, vapaaehtoistoimintaa, yhdessä oloa erilaisten teemapäivien muodossa. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!


Keski-Suomen Rauhanpuolustajat ry on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Yhdistys edistää rauhaa ja vastustaa sotaa, militarismia sekä väkivaltaa. Kansainvälinen solidaarisuus, ihmisoikeudet ja ympäristön hyvinvointi ovat arvoina meitä lähellä. Tavoitteitamme toteutamme erityisesti taiteen ja kulttuurin keinoin. Järjestämme mm. keskustelutilaisuuksia, kirjaesittelyjä, seminaareja, Lue lisää…


UNICEF on YK:n lastenjärjestö. Toimimme kaikkialla maailmassa heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta. Huolehdimme, että lapsen oikeudet terveyteen, koulutukseen ja suojeluun toteutuvat. Vapaaehtoisryhmä toimii paikallisella tasolla UNICEFin kampanjoiden ja muun paikallistoiminnan toteuttajana. Jokavuotisia tapahtumia ovat mm. Jano- ja Nenä-päivien keräykset sekä Lue lisää…


Kulttuurista ja taiteesta hyvinvointia kaikille! Vapaaehtoisena kulttuuriluotsina toimit vertaisohjaajana esim. museoissa sekä taide- ja kulttuuritapahtumissa tutustutat kohteisiin ja madallat kynnystä lähteä mukaan kaupungin kulttuuritarjontaan sekä edistät erityisryhmien osallistumista taidetapahtumiin. Voit myös tarvittaessa mennä luotsattavien luo taideteoksen tai muistelusalkun kanssa. Luotsikävelyllä Lue lisää…


4H-järjestössä toteutetaan ”Kolme askelta työelämään”-toimintamallia. Ensimmäisellä askeleella 4H-kerhotoiminnassa lapset oppivat monipuolisesti elämänhallintaa tukevia käytännön ja käden taitoja 4H:n järjestämissä kerhoissa. Samalla he oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Toisella askeleella yli 13-vuotiaat nuoret osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille. Kolmantena Lue lisää…


Yhdistys toimii viittomakielisten ja viittomakieltä käyttävien kotipaikkana erilaisille verkostoitumisille ja sosiaalisille tapahtumille. Yhdistyksen toiminta suuntautuu pääosin Jyväskylän ja lähialueen viittomakielisille sekä viittomakieltä käyttäville henkilöille. Viittomakielestä kiinnostuneet ja muualta asuinpaikalta tulevat ovat myös lämpimästi tervetulleita käymään yhdistyksellä. Pidämme satunnaisesti teemailtoja, joissa Lue lisää…


Erityisesti Isä -toiminta – Isyys voimavarana päihteistä kuntoutumisessa Erityisesti Isä -toiminnassa edistetään päihteitä käyttävien miesten isyyden parempaa huomioimista palvelujärjestelmässä, jotta päihteistä kuntoutuminen ja kohtaaminen tapahtuisi ensisijaisesti isänä ja vanhempana. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEA.   Yksilöllistä tukea isille Lue lisää…


Uuraisten Eläkkeensaajat ry:n päämääränä on toimia jäsentensä edunvalvojana sekä sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn edistäjänä ja ylläpitäjänä. Toimintaan kuuluu sosiaalista kanssakäymistä, kuten kerhoja, harrastuksia, liikuntaa, retkiä sekä matkoja. Yhdistys välittää jäsenilleen tietoa terveyteen, palveluihin ja asumiseen liittyvistä asioista sekä pyrkii vaikuttamaan Lue lisää…


Yhteensä: 103