Toimijat


Keski-Suomen Näkövammaiset on vuonna 1956 perustettu Näkövammaisten Liiton alueyhdistys, jonka toiminta-alueena on Keski-Suomen maakunta. Toimimme alueen näkövammaisten oikeuksienvalvonta-, yhteistyö- sekä edunvalvontajärjestönä ja järjestämme monipuolista toimintaa jäsenillemme. Näiltä sivuilta löydät tietoa meistä, toiminnasta ja tapahtumista. Tervetuloa mukaan toimintaan osallistujan tai vapaaehtoisena!


Riihilahden Kyläyhdistys ry Toimimme Äänekosken Konginkankaan Riihilahdella. Siellä sijaitsee meidän kylätupa, osoite Riihilahdentie 480. Vuokraamme kylätupaa erilaisiin tapahtumiin, samoin soppatykkiä. Lisätietoja antaa, Anneli Kauta-Soljava puh.0505578277


Vesuri-ryhmä kannustaa maaseudun ihmisiä kehittämään omaa toimintaympäristöään, lisäämään sen viihtyisyyttä ja houkuttavuutta, parantamaan yritystoiminnan edellytyksiä sekä lisäämään yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.


Eläkeliiton Karstulan yhdistys ry Yhdistyksemme tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että kokoonnumme syys- ja kevätkaudella joka toinen tiistai WW-tapaamiseen pääsääntöisesti Lue lisää…


Huikko on elinvoimainen ja kehittyvä kylä Toivakan kirkonkylästä noin seitsemän kilometriä 618-tietä pohjoiseen. Huikon kyläseuraa vuokraa kylätaloaan myös JUHLATALOKSI ( Pihtijoentie 2, 41660 Toivakka).   Kylätalomme Maja-Vakka soveltuu erinomaisesti erilaisten juhlien ja kokousten pitopaikaksi. Vuokraamme myös kylätalon pihalla olevaa uutta kotaa sekä tanssilavaa. Maja-Vakka Lue lisää…


Wari ry on Keski-Suomen alueen monikulttuuristen yhdistysten kattoliitto, jonka tehtävänä on lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä jäsenyhdistysten, maahanmuuttajapalveluista vastaavien viranomaisten sekä muiden toimijoiden kesken. Tavoitteenamme on edistää yhdenvertaisuutta ja monikulttuurista yhteiseloa sekä vähentää rasismia ja ennakkoluuloja suomalaisessa yhteiskunnassa. Wari toimii yhteistyössä Lue lisää…


Mielentaide ry on valtakunnallinen vapaaehtoistyöllä toimiva mielenterveyskuntoutujien taideyhdistys, jonka alueellista toimintaa keskitetään Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen. Mielentaide ry on seuraavien yhdistysten jäsenenä: Mielenterveyden Keskusliitto ry, Kansalaisareena ry ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallisia taiteentekomahdollisuuksia sekä Lue lisää…


Kriisikeskus Mobile (014-266 7150/Keski-Suomen maakunnan kunnat) on matalan kynnyksen kriisikeskus, johon traumaattisen tai elämän kriisin kohdannut avuntarvitsija, hänen läheisensä tai eri viranomaistahot voivat ottaa yhteyttä tai tulla käymään 24 h/vrk. Kriisikeskus Mobile toimii Keski-Suomen maakunnan alueella eli Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Lue lisää…


Keski-Suomen Työpajayhdistys ry yhdistää alueen työpajoja alueelliseksi verkostoksi. Tavoitteena on työpajojen ammatillisen henkilöstön tukeminen heidän valmennustyössään järjestämällä tilaisuuksia ja koulutuksia. Yhdistys toimii työpajojen alueellisena edunvalvojana ja tiedottaa päättäjille työpajojen valmennustoiminnasta ja toiminnan vaikuttavuudesta. Vakiintuneita tilaisuuksia ovat vuosittaiset kehittämispäivät, toimialatapaamiset samankaltaista Lue lisää…


Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry toimii MLL:n piirijärjestönä Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Piirin alueella toimii yli sata paikallisyhdistystä. Piirin tarkoituksena on edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Toiminnan lähtökohtana on perheiden tarpeet; Lue lisää…


Yhteensä: 87