Toimijat


Toimimme yhdessä aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden, afaatikkojen, heidän omaistensa sekä alan ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa Keski-Suomessa. Myös vapaehtoistoiminnasta kiinnostuneet henkilöt ovat tervetulleita mukaan toimintaan.  


Sydänyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sydänterveyden ja terveiden elintapojen edistäminen sekä sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä tukeminen. Sydänyhdistysten toimintamuotoja ovat esimerkiksi sydänterveyttä ja toipumista tukevat tapahtumat, vertaistuki, vertaistukiryhmät, sydänkuntoutus, yhdessäolo ja virkistystoiminta sekä retket ja matkat.


Art-Master ry on aktiivisesti toimiva yleishyödyllinen yhteisö, joka on rekisteröity tammikuussa 2014. Päätavoitteemme on auttaa jäseniämme toteuttamaan itseään kulttuuri- ja opetusprojekteissa. Toimintamme perusajatus on yhdessä tekeminen, taiteen ja kulttuurin kehittäminen, sekä eri-ikäisten maahanmuuttajien tukeminen heidän kotoutumisprosessissaan Suomeen. Art-Master toteuttaa ja Lue lisää…


Tuomme ihmisiä yhteen! Best Buddies -toiminnan ideana on mahdollistaa se, että kehitysvammaiset ja vammattomat nuoret ja aikuiset tutustuvat toisiinsa. Näin kaikki pääsevät mukaan yhteiseen tekemiseen ja turhat ennakkoluulot kehitysvammaisuutta kohtaan hälvenevät. Maailmasta tulee parempi paikka ihan vain kaverin kanssa hengailemalla Lue lisää…


Eläkeliiton Karstulan yhdistys ry Yhdistyksemme tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että kokoonnumme syys- ja kevätkaudella joka toinen tiistai WW-tapaamiseen pääsääntöisesti Lue lisää…


Eläkeliiton Keski-Suomen piirin tarkoituksena on tukea piirin alueen 30 yhdistyksen toimintaa.  Piirin tiedottamisen ja tapahtumien myötä pyrkimyksenä on olla rakentamassa ikäystävällistä maakuntaa, tuoden esille ikääntyvien tarpeet. Piirin toimintaan sisältyvät mm.  koulutukset, matkat, tapahtumat, juhlat.


Yhdistyksemme on aktiivinen, iloinen ja virkistystä tuova yhdistys, jossa järjestämme kerhotoimintaa, retkiä, teatterimatkoja, vapaaehtoistoimintaa, yhdessä oloa erilaisten teemapäivien muodossa. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!


– Matalan kynnyksen kohtaamispaikka – Toiminnan kohderyhmänä ovat ikäihmiset, yksinäiset sekä syrjäytymisen vaarassa olevat. Emppis järjestää monipuolista virikkeellistä ja liikunnallista toimintaa. Emppikseen voi myös tulla seurustelemaan tai kuluttamaan aikaa osallistumatta ohjattuun toimintaan. Tutustu toimintaamme osoitteessa:  www.emppis.com Yhteystiedot: Emppis ry Puistotie Lue lisää…


Könkkölän tila sijaitsee Jyväskylässä, idyllisen Köhniönjärven rannalla. Tilaan kuuluu talkoovoimin rakennettu päärakennus, kaksi saunarakennusta sekä 4,5 hehtaarin tontti. Tontilla on myös Jyväskylän kunnallistekniikan museo sekä useita muita museorakennuksia.Könkkölässä toimii luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä hyödyntävä työllisyyden, yrittäjyyden ja ympäristöoppimisen toimintakeskus. Könkkölän Lue lisää…


Hankasalmen 4H-yhdistys järjestää monenlaista tekemistä kaikenikäisille! Kerhoja 6-12 -vuotiaille Erilaisia leirejä sekä lasten ja nuorten tapahtumia Uusia juttuja ja kivaa tekemistä erilaisten hankkeiden ja projektien kautta 4H-yhdistys työllistää nuoria erilaisiin työtehtäviin yrityksiin ja kotitalouksiin ympäri vuoden. Nuoremme ovat apuna mm. siivous- ja pihatöissä, Lue lisää…


Yhteensä: 128