Toimijat


Art-Master ry on aktiivisesti toimiva yleishyödyllinen yhteisö, joka on rekisteröity tammikuussa 2014. Päätavoitteemme on auttaa jäseniämme toteuttamaan itseään kulttuuri- ja opetusprojekteissa. Toimintamme perusajatus on yhdessä tekeminen, taiteen ja kulttuurin kehittäminen, sekä eri-ikäisten maahanmuuttajien tukeminen heidän kotoutumisprosessissaan Suomeen. Art-Master toteuttaa ja Lue lisää…


Tuomme ihmisiä yhteen! Best Buddies -toiminnan ideana on mahdollistaa se, että kehitysvammaiset ja vammattomat nuoret ja aikuiset tutustuvat toisiinsa. Näin kaikki pääsevät mukaan yhteiseen tekemiseen ja turhat ennakkoluulot kehitysvammaisuutta kohtaan hälvenevät. Maailmasta tulee parempi paikka ihan vain kaverin kanssa hengailemalla Lue lisää…


Eläkeliiton Karstulan yhdistys ry Yhdistyksemme tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että kokoonnumme syys- ja kevätkaudella joka toinen tiistai WW-tapaamiseen pääsääntöisesti Lue lisää…


Eläkeliiton Keski-Suomen piirin tarkoituksena on tukea piirin alueen 31 yhdistyksen toimintaa.  Piirin tiedottamisen ja tapahtumien myötä pyrkimyksenä on olla rakentamassa ikäystävällistä maakuntaa, tuoden esille ikääntyvien tarpeet. Piirin toimintaan sisältyvät mm.  koulutukset, matkat, tapahtumat, juhlat.


Yhdistyksemme on aktiivinen, iloinen ja virkistystä tuova yhdistys, jossa järjestämme kerhotoimintaa, retkiä, teatterimatkoja, vapaaehtoistoimintaa, yhdessä oloa erilaisten teemapäivien muodossa. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!


– Matalan kynnyksen kohtaamispaikka – Toiminnan kohderyhmänä ovat ikäihmiset, yksinäiset sekä syrjäytymisen vaarassa olevat. Emppis järjestää monipuolista virikkeellistä ja liikunnallista toimintaa. Emppikseen voi myös tulla seurustelemaan tai kuluttamaan aikaa osallistumatta ohjattuun toimintaan. Tutustu toimintaamme osoitteessa:  www.emppis.com Yhteystiedot: Emppis ry Puistotie Lue lisää…


Könkkölän tila sijaitsee Jyväskylässä, idyllisen Köhniönjärven rannalla. Tilaan kuuluu talkoovoimin rakennettu päärakennus, kaksi saunarakennusta sekä 4,5 hehtaarin tontti. Tontilla on myös Jyväskylän kunnallistekniikan museo sekä useita muita museorakennuksia.Könkkölässä toimii luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä hyödyntävä työllisyyden, yrittäjyyden ja ympäristöoppimisen toimintakeskus. Könkkölän Lue lisää…


Hankasalmen 4H-yhdistys järjestää monenlaista tekemistä kaikenikäisille! Kerhoja 6-12 -vuotiaille Erilaisia leirejä sekä lasten ja nuorten tapahtumia Uusia juttuja ja kivaa tekemistä erilaisten hankkeiden ja projektien kautta 4H-yhdistys työllistää nuoria erilaisiin työtehtäviin yrityksiin ja kotitalouksiin ympäri vuoden. Nuoremme ovat apuna mm. siivous- ja pihatöissä, Lue lisää…


Hassin Kyläseura ry:n toimii kyläläisten kaikinpuoliseksi parhaaksi ja ja kylän elinolojen parantamiseksi. Sen tarkoituksena on harjoittaa sivistystoimintaa, parantaa ihmisten fyysistä kuntoa ja terveyttä harjoittamalla urheilu- ja liikuntatoimintaa. Tarkoituksena on pitää Hassin kylä elävänä. Hassin Kyläseura ry rekisteröitiin syksyllä 2005. Yhdistys Lue lisää…


Huhtasuon Kylätoimistolla kohdataan! Ihmisillä on tarve kohdata, jakaa kokemuksia, tulla kuulluksi ja nähdyksi. Lisääntyneen yksinäisyyden tunteen ja yhteiskunnan pirstaleisuuden tueksi tarvitaan aitoja ihmisten kohtaamisia. Tiedetään, että yksinäisyyttä ei voiteta virastoissa. Ihmisiä kohdataan matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa. Tukea tarvitsevan ja tukea tarjoavan Lue lisää…


Yhteensä: 112