Yhdistystori.fi-palvelun rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Matarankatu 4 (3. kerros)

40100 Jyväskylä

info@kyt.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Erityisasiantuntija Matti Tervaniemi

matti.tervaniemi@kyt.fi

0400 941 833

Rekisterin nimi

Yhdistystori.fi -verkkopalvelu

Rekisterin tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Yhdistystori.fi -palvelussa uutiskirjeiden lähettämiseen, palautteen käsittelyyn ja vastaamiseen, mikäli palautteen antaja haluaa saada viestiinsä vastauksen. Rekisteriin tallennetaan lisäksi yhteystiedot sellaisten tapahtumien ja uutisten osalta, jotka on tuotettu kirjautumattomana käyttäjänä.

Mikäli Yhdistystori.fi -palvelun käyttäjä syöttää henkilötietojaan ilmoittautuessaan esimerkiksi tapahtumaan, koulutukseen tai vapaaehtoistehtävään, välittyvät nämä tiedot automaattisesti asianomaisen tilaisuuden tai tehtävän järjestäjälle. Tapahtuman tai tehtävän järjestävä taho voi kerätä ja käsitellä osallistujien lähettämiä henkilötietoja. Yhdistystori.fi -palvelun rekisterinpitäjä ei vastaa näiden henkilötietojen käsittelystä ja käyttäjän tuleekin tällaisissa rekisteriin liittyvissä kysymyksissä kääntyä sen toimijan puoleen, jolle ilmoittautuminen on ohjautunut.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, sähköposti ja/tai puhelinnumero sekä tapahtumien ja uutisten yhteydessä lisäksi organisaatio

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhdistystori.fi -verkkopalveluun henkilötietoja sisältäviä sisältöjä tuottavat palvelun käyttäjät.

Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tiedot eivät ole julkisia, vaan ohjautuvat pelkästään palvelun ylläpitoon.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteriseloste on laadittu 15.5.2017.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 20.06.2017