Vapaaehtoisten ryhmänohjaajien koulutus

03.04.2018 klo 16:00 - 24.04.2018 klo 19:00 / Koulutus/seminaari / Paremmin Yhdessä ry

O S A N A – V A P A A E H T O I S T E N K O U L U T U S
Maahanmuuttajien osallisuus- ja tutortoimintahankkeen tavoitteena on asiakkaan osallisuus ja itsenäisyys hänen omassa elämässään. Tavoite saavutetaan antamalla tietoja ja taitoja yhteiskunnassa toimimiseen. Kohderyhmänä ovat yli 3 vuotta Suomessa asuneet EU:n ulkopuolelta tulleet henkilöt, joiden kotoutumisaika on ohi.

VAPAAEHTOISET
Tarvitsemme vapaaehtoisia ryhmänohjaajia valmennusryhmien vetämiseen sekä tutoreita tutortoiminnan ja tukipuhelintoiminnan ylläpitämiseen. Koulutamme ryhmänohjaajia.
Vapaaehtoiset ovat tärkeitä toiminnallemme. Pidämme huolta vapaaehtoisten hyvinvoinnista ja järjestämme heille myös työnohjausta.

KOULUTUS
Järjestämme vuonna 2018 kaksi samansisältöistä koulutusta vapaaehtoisille. Koulutus on 10 tuntia. Koulutuksessa on neljä kokoontumiskertaa ja se on
maksuton. Koulutuksen teemat: vapaaehtoisena toimiminen ja monikulttuurisuuden kohtaaminen (2,5h), maahantuloprosessi ja kotoutumispolku (2,5h), traumat ja
kriisit (2,5h) sekä identiteetti ja kulttuuri (2,5h).

HUHTIKUUN KOULUTUS:
tiistaisin kello 16.00-18.30, Paremmin yhdessä ry toimitilat, Matarankatu 4
3.4., 10.4., 17.4. ja 24.4.

ELOKUUN KOULUTUS:
tiistaisin kello 16.00-18.30, Paremmin yhdessä ry toimitilat, Matarankatu 4
7.8., 14.8., 21.8. ja 28.8.

ILMOITTAUTUMINEN
Emmanuel Sibomana, projektipäällikkö
p. 050 467 2976 TAI emmanuel.sibomana@paremminyhdessa.org

Jenni Koivumäki, projektityöntekijä
p. 050 439 8135 TAI jenni.koivumaki@paremminyhdessa.org

Osoitteet

  • matarankatu 4, jyväskylä

    Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi

Kunta
Jyväskylä

Kaupunginosa / Kylä
Tourula

matarankatu 4, jyväskylä

Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi