Polkuja työelämään ‑koulutus

30.11.2020 klo 09:00 - 12.03.2021 klo 15:00 / Koulutus/seminaari / Jyvälän Setlementti ry

Polkuja työelämään ‑koulutuksessa voit löytää oman polkusi työelämään tai uusiin opintoihin sekä tunnistaa omat vahvuutesi työelämän näkökulmasta. Koulutuksessa kehitetään erityisesti työelämässä tarpeellisia digitaitoja (käsitteet ja tietoturva, tietokoneen ja älypuhelimen käyttö, pilvipalvelut, sosiaalinen media, kriittinen medialukutaito). Lisäksi harjoitellaan työnhakutaitoja ja arjen perustaitoja sekä harjaannutetaan monilukutaitoa. Koulutusjakson alussa kartoitetaan osallistujien elämäntilanne, päämäärät ja toiveet, ja koulutus sisältää myös yksilöohjausta. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille koulutus sisältää lisäksi työelämän suomea. Ryhmät kokoontuvat neljänä päivänä viikossa klo 9.0015.00, 20h/viikko.

Koulutukset 2020–2021:
– Polkuja työelämään ryhmä 1: 30.11.202012.3.2021. Opetusta on neljänä päivänä viikossa.  Koulutus sisältää ohjattua työharjoittelua kahtena päivänä viikossa ajalla 25.1.–5.3.2021, muut kaksi päivää viikosta koulupäiviä.

Missä opiskellaan?
Jyvälän setlementtitalossa, osoitteessa Palokunnankatu 16.

Rahoitus
Koulutusta rahoittaa Opetushallitus, ja se on osallistujille maksuton. Koulutukseen voi osallistua myös kuntouttavana työtoimintana.

Kuka voi hakea ja miten?
Koulutus on suunnattu työelämän ulkopuolella oleville aikuisille, maahanmuuttajille, mielenterveyskuntoutujille sekä niille, joiden koulutus on jäänyt kesken tai joiden osaaminen kaipaa päivittämistä. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille kielitaitotasovaatimus on A.2.2B.1.

Osoitteet

  • Jyvälän setlementtitalo

    Palokunnankatu 16, Jyväskylä, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi

Kunta
Jyväskylä

Jyvälän setlementtitalo

Palokunnankatu 16, Jyväskylä, Suomi

Teemat

digitaidot, elinkeinot ja talous, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kotoutuminen, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, opinnot, tiede, kasvatus ja sivistys, osallisuus

Kohderyhmä

asiakkaat, kuntalaiset, kuntoutujat, maahanmuuttajat ja pakolaiset, työttömät

Ikäryhmä

aikuiset (30-62 v.)

Linkkejä

Polkuja työelämään -koulutuksen kotisivut

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Tilan esteettömyys

  • Tilaan pääsee pyörätuolilla
  • Tilaan pääsee rollaattorilla
  • Tilassa on inva-wc
  • Pysäköintimahdollisuus

Liitteet

Ilmoittautumistiedot

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

Koordinaattori
Ulla-Riitta Mikkonen

ulla-riitta.mikkonen[at]jyvala.fi
puh. 050 465 8341