Keskisuomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja yhdistysten verkostot

Keski-Suomessa on noin 440 toimivaa sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistystä (=sotejärjestöt). Keski-Suomessa toimivista sote-järjestöistä on koottu kattava tietopaketti Yhdistystorille.

Suuri osa sote-järjestöistä on verkostoitunut sekä keskinäisen että muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön edistämiseksi. Verkostoitumista on osaltaan edesauttanut KYTin hallinnoima Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke vuosina 2017-2020 .

Keskisuomalaiset kansalaisjärjestöt ovat myös verkostoituneet yli toimialojen Keski-Suomen järjestöareenan (2008-) sekä Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän (2019-) avulla.

 Muokattu viimeksi: 09.03.2021