Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on Keski-Suomen Järjestöareenan valitsema ja sen tavoitteiden mukaisesti toimiva, eri toimialojen järjestöjen edustajista koostuva yhteistyö-, vaikuttamis- ja asiantuntijaelin. Keski-Suomen Liitolla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on pysyvä edustus kumppanuuspöydässä. Toiminta käynnistyi vuonna 2019.


Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän järjestöedustajien valinta kaudelle 2023–2024.

Keski-Suomen Järjestöareena hakee järjestöedustajia Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytään kaudelle 2023–2024. Kumppanuuspöytä on Järjestöareenan valitsema ja sen tavoitteiden mukaisesti työskentelevä eri toimialojen järjestöjen edustajista koostuva vaikuttamis- ja asiantuntijaelin. Kumppanuuspöydässä ovat edustettuina mm. sote-, kulttuuri-, liikunta ja työllisyysjärjestöt. Keski-Suomen Liitolla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on edustus kumppanuuspöydässä

Kumppanuuspöydässä toimiminen on konkreettinen tapa vaikuttaa maakunnallisiin ja alueellisiin järjestöjen yhteistyörakenteisiin sekä järjestöjen toimintaedellytyksiin maakunnassa. Kumppanuuspöydän järjestöedustajat valmistelevat lisäksi Järjestöareenan tapaamiset ja Kumppanuuspöydän seuraavan kauden järjestöjäsenten valinnan.

Ehdokkaita Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytään kaudelle 2023–2024 voi esittää ajalla 1.11. – 25.11 2022 oheisen linkin kautta https://www.kyt.fi/ehdokas/

Kumppanuuspöytään valitaan 10–12 järjestöedustajaa laaja-alaisesti eri toimialoilta. Jäsenten valintaperusteet eivät ole puoluepoliittisia ja kokoonpano voi vaihdella toimikausittain. Jäsenille ei valita varajäseniä. Kumppanuuspöytä käyttää tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kumppanuuspöytä kokoontuu kaudella 2023–2024 noin kuusi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Kokoontumiset ovat päiväsaikaan. Työskentelyä on myös kokoontumisien välillä. Kumppanuuspöydän toimintaan osallistuville ei voida luvata matkakulujen korvaamista tai kokouspalkkioita, vaan kunkin edustajan taustaorganisaatio vastaa kulujen korvaamisesta.

Kumppanuuspöytään voi esittää valittavaksi henkilöitä, jotka sitoutuvat käyttämään aikaansa työskentelyyn ja joilla on laaja-alaista asiantuntijuutta järjestökentästä sekä kykyä edustaa järjestökenttää omaa järjestöään tai toimialaansa laajemmin. Kyseessä on kehittäjäryhmä, jonka jäseniltä edellytetään käytettävissä olevan ajan ja laaja-alaisen asiantuntijuuden lisäksi yhteistyökykyä. Kumppanuuspöydän järjestöedustajat edustavat laajasti toimialoja, eivät omaa taustaorganisaatiotaan.

Kumppanuuspöydän jäsenet huolehtivat oman toimialansa järjestöjen ja verkostojen koollekutsumisesta ja kokoamisesta.

Valinnan Kumppanuuspöydän kokoonpanosta tekee Keski-Suomen Järjestöareena kokouksessaan 9.12.2022.

Lisätietoja:

–          Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja Katariina Luoto, katariina.luoto@kyt.fi

–          Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän puheenjohtaja Petri Lehtoranta, petri.lehtoranta@kesli.fi


Kumppanuuspöytä ja sen järjestöjen toimialaedustajat ovat tehneet mm. seuraavaa:

Kumppanuuspöydän tapaamisten muistiot ja materiaalit ovat avoimesti kaikkien luettavissa.

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän tehtävät

 • Toimii kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan Järjestöareenan tehtävien mukaisesti
 • Valmistelee näkökulmastaan maakunnan poliittiseen päätöksentekoon asioita
 • Valmistelee Järjestöareenan tapaamiset ja Kumppanuuspöydän seuraavan kauden jäsenten valinnan

Järjestöareenan tavoitteiden mukaisesti kumppanuuspöytä

 • vaikuttaa kaikkien keskisuomalaisten järjestöjen toimintaedellytysten ja tulevaisuuden kannalta oleellisiin asioihin peilaten toimintaympäristön muutoksia
 • huolehtii järjestöjen mukana olosta maakunnan rakenteissa ja uudistustyössä (esim maakunnallisessa hyte-työssä)
 • lisää tietoa maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden verkostoista
 • synnyttää maakunnallisen järjestöstrategian maakunnassa toimivien järjestöjen kanssa

Kokoonpano

 • Jäsenien lukumäärä 10 – 12 hlöä + Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja
 • Maakunnan ja sairaanhoitopiirin nimetyt edustajat (1-2)
 • Järjestötoimialat esim. liikunta, nuoriso, asukas- ja kylätoiminta, kulttuuri ja vapaa-aika, sote (useampi edustaja)
 • Ei poliittisia mandaatteja
 • Käyttää tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita
 • Valitsee keskuudestaan sihteerin ja keskuudestaan  tai sen ulkopuolelta järjestöjä edustavan puheenjohtajan

Jäseniltä odotetaan

 • Kumppanuuspöytään valitaan henkilöt, joilla on asiantuntijuutta omalta alaltaan ja jotka voivat käyttää aikaansa työskentelyyn: tapaamiset ja niiden välissä seuranta- ja valmistelutehtäviä
 • Kyseessä on kehittäjäryhmä, jonka jäseniltä edellytetään myös yhteistyökykyä
 • Jäsenet edustavat toimialansa asiantuntemusta ja heillä on yhteys toimialansa keskeisiin verkostoihin. Kumppanuuspöydän jäsenyys ei synnytä automaattisesti organisaatiolle/yhteisölle paikkaa Kumppanuuspöydässä

Toiminta

 • Toimikausi 2 vuotta
 • Kokoontumisia 6-12/vuosi, kokoontumiset päiväsaikaan
 • Tapaamiset ja asiat valmistellaan yhteistyössä maakunnan edustajan kanssa
 • Toiminta alkanut v. 2019 alusta
 • Kumppanuuspöytä määrittelee yhteisesti omat toimintatapansa
 • Jos Kumppanuuspöydän jäsen eroaa kesken kauden, uuden jäsenen valinta tehdään Järjestöareenan kokouksessa. Loppukaudeksi valittavan uuden jäsenen tulee edustaa samaa toimialaa, mutta ei automaattisesti samaa taustayhteisöä


Muokattu viimeksi: 28.10.2022