Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän toiminta on käynnistetty helmikuussa 2019. Kumppanuuspöydän keskeisenä tehtävänä on erityisesti toimia kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan Järjestöareenan tehtävien mukaisesti.

Ensimmäisten kahden vuoden toimintakauden aikana järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä sekä siinä olevat eri toimialojen edustajat ovat mm. 

 1. kutsuneet koolle ja aktivoineet oman toimialansa verkostoja
 2. keränneet tietoa oman toimialansa yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toiminnasta
 3. muodostaneet kerätyn tiedon avulla kokonaiskuvan keskisuomalaisista yhdistyksistä, järjestöistä ja seuroista ja välittäneet tätä tietoa mm. maakunnallisen hyvinvointiohjelman ym. käyttöön
 4. laatineet sisältöehdotuksia maakunnalliseen Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan
 5. arvioineet toimintaansa ja kirkastaneet tavoitteita.

Yhtenä tavoitteena ollut Keski-Suomen järjestöstrategia ei edennyt resurssien vähyyden ja koronan takia.

KS järjestöareenan ja kumppanuuspöydän esittely

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän tehtävät

 • Toimii kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan Järjestöareenan tehtävien mukaisesti
 • Valmistelee näkökulmastaan maakunnan poliittiseen päätöksentekoon asioita
 • Valmistelee Järjestöareenan tapaamiset ja Kumppanuuspöydän seuraavan kauden jäsenten valinnan

Järjestöareenan tavoitteiden mukaisesti kumppanuuspöytä

1. vaikuttaa kaikkien keskisuomalaisten järjestöjen toimintaedellytysten ja tulevaisuuden kannalta oleellisiin asioihin peilaten toimintaympäristön muutoksia
2. huolehtii järjestöjen mukana olosta maakunnan rakenteissa ja uudistustyössä (esim maakunnallisessa hyte-työssä)
3. lisää tietoa maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden verkostoista
4. synnyttää maakunnallisen järjestöstrategian maakunnassa toimivien järjestöjen kanssa

Kokoonpano

 • Jäsenien lukumäärä 10 – 12 hlöä + Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja
 • Maakunnan nimetyt edustajat (1-2)
 • Esi. liikunta, nuoriso, asukas- ja kylätoiminta, kulttuuri ja vapaa-aika, sote (useampi edustaja)
 • Ei poliittisia mandaatteja
 • Käyttää tarpeen mukaan ulkopuolista asiantuntijuutta
 • Valitsee keskuudestaan sihteerin ja keskuudestaan  tai sen ulkopuolelta järjestöjä edustavan puheenjohtajan

Jäseniltä odotetaan

 • Kumppanuuspöytään valitaan henkilöt, joilla on asiantuntijuutta omalta alaltaan ja jotka voivat käyttää aikaansa työskentelyyn: tapaamiset ja niiden välissä seuranta- ja valmistelutehtäviä
 • Kyseessä on kehittäjäryhmä, jonka jäseniltä edellytetään myös yhteistyökykyä
 • Jäsenet edustavat toimialansa asiantuntemusta. Kumppanuuspöydän jäsenyys ei synnytä automaattisesti organisaatiolle/yhteisölle paikkaa Kumppanuuspöydässä

Toiminta

 • Toimikausi 2 vuotta
 • Kokoontumisia 6-12/vuosi, kokoontumiset päiväsaikaan
 • Tapaamiset ja asiat valmistellaan yhteistyössä maakunnan edustajan kanssa
 • Toiminta alkaa vuoden 2019 alusta
 • Kumppanuuspöytä määrittelee yhteisesti omat toimintatapansa
 • Jos Kumppanuuspöydän jäsen eroaa kesken kauden, uuden jäsenen valinta tehdään Järjestöareenan kokouksessa. Loppukaudeksi valittavan uuden jäsenen tulee edustaa samaa toimialaa, mutta ei automaattisesti samaa taustayhteisöä

Kunkin tapaamisen muistiot ja muut materiaalit ovat omalla sivullaan.

 Muokattu viimeksi: 31.03.2021