Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on Keski-Suomen Järjestöareenan valitsema ja sen tavoitteiden mukaisesti toimiva, eri toimialojen järjestöjen edustajista koostuva yhteistyö-, vaikuttamis- ja asiantuntijaelin. Keski-Suomen Liitolla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on pysyvä edustus kumppanuuspöydässä. Toiminta käynnistyi vuonna 2019.

Kumppanuuspöytä ja sen järjestöjen toimialaedustajat ovat tehneet mm. seuraavaa:

Kumppanuuspöydän tapaamisten muistiot ja materiaalit ovat avoimesti kaikkien luettavissa.

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän tehtävät

 • Toimii kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan Järjestöareenan tehtävien mukaisesti
 • Valmistelee näkökulmastaan maakunnan poliittiseen päätöksentekoon asioita
 • Valmistelee Järjestöareenan tapaamiset ja Kumppanuuspöydän seuraavan kauden jäsenten valinnan

Järjestöareenan tavoitteiden mukaisesti kumppanuuspöytä

 • vaikuttaa kaikkien keskisuomalaisten järjestöjen toimintaedellytysten ja tulevaisuuden kannalta oleellisiin asioihin peilaten toimintaympäristön muutoksia
 • huolehtii järjestöjen mukana olosta maakunnan rakenteissa ja uudistustyössä (esim maakunnallisessa hyte-työssä)
 • lisää tietoa maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden verkostoista
 • synnyttää maakunnallisen järjestöstrategian maakunnassa toimivien järjestöjen kanssa

Kokoonpano

 • Jäsenien lukumäärä 10 – 12 hlöä + Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja
 • Maakunnan ja sairaanhoitopiirin nimetyt edustajat (1-2)
 • Järjestötoimialat esim. liikunta, nuoriso, asukas- ja kylätoiminta, kulttuuri ja vapaa-aika, sote (useampi edustaja)
 • Ei poliittisia mandaatteja
 • Käyttää tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita
 • Valitsee keskuudestaan sihteerin ja keskuudestaan  tai sen ulkopuolelta järjestöjä edustavan puheenjohtajan

Jäseniltä odotetaan

 • Kumppanuuspöytään valitaan henkilöt, joilla on asiantuntijuutta omalta alaltaan ja jotka voivat käyttää aikaansa työskentelyyn: tapaamiset ja niiden välissä seuranta- ja valmistelutehtäviä
 • Kyseessä on kehittäjäryhmä, jonka jäseniltä edellytetään myös yhteistyökykyä
 • Jäsenet edustavat toimialansa asiantuntemusta ja heillä on yhteys toimialansa keskeisiin verkostoihin. Kumppanuuspöydän jäsenyys ei synnytä automaattisesti organisaatiolle/yhteisölle paikkaa Kumppanuuspöydässä

Toiminta

 • Toimikausi 2 vuotta
 • Kokoontumisia 6-12/vuosi, kokoontumiset päiväsaikaan
 • Tapaamiset ja asiat valmistellaan yhteistyössä maakunnan edustajan kanssa
 • Toiminta alkanut v. 2019 alusta
 • Kumppanuuspöytä määrittelee yhteisesti omat toimintatapansa
 • Jos Kumppanuuspöydän jäsen eroaa kesken kauden, uuden jäsenen valinta tehdään Järjestöareenan kokouksessa. Loppukaudeksi valittavan uuden jäsenen tulee edustaa samaa toimialaa, mutta ei automaattisesti samaa taustayhteisöä


Muokattu viimeksi: 13.06.2022