Keski-Suomen Järjestöareena ja muuttuva toimintaympäristö

Keski-Suomen Järjestöareena on toiminut vuodesta 2008 alkaen keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen liiton yhteistyöelimenä. 

Järjestöareenan toiminnan ensimmäisen kymmenen vuoden pohjalta teki Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Inka Hyvönen syksyllä 2018 opinnäytetyön ”Keski-Suomen Järjestöareena – Katsaus 10 vuoden elinvoimaiseen toimijuuteen järjestökentällä”. (Pysyvä linkki Hyvösen opinnäytetyöhon http://www.theseus.fi/handle/10024/158096)

Toimintaympäristön muutosten (erityisesti maakunta- ja soteuudistuksen) vuoksi järjestöt tarvitsevat nykyistä tiiviimpää yhteistä vaikuttamistyötä ja järjestöjen aseman vahvistamista. Tämän vuoksi Järjestöareenan toimijat ovat päätyneet järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän perustamiseen. Kumppanuuspöytä on uusi rakenne, jonka toimintatapoja kehitetään yhdessä järjestöjen ja maakunnan kanssa. 

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä toimii Järjestöareenan tavoitteiden mukaisesti. Kumppanuuspöydässä toimiminen on konkreettinen tapa vaikuttaa esim. tulevan maakunnan ja järjestöjen yhteistyörakenteisiin sekä järjestöjen toimintaedellytyksiin. Kumppanuuspöydän järjestöedustajat valmistelevat lisäksi Järjestöareenan tapaamiset ja Kumppanuuspöydän seuraavan kauden järjestöjäsenten valinnan.   


Keski-Suomen Järjestöareena

Keski-Suomen Järjestöareena on keskisuomalaisten järjestöjen yhteenliittymä, joka on syntynyt järjestöjen omasta tarpeesta tuntea toisensa paremmin, tehdä yhteistyötä tiiviimmin ja parantaa järjestökentän vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestöareenan kokoukset toimivat järjestöjen monialaisena kohtaamispaikkana, jossa tunnistetaan ja kehitetään järjestökentän tarpeita ja tiedotetaan järjestökentän toiminnasta. Järjestöareena nimeää ja kutsuu verkostoonsa keskisuomalaisia järjestökentän yhteistoimintayhteisöjä, jotka edustavat toimialaa tai muuta merkittävää ryhmittymää.

Järjestöareenan yhteistoimintayhteisöjen tapaamiset järjestetään noin 1-2 kertaa vuodessa. Tarpeen mukaan tapaamisiin kutsutaan mukaan asiantuntijoita.

Järjestöareenan tavoitteet: 

1. Vahvistaa järjestöjen asemaa Keski-Suomessa   

2. Toimia järjestöjen yhteisten asioiden äänenä  

3. Vahvistaa kumppanuutta, luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen välillä   

4. Vaikuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiin Keski-Suomessa mm. vahvistamalla kumppanuutta, luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen ja maakunnan välillä. 

Järjestöareenalle tehdään tulevien vuosien toimintaa linjaava strategia

Järjestöareenan tehtävät:

ASEMAN VAHVISTAMINEN

 • Tekee yhteistyötä uuden maakunnan kanssa
 • Välittää järjestöjen näkökulmia maakunnan kehittämistyöhön
 • Tekee järjestötoiminnan moninaisuutta ja vaikuttavuutta näkyväksi

YHTEISTEN ASIOIDEN ÄÄNI

 • Kuulee järjestöjen esille ottamia asioita
 • Kokoaa tietoa järjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja kehitystarpeista ja arvioimalla niiden tilaa
 • Tekee vaikuttamistyötä
 • Toimii järjestötoiminnan asiantuntijana

KUMPPANUUDEN, LUOTTAMUKSEN JA VUOROVAIKUTUKSEN VAHVISTAJA

 • Kokoaa järjestötoimijoita yhteisen pöydän ääreen
 • Viestii avoimesti toiminnastaan
 • Järjestää koulutuksia, seminaareja ja verkostoitumistilaisuuksia

JÄRJESTÖJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN VAHVISTAJA

 • Tukee kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin vaikuttamista ja vahvistaa järjestöjen tekemää hyvinvointityötä
 • Toimii maakunnan tunnistamana ja tunnustamana järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytänä

Järjestöareenan kokoonpano ja toiminta

 • Edustus: laaja-alaisesti eri järjestöt ja tahot, joilla on paikallisyhdistyksiä tai verkostoja, joille viestittää yhteisistä asioista ja joilta tuoda viestiä tapaamisiin. Mahdollisuus sitoutua yhteiseen tekemiseen. Lisäksi maakunnan edustus.
 • Koko: tällä hetkellä listalla 41 tahoa.  Lista Järjestöareenan jäsenet 2019-2020
 • Halukkuutensa tulla mukaan Järjestöareenan tapaamisiin esitetään puheenjohtajalle.
 • Tehtävät: tavoitteiden mukaiset tehtävät. Kumppanuuspöydän jäsenten valinta.
 • Toimikausi: jatkuva
 • Resurssi: sihteeriys Keski-Suomen Yhteisöjen Tuella, Yhdistystori.fi –sivusto
 • Kokoontuminen Keski-Suomen liiton tiloissa tai Järjestöareenan jäsenten tarjoamissa tiloissa (sis. kahvitus)
 • Kokoontuminen 2 krt/vuodessa tai tarpeen mukaan

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja valitaan 2-vuotiskaudeksi Järjestöareenan tapaamisiin kuuluvista järjestöistä. Puheenjohtaja on kumppanuuspöydän jäsen.Muokattu viimeksi: 20.09.2021