Kansalaistoiminta.NYT 2019


Kupliva kansalaisyhteiskunta

Kansalaistoiminta NYT 2019 järjestetään Jyväskylässä, Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 7.11.2019.
Päivä alkaa kello 9.00-9.30 ilmoittautumisella, ja päättyy noin kello 16.00.

Päivän ohjelma, pääpuhuja sekä työpajojen sisältö ovat parhaillaan tyon alla.

Kansalaistoiminta.NYT on tutkimus- ja kehittämispäivä kansalaistoiminnan asiantuntijoille: tekijöille, kokijoille ja tutkijoille. Haastamme kyselemään ja kyseenalaistamaan käsityksiä kansalaistoiminnasta.

Päivän teemana on kupliva kansalaisyhteiskunta. Näkökulmina ovat mm. järjestötoiminnan ammatillistuminen, verkkoyhteisöt, järjestötoiminta ja markkinat sekä asiantuntijuus ja ääni. Keskusteluun virittävät yleisöluento, työpajat sekä verkostoituminen.

Verkkoyhteisöt

Sosiaalinen media on tilana avoin kansalaistoiminnalle, kansalaisaktivismille ja kansalaisjournalismille. Some ja muut verkkoyhteisöt vahvistavat vain samanmielisten kuplia. Verkkoyhteisö, jossa kuka tahansa voi sanoa mitä vain, ei ole kenenkään hallittavissa, vai onko?

Järjestötoiminnan ammatillistuminen

Ammatillinen järjestötyö murentaa vapaata kansalaistoimintaa, mutta toisaalta vapaaehtoisesti toteutettu kansalaistoiminta on vain kuplassa puuhastelua. Kenen ehdoilla nykyajan kansalaistoimintaa toteutetaan?

Järjestötoiminta ja markkinat

Järjestöjen toiminta markkinaistuu. Markkinoilla menestyminen tulee järjestöjen tehokkuuden merkiksi. Jyrääkö markkinoiden logiikka järjestöt ja kansalaistoiminnan? Onko vapaaehtoistoiminta markkinoiden sisällä, vaiko ulkopuolella omassa kuplassaan?

Asiantuntijuus ja ääni

Asiantuntijuus ammattialoilla, tieteessä ja kansalaisyhteiskunnassa tuottaa omanlaisia kuplia. Kuka saa olla asiantuntija ja kuka sen määrittää? Millaista tietoa asiantuntijoilla on ja voiko siihen luottaa?