Jyväskylän alueen valikkoryhmä

Valikkoryhmät ovat vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden omia alueellisia ryhmiä. Niissä kehitetään vapaaehtoistoimintaa, tehdään yhteistä vapaaehtoistoiminnan tiedotusta ja markkinointia sekä saadaan vertaistukea muilta koordinaattoreilta. Valikkoryhmät yhdessä muodostavat valtakunnallisen valikkoverkoston.

Jyväskylän alueen valikkoryhmässä on tällä hetkellä mukana yli 80 yhteisöä. Mukana olevat yhteisöt edustavat toimijoita laajasti yli sektorirajojen. Ryhmä on avoin kaikille vapaaehtoistoimintaa organisoiville yhteisöille.

Ryhmän tavoitteena on

  • lisätä vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
  • vahvistaa toimintaa yhdistämällä resursseja, kehittää vapaaehtoistoimintaa järjestämällä koulutuksia ja toteuttamalla yhteisiä hankkeita
  • jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia
  • olla mukana valtakunnallisessa vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä.

Jyväskylän alueen Valikkoryhmän puheenjohtajana toimii Vaparin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

Lisätietoja: http://www.kansalaisareena.fi/tietoa-meista/valikkoverkosto/

 Muokattu viimeksi: 05.05.2021