Kansalaistoiminta.NYT 2019

Kupliva kansalaisyhteiskunta

Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6 A1 Jyväskylä

Aika: Torstai 7.11.2019 klo 9.00 – 16.00

Kansalaistoiminta.NYT on tutkimus- ja kehittämispäivä kansalaistoiminnan asiantuntijoille: tekijöille, kokijoille ja tutkijoille. Haastamme kyselemään ja kyseenalaistamaan käsityksiä kansalaistoiminnasta.

Päivän teemana on kupliva kansalaisyhteiskunta. Millaisia kuplia vallitsee suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa? Näemmekö niiden ulkopuolelle? Mikä on sinun kuplasi?

Näkökulmina ovat järjestötoiminnan ammatillistuminen, verkkoyhteisöt, järjestötoiminta ja markkinat sekä asiantuntijuus ja ääni. Keskusteluun virittävät yleisöluento, työpajat sekä verkostoituminen.

 

Keynote

Demokratiahäirintä
kansalaisyhteiskunnan stressitestinä

Professori Hanna Wass, Helsingin yliopisto

Hanna Wass työskentelee yleisen valtio-opin professorina Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa.
Hän on tutkinut laajasti yhdenvertaisen poliittisen osallisuuden ja edustuksen toteutumista.
Wass johtaa työpakettia monitieteisessä ”Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU)” -tutkimushankkeessa ja
on yksi vuoden 2019 eduskuntavaalitutkimuksen kolmesta toimittajasta.

Järjestötoiminnan ammatillistuminen

Ammatillinen järjestötyö murentaa vapaata kansalaistoimintaa, mutta toisaalta vapaaehtoisesti toteutettu kansalaistoiminta on vain kuplassa puuhastelua. Kenen ehdoilla nykyajan kansalaistoimintaa toteutetaan?  

Alustukset: 

Toiminnanjohtajien rooli
ammattimaisessa järjestötyössä

Kimmo Lind, Lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ammattimaisen järjestötyön
logiikkaa etsimässä

YTT Hanna Laitinen, Yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Verkkoyhteisöt

Sosiaalinen media on tilana avoin kansalaistoiminnalle, kansalaisaktivismille ja kansalaisjournalismille. Some ja muut verkkoyhteisöt vahvistavat vain samanmielisten kuplia. Verkkoyhteisö, jossa kuka tahansa voi sanoa mitä vain, ei ole kenenkään hallittavissa, vai onko?

Alustukset:
Vihapuhe ja sen vaikutukset
Yliopistotutkija Tuija Saresma, Jyväskylän yliopisto

Pelaajien verkkoyhteisöt –
kasvua, kehitystä ja vaikuttamista

Verkostokoordinaattori Nuppu Soanjärvi, Osaamiskeskus Vahvistamo

Identiteetti, kuplat ja viha
sosiaalisessa mediassa

Tutkijatohtori Markus Kaakinen, Helsingin yliopisto 

Järjestötoiminta ja markkinat

Järjestöjen toiminta markkinaistuu. Markkinoilla menestyminen tulee järjestöjen tehokkuuden merkiksi. Jyrääkö markkinoiden logiikka järjestöt ja kansalaistoiminnan? Onko vapaaehtoistoiminta markkinoiden sisällä, vaiko ulkopuolella omassa kuplassaan?

Alustukset:
Kilpailuneutraliteetin vaikutukset
järjestöjen palveluille ja asiakkaille

HTT Sakari Möttönen, Dosentti, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n puheenjohtaja

Kolmas sektori ja markkinaistuminen
Minna Ruusuvirta, Erikoistutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Asiantuntijuus ja ääni

Asiantuntijuus ammattialoilla, tieteessä ja kansalaisyhteiskunnassa tuottaa omanlaisia kuplia. Kuka saa olla asiantuntija ja kuka sen määrittää? Millaista tietoa asiantuntijoilla on ja voiko siihen luottaa?

Alustukset:

Tulevaisuuden asiantuntijat
YTT Mikko Jakonen, Dosentti, Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Miten asiakkaiden osallisuus toteutuu
järjestöjen toiminnassa ja kehittämisessä

Jussi Suojasalmi, toimitusjohtaja, Sovatek-säätiö

Integratiivinen pedagogiikka malli