Tietoa Keski-Suomen järjestötoiminnasta

Keski-Suomen järjestökartoitus 2018
Toteutus: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke. Analyysi ja raportointi: Tutkija, YTT Päivi Kivelä. Taitto: Henna Takala, Henna & Co.

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2019
Järjestöpositiivisuuden kuntatutka valottaa järjestöyhteistyön rakenteita ja käytäntöjä Keski-Suomen kunnissa vuonna 2019.

 

Koosteita Keski-Suomessa toimivista sosiaali- ja terveysjärjestöistä ja -yhdistyksistä:

Keski-Suomessa toimivat sosiaali- ja terveysjärjestöt
Keski-Suomessa toimivat sosiaali- ja terveysjärjestöt toimialoittain sekä tietoa järjestöjen verkostoista

Keski-Suomen päihde- ja riippuvuusjärjestöjen toiminnan kartoitus
Kartoituksen laatina sosiologian opiskelija Kati Jaatinen, kesä 2020.

Keski-Suomessa toimivien sote-järjestöjen ja yhdistysten infograafit lisäteksteineen (koottu v. 2020):

Keski-Suomen eläkeläisjärjestöt

Keski-Suomen lapsi- ja perhejärjestöt

Keski-Suomen omaisjärjestöt

Keski-Suomen potilas- ja kansanterveysjärjestöt

Keski-Suomen vammaisjärjestöt

Keski-Suomen päihde- ja riippuvuustyön järjestöt

 

 

 

 


Muokattu viimeksi: 23.10.2020