Hyvät keskisuomalaiset yhdistys-, seura- ja järjestötoimijat,

Keräämme sähköisellä kyselyllä tietoa keskisuomalaisista yhdistyksistä. Kysely on tarkoitettu toimijan kotipaikasta ja toimialasta riippumatta kaikille järjestöille ja yhdistyksille, joilla on toimintaa Keski-Suomen maakunnan alueella. Kysely oli auki 10.1.-14.2.2018.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Kysely on suljettu.

Keskustelu ja tietojen täydentäminen jatkuu eri tilaisuuksissa matkan varrella. 

 

Kyselyn tulosten hyödyntäminen

Kyselyn tuloksia käytetään järjestöjen ja yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemiseen sekä toimintaedellytysten turvaamiseen. Tavoitteena on tarjota kattava kuvaus yhdistysten toiminnan merkityksestä mm. päättäjille ja viranhaltijoille. Tulokset ovat myös kaikkien yhdistysten itse hyödynnettävissä.

Kyselyn tulokset julkaistaan toukokuun 2018 alussa Yhdistystorilla. Raportissa esitellään myös keskisuomalaisille kuntatoimijoille kohdennetun järjestöyhteistyötä käsittelevän kyselyn tulokset. Tuloksia esitellään mm. huhti-toukokuussa järjestettävissä alueellisissa elinvoimapajoissa eri puolilla maakuntaa. Yksittäisten vastaajien antamia tietoja ei luovuteta eteenpäin.

 

Kiitämme vastauksistanne ja arvokkaasta panoksestanne yhteiseen vaikuttamistyöhön.

Lisätietoja
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Vaikuttavat järjestöt -hankkeen työntekijät
Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi; 050 344 0429
Anu Hätinen, anu.hatinen@kyt.fi; 050 599 6293.

Kyselyaineiston analysoimisesta ja raportoinnista vastaa tutkija, YTT Päivi Kivelä.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 23.04.2018