Haikara, Marjo

Koordinaattori, tukihenkilötoiminta / Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Järvi-Suomen Piiri/ Vapaaehtoiskeskus Jyväskylä

p. 050 381 4645
s. marjo.haikara@mll.fi