Yhdessä enemmän -maahanmuuttajat osana yhteisöä

01.01.2017 - 31.12.2018 / Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Yhdessä enemmän on KYT ry:n hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston, Jyväskylän ja Viitasaaren kaupunkien sekä STEA:n rahoittama -hanke ajalla 1.1.2017 – 31.12.2018.

Hankkeen neljä keskeisintä toimenpidettä ovat:

1) neuvontapalveluiden tarjoaminen eri kielillä maahanmuuttajille Jyväskylän eri asuinalueille jalkautuen (Keltinmäki, Huhtasuo ja Kuokkala) samalla digitaalisia palveluja kehittäen. Lisäksi tarjotaan kantasuomalaisille ajankohtaista tietoa muun muassa maahanmuuttajista ja maahanmuutosta neuvovan puhelinlinjan välityksellä (käynnistyy syksyllä 2017);

2) lähiökokeilujen kautta maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen (esim. asukasyhdistysten ja järjestöjen aktivoiminen yhteiseen toimintaan, kuten yhteiset tapahtumat, pihajuhlat, kerhotoiminta, asukastapahtumat, ystävätoiminta, jne.);

3) ryhmämentorointia mm. kuntatyöntekijöille (esim. sosiaalityöntekijöille, varhaiskasvasvatuksen sekä sivistystoimen henkilöstölle);

4 ) hyvien kotoutumiskäytänteiden etsiminen Suomen ulkopuolelta, jotka mahdollistavat uusien ja innovatiivistenkin toimintamallien hyödyntämien Keski-Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on kiertävän maahanmuuttajaneuvontamallin luominen hankekuntiin digitaalisia neuvontapalveluja hyödyntäen ja kehittäen. Lisäksi hankkeessa kasvatetaan kantaväestön ja maahanmuuttajien vuorovaikutusta asukasyhteistyöllä ja lähiötyöskentelyllä. Tällä pyritään ehkäisemään muun muassa mahdollisia kantaväestöön syntyviä kielteisiä mielikuvia maahanmuuttajista. Vuorovaikutus kantaväestön kanssa edesauttaa maahanmuuttajia myös verkostojen luomisessa, mikä on usein merkittävä kanava työpaikan löytymiseksi. Hankkeessa koulutuksen avulla tuetaan päivähoidon, koulujen ja nuorisotyötä tekevien ammattilaisten ammatillista kasvua lisäämällä heidän monikulttuurista osaamista. Lisäksi hankkeessa haetaan tietotaidollista osaamista (hyviä käytänteitä) sellaisista maista, joissa kotouttamistyötä on tehty pidempään ja suuremmilla määrillä (esim. Ruotsi, Norja, Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska). Tässä tavoitteena löytää hyvien käytänteiden lisäksi uusia mahdollisia toimintatapoja, joita ei vielä Suomessa ole osattu hyödyntää eritoten maahanmuuttajien haja-asutusalueelle kotouttamisessa.

Hankkeessa työskentelee kolme kokoaikaista työntekijää: projektipäällikkö Tiina Miettinen (050 382 3273), kotoutumissunnittelija Anni Viinikainen (050 362 8235) ja maahanmuuttajaneuvoja Ahmed Taeeb (050 339 0109).

Postiosoite

Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi

Henkilöt

Tiina Miettinen

projektipäällikkö

p. 0503823273
s. tiina.miettinen@kyt.fi

Anni Viinikainen

kotoutumissuunnittelija

p. 0503628235
s. anni.viinikainen@kyt.fi

Ahmed Taeeb

maahanmuuttajaneuvoja

p. 0503390109
s. ahmed.taeeb@kyt.fi